E-sprawozdania finansowe – nowe terminy w 2020 roku

E-sprawozdania finansowe – nowe terminy w 2020 roku

Bardzo duża część pracy podatników w czasie pandemii COVID-19, przeniosła się do domów i Internetu. Coraz więcej czynności jesteśmy zmuszeni wykonywać zdalnie, przy wykorzystaniu narzędzi elektrycznych i wysyłki internetowej. W ten trend wpisują się e-sprawozdania finansowe, które już jakiś czas temu zmusiły podmioty gospodarcze, do przygotowania deklaracji w formie pliku elektronicznego. W 2020 roku większość terminów do przygotowania sprawozdań finansowych została przedłużona, ze względu na epidemię. Nadal podatnicy mają jednak wiele pytań, na które nie mogą uzyskać odpowiedzi w standardowy sposób – urzędy skarbowe nie działają w formie tradycyjnej, a dodzwonienie się na dedykowane infolinie jest bardzo trudne. Jednym z podstawowych pytań zagubionych osób, są wątpliwości na temat nowych terminów do przygotowania sprawozdań finansowych w tym roku.

Nowe terminy w 2020 roku – ewidencja księgowa

W związku z epidemią, wiele terminów zostało przedłużonych. Podatnicy pytają jak kształtują się obecnie terminy do przygotowania sprawozdania finansowego? Odpowiedzi na nie można znaleźć w informacji Ministerstwa finansów  o przedłużonych terminach w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania sprawozdań lub informacji z dnia 1 kwietnia 2020 roku.

Ewidencja księgowa - w zakresie ewidencji księgowej rozporządzenie ministra finansów ustaliło przedłużenie terminów wskazanych w ramach ustawy o rachunkowości (i jej aktów wykonawczych):

 • dla sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za dany rok obrotowy - o 90 dni (dla jednostek podlegających nadzorowi KNF o 60 dni);
 • dla zakończenia inwentaryzacji - o 90 dni (dla jednostek podlegających nadzorowi KNF o 60 dni);
 • dla zamknięcia ksiąg rachunkowych - o 3 miesiące ((dla jednostek podlegających nadzorowi KNF o 2 miesiące);
 • dla zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych sfery budżetowej - o 60 dni.

Nowe terminy w 2020 roku - Sprawozdawczość finansowa

Bezpośrednio w zakresie sprawozdań finansowych, przedłużenie nastąpiło o 2 lub 3 miesiące. Terminy zależą bezpośrednio od rodzaju jednostki składającej zeznanie podatkowe oraz jej obowiązków. I kształtują się następująco:

 • 31 lipca 2020 - to nowy termin (przedłużony), w którym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny przygotować sprawozdanie finansowe do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS);
 • przedłużenie 3 miesiące - to możliwość sporządzania dłużej o 3 miesiące (a 2 miesiące przez jednostki podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - KNF):
  • sporządzenia i zamieszczenia sprawozdania na temat informacji niefinansowych na stornie internetowej www;
  • sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego;
  • sporządzenia i zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
  • sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych na stronie internetowej www;
  • sporządzenia sprawozdania z płatności;
  • sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania z płatności;
  • sporządzenia sprawozdania z działalności;
  • sporządzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.
 • Przedłużeniu o dodatkowe 60 dni uległy terminy do przekazywania i zatwierdzania sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych.
 • Na przedłużenia mogą również liczyć jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych jako fundusze inwestycyjne oraz jednostki budżetowe.

Artykuł sponsorowany 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj