Kancelaria Adwokacka Adw.jarosław Samoraj

Kancelaria Adwokacka Adw.jarosław Samoraj

Warszawa, Polska
Adwokat
0/5
O mnie
Godziny pracy
Adres

Jestem adwo­katem, czło­nekiem Izby Adwo­kac­kiej w War­sza­wie. Ukoń­czyłem nadto apli­ka­cję sądową przy Sądzie Ape­la­cyj­nym w Warszawie.

Posiadam wieloletnie doświad­cze­nie w prowadzeniu spraw kar­nych, które są wiodącą specjalizacją mojej praktyki. Jako obrońca lub pełnomocnik z powodzeniem prowadziłem setki spraw karnych i wykroczeniowych.

Moje doświad­cze­nie obej­muje także obsługę oraz doradz­two na rzecz pod­mio­tów gospo­dar­czych i orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych, w szcze­gól­no­ści w zakre­sie pro­ble­ma­tyki odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej kadry zarządzającej i kierowniczej.

Poniedziałek: 09:00 - 17:00
Wtorek: 09:00 - 17:00
Środa: 09:00 - 17:00
Czwartek: 09:00 - 09:00
Piątek: 09:00 - 17:00
Sobota: -
Niedziela: -

Kancelaria Adwokacka Adw.jarosław Samoraj

ul. RAJCÓW 21
00-220 Warszawa

Specjalizacje

Prawo karne
Doradztwo w biznesie

Polecani prawnicy

Kancelaria Adwokacka Paweł Kozieradzki
Paweł Kozieradzki

Adwokat 0/5

Kania i Partnerzy sp.p. zawodu radcy prawnego
Paweł Kania

Radca prawny 0/5

Kancelaria Adwokacka Kamiński Jakub
Jakub Kamiński

Adwokat 0/5

FILIPCZAK-GODEK LILIANNA KANCELARIA ADWOKACKA
Edyta Moryt

Adwokat 0/5

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ŻANETA BIAŁEK
Żaneta Białek

Adwokat 0/5

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Kryczyńska
Magdalena Kryczyńska

Adwokat 0/5

"KLIMKOWSKI" Igor Klimkowski Kancelaria Prawna
Igor Klimkowski

Adwokat 0/5

Dołącz do największej społeczności prawników w Polsce

Daj się odnaleźć dla ponad 500,000 potencjalnych klientów