Prawo pracy

Komu należy się
Prawo pracy

Komu należy się "zasiłek dla bezrobotnych"

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą pomocy przewidzianą na wypadek bezrobocia. Świadczenie to nie jest jednak bezwarunkowe i aby je uzyskać należy spełniać określone warunki.

Czytaj dalej
Umowa o pracę na okres próbny
Prawo pracy

Umowa o pracę na okres próbny

Na gruncie obowiązującego stanu prawnego umowa na okres próbny to jedna z umów o pracę, obok umowy na czas określony i nieokreślony, która jest regulowana przepisami Kodeksu pracy. W jakim celu zawiera się umowę o pracę na okres próbny? Umowa o pracę na

Czytaj dalej
Umowa zlecenie i umowa o dzieło a składki na ubezpieczenie
Prawo pracy

Umowa zlecenie i umowa o dzieło a składki na ubezpieczenie

Umowa zlecenia i umowa o dzieło są umowami cywilnoprawnymi. Oznacza to, że do tych umów nie stosuje się przepisów Kodeksu Pracy, a przepisy Kodeksu Cywilnego.

Czytaj dalej
Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – kiedy i jak możemy się o nie ubiegać?
Prawo pracy

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – kiedy i jak możemy się o nie ubiegać?

Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach jest dokumentem wydawanym przez pracodawcę pracownikowi na jego wniosek we wskazanym przez niego celu.

Czytaj dalej
Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy.
Prawo pracy

Zwolnienie lekarskie po ustaniu zatrudnienia. Zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym w czasie niezdolności do pracy. Jego celem jest czasowe zabezpieczenie bytowe ubezpieczonego, który z powodów zdrowotnych nie jest w stanie pracować.

Czytaj dalej
Najniższa krajowa – czyli ile minimalnie, wedle prawa, powinniśmy otrzymać za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy?
Prawo pracy

Najniższa krajowa – czyli ile minimalnie, wedle prawa, powinniśmy otrzymać za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy?

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad wyrażonych w Kodeksie Pracy każdy bowiem pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj dalej
Świadectwo pracy - co musi zawierać i jaki jest termin wystawienia?
Prawo pracy

Świadectwo pracy - co musi zawierać i jaki jest termin wystawienia?

Rozwiązanie umowy o pracę, jak również jej wygaśnięcie pociąga za sobą dodatkowe, formalne obowiązki, jakie musi wypełnić pracodawca.

Czytaj dalej
Urlop wychowawczy - kiedy i komu przysługuje?
Prawo pracy

Urlop wychowawczy - kiedy i komu przysługuje?

Urlop wychowawczy jest to przerwa w pracy, która ma na celu zapewnienie rodzicom możliwości osobistej opieki nad dzieckiem

Czytaj dalej
Urlop na żądanie. Kiedy i komu przysługuje?
Prawo pracy

Urlop na żądanie. Kiedy i komu przysługuje?

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy na skutek nieprzewidzianych okoliczności o charakterze rodzinnym czy osobistym nie jesteśmy w stanie przyjść do pracy

Czytaj dalej
Świadczenie przedemerytalne, a możliwość „dorobienia” czyli podjęcia dodatkowej pracy
Prawo pracy

Świadczenie przedemerytalne, a możliwość „dorobienia” czyli podjęcia dodatkowej pracy

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne ma prawo „dorobić”. Pobierający świadczenie mają wybór co do sposobu dalszej aktywności zawodowej.

Czytaj dalej