Co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Co to jest zasiedzenie nieruchomości?

Zasiedzenie nieruchomości jest zaliczane do instytucji tak zwanej dawności. Poprzez ten termin rozumie się nabycie własności, które następuje na skutek określonego upływu czasu. Jeśli stwierdzenie zasiedzenia będzie prawomocne, wówczas nieuprawniony posiadacz nabędzie prawo jedynie dlatego, że rzeczywiście wykonuje je w przeciągu czasu określonego przepisami prawa, a konkretnie- kodeksu cywilnego.

Jak przebiega nabycie zasiedzenia nieruchomości

Co najważniejsze, w trybie zasiedzenia nabyć można własność nieruchomości oraz wielu innych rzeczy. Przedmiotem prawa własności mogą być służebności gruntowe, ruchomości oraz nieruchomości. W takim przypadku, zgodnie z artykułem 292 k.c., służebność gruntowa może zostać nabyta na skutek zasiedzenia jedynie, jeśli polega ona na korzystaniu z ciągłego, widocznego urządzenia. Przepisy regulujące prawo własności nieruchomości poprzez zasiedzenie stosuje się w bardzo podobny sposób. Dopuszczalne jest również nabycie prawa użytkowania wieczystego poprzez zasiedzenie. Nadmienia się jednak, iż może je uzyskać jedynie osoba, która jest posiadaczem nieruchomości w ramach użytkowania wieczystego, które nie jest ustanowione we właściwym trybie na rzecz oznaczonej osoby.

Jeśli mowa o kwestii nabycia poprzez zasiedzenie nieruchomości (budynku lub budynków), pojawia się kilka istotnych zastrzeżeń. 

Co ważne, zasiedzenie własności budynku może zostać uznane tylko i wyłącznie razem z zasiedzeniem prawa użytkowania wieczystego gruntu, w związku z tym, iż zgodnie z artykułem 235 § 2 k.c. osobna własność budynku przysługująca wieczystemu użytkownikowi jest prawem powiązanym z użytkowaniem wieczystym. Jednak zgodnie z artykułem 272 k.c. a także 279 k.c. w żadnym wypadku nie można nabyć poprzez zasiedzenie własności nieruchomości w postaci budynku, jeśli odrębna własność budynku przysługuje rolniczej spółdzielni produkcyjnej, a to dlatego, iż osobna własność budynków przysługuje tylko oznaczonej i ograniczonej kategorii podmiotów. Poza tym, prawa powiązane z użytkowaniem gruntu zaliczają się do praw niezbywalnych.

Nabyć można "posiadanie nieruchomości" poprzez zasiedzenie odrębnej własności lokalu, która została ustanowiona wcześniej. Poprzez nabycie nieruchomości w postaci lokalu przez zasiedzenie, można nabyć także jednocześnie udziały we współwłasności lub też wspólnym użytkowaniu wieczystym gruntu. Drogą zasiedzenia nie można z kolei nabyć części lokalu, w związku z tym, iż przedmiotem odrębnej wartości, tak samo po zasiedzeniu, jak i przed zasiedzeniem musi być lokal, który jest w całości samodzielny. Zasiedzenie może mieć miejsce również w przypadku nieruchomości państwowych, z wyłączeniem nieruchomości w postaci publicznej drogi. 

Jakie wyróżniamy najważniejsze warunki (przesłanki) zasiedzenia nieruchomości?


Aby możliwe było stwierdzenie zasiedzenia muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • ciągłość posiadania,
  • posiadanie samoistne,
  • upływ określonego czasu.

Posiadanie samoistne nieruchomości w świetle przepisów

Zgodnie z art. 172 par. 1 Kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność , jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie). Więcej na temat przeczytasz pod linkiem: https://zasiedzenie-nieruchomosci.pl/. Jeżeli potrzebują Państwo porady w kwestii nabycia zasiedzenia na mocy prawa, zachęcamy do kontaktu poprzez formularz kontaktowy. Postaramy się odpowiedzieć, jak szybko będzie to możliwe.

 

Artykuł Partnerski 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj