Prawo pracy

Świadectwo pracy - co musi zawierać i jaki jest termin wystawienia?
Prawo pracy

Świadectwo pracy - co musi zawierać i jaki jest termin wystawienia?

Rozwiązanie umowy o pracę, jak również jej wygaśnięcie pociąga za sobą dodatkowe, formalne obowiązki, jakie musi wypełnić pracodawca.

Czytaj dalej
Urlop wychowawczy - kiedy i komu przysługuje?
Prawo pracy

Urlop wychowawczy - kiedy i komu przysługuje?

Urlop wychowawczy jest to przerwa w pracy, która ma na celu zapewnienie rodzicom możliwości osobistej opieki nad dzieckiem

Czytaj dalej
Urlop na żądanie. Kiedy i komu przysługuje?
Prawo pracy

Urlop na żądanie. Kiedy i komu przysługuje?

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy na skutek nieprzewidzianych okoliczności o charakterze rodzinnym czy osobistym nie jesteśmy w stanie przyjść do pracy

Czytaj dalej
Świadczenie przedemerytalne, a możliwość „dorobienia” czyli podjęcia dodatkowej pracy
Prawo pracy

Świadczenie przedemerytalne, a możliwość „dorobienia” czyli podjęcia dodatkowej pracy

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne ma prawo „dorobić”. Pobierający świadczenie mają wybór co do sposobu dalszej aktywności zawodowej.

Czytaj dalej
Przywileje grup zawodowych w Polsce - I część - służby mundurowe
Prawo pracy

Przywileje grup zawodowych w Polsce - I część - służby mundurowe

Uprzywilejowane grupy zawodowe to grupy, gdzie warunki pracy mają charakter szczególny oraz wymagający, a także takie, gdzie niezbędne jest wsparcie i motywacja do wykonywania zawodu

Czytaj dalej
Umowa o pracę na czas określony - kiedy przekształci się w umowę bezterminową - Wzór!
Prawo pracy

Umowa o pracę na czas określony - kiedy przekształci się w umowę bezterminową - Wzór!

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest przez pracowników najbardziej pożądanym rodzajem umowy. W przeciwieństwie do umów na czas określony, zapewnia większe poczucie stabilności i bezpieczeństwa, przede wszystkim w zakresie płynności finansowej.

Czytaj dalej
Związek zawodowy w prywatnej firmie - Jak go założyć?
Prawo pracy

Związek zawodowy w prywatnej firmie - Jak go założyć?

Związki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w zakładzie pracy. Ich celem jest zagwarantowanie pracownikom odpowiedniej ochrony w zakresie świadczonej przez nich prac

Czytaj dalej