1 Polityka prywatności ✅ PewnyPrawnik.pl

Polityka prywatności

Pewny-Prawnik.pl, którego Operatorem i zarazem właścicielem jest PP IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą  Częstochowie przy ul. Rocha 230a, 42-221 Częstochowa, KRS nr 0000756267, NIP: 5732907274, REGON: 381735195, kapitał zakładowy 52.000,00 zł wniesiony w całości,  dokłada należytej staranności w celu ochrony prywatności Użytkowników i osób korzystających z jego usług. Niniejszy dokument, zwany Polityką Prywatności opisuje zasady i prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie pewny-prawnik.pl

 1. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, poszczególne, niżej opisane pojęcia oznaczają:

Operator - PP IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą  Częstochowie przy ul. Rocha 230a, 42-221 Częstochowa, właściciel serwisu pewny-prawnik.pl.

Użytkownik – klient serwisu pewny-prawnik.pl, spełniający wymogi określone w Regulaminie.

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu pewny-prawnik.pl.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W niniejszym dokumencie znalazły się także nazwy i opisy, które zostały szczegółowo opisane w Regulaminie i które na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zachowują nadane Regulaminem znaczenie.

 1. Administrator Danych Osobowych

Operator pozostaje Administratorem Danych Osobowych, udostępnianych przez Użytkowników w ramach serwisu pewny-prawnik.pl. W celu kontaktu z Operatorem, w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, Użytkownik może skorzystać z następujących form kontaktu:

 • za pośrednictwem E-mail lub telefonicznie pod numerem +48 575 537 707
 1. Rodzaj i podstawy przetwarzania danych

Założenie konta Użytkownika - w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym do serwisu pewny-prawnik.pl. Jeżeli Użytkownik rejestruje się  za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Facebook Connect), zbierane będzie także imię i nazwisko Użytkownika. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Usługi niewymagające założenia konta Użytkownika – w tym celu, w związku z korzystaniem z serwisu przez osoby nie posiadające aktywnego konta Użytkownika,  przetwarzamy dane osobowe dotyczącej ich aktywności w serwisie pewny-prawnik.pl, co obejmuje dane dotyczące oglądanych ofert, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, lokalizacji oraz ID. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W przypadku świadczenia usług na rzecz Użytkowników posiadających aktywne konto Użytkownika, przetwarzania danych osobowych ma miejsce w celu świadczenia usług wymagających założenia konta Użytkownika i jego pełnej funkcjonalności, takich jak promocja Prawnika w treści serwisu, możliwość dodawania komentarzy, dokonywania płatności online, , otrzymywania powiadomień na podany adres e-mail lub powiadomień w formie aplikacji mobilnej. W tym celu przetwarzane są dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika oraz dane dotyczące aktywności Użytkownika w serwisie pewny-prawnik.pl, to znaczy: dane dotyczące oglądanych ofert, dane dotyczące sesji, urządzenia oraz systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki, lokalizacji oraz ID. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Konta – dane te będą oznaczane jako konieczne, zaś konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości świadczenia przez Operatora określonych usług. W pozostałym zakresie podanie innych danych jest całkowicie dobrowolne, zaś Użytkownikowi przysługuje w tym zakresie prawo wyboru. Podstawą jest niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Cele statystyczne – w tym celu Operator może przetwarzać dane osobowe dotyczące aktywności w serwisie pewny-prawnik.pl, obejmujące rodzaj odwiedzanych stron serwisu, czas spędzany na poszczególnych stronach, dane dotyczące historii wyszukiwania, lokalizacji, adresu IP, dane dotyczące systemu operacyjnego i wykorzystywanej przeglądarki. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i związana z nim konieczność stałego monitowania funkcjonalności i poprawności działania usług i ich rozwoju.

Ankiety i odpowiedzi na pytania – Operator może przetwarzać niektóre dane osobowe, w tym obejmujące adres e-mail, jak również te podane w profilu Użytkownika oraz dane dotyczące korzystania przez Użytkownika z usług Operatora, o ile dotyczy ich zapytanie skierowane przez Użytkownika. Operator może również przetwarzać dane Użytkownika w celu ustalenia poziomu jego satysfakcji z usług oferowanych w serwisie pewny-prawnik.pl. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i związana z nim konieczność stałego monitowania funkcjonalności i poprawności działania usług i ich rozwoju oraz dokonywanie oceny satysfakcji z usług świadczonych przez Operatora.

Profilowanie - celem operatora, w ramach serwisu pewny-prawnik.pl jest możliwie najbardziej odpowiednie dopasowanie ofert dostępnych w ramach tegoż serwisu do potrzeb i oczekiwań Użytkownika (profilowanie). W tym celu Operator może przetwarzać dane osobowe podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika, jak również dane dotyczące aktywności Użytkownika w serwisie pewny-prawnik.pl, rejestrowane oraz przechowywane za pośrednictwem plików Cookies. Dane do mogą służyć do generowania przez Operatora ofert najbardziej odpowiadających oczekiwaniom Użytkownika. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na rekomendowaniu ofert, które mogą odpowiadać preferencjom i potrzebom Użytkowników.

Marketing – na cele marketingowe Operator może przetwarzać dane podane przez Użytkownika w koncie Użytkownika, a także dane dotyczące aktywności w serwisie pewny-prawnik.pl, które przechowują pliki Cookies, obejmujące m.in. lecz nie wyłącznie odwiedzone strony i podstrony serwisu pewny-prawnik.pl, historia wyszukiwania, historia korzystania z określonych usług w serwisie pewny-prawnik.pl. Dane te mogą zostać wykorzystane do stworzenia profilu usług, które mogą odpowiadać oczekiwaniom Użytkownika. Operator może przesyłać Użytkownikowi informacje, komunikaty i oferty marketingowe, zarówno za pośrednictwem systemy pewny-prawnik.pl w formie e-mail, jak również dedykowanej aplikacji, w formie powiadomień. Użytkownik ma przy tym pełne prawo do wycofania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych m.in. z poziomu ustawień konta Użytkownika, jak również z poziomu otrzymywanych wiadomości mailowych. Podstawą jest zarówno zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Profil Prawnika - w ramach serwisu Operator prezentuje informacje dotyczące Prawnika, na które składają się dane kontaktowe, a także imię i nazwisko, nazwa, a także lokalizacja Kancelarii. Dane te pobrane zostały ze źródeł publicznie dostępnych tj. Krajowego Rejestru Sądowego, Monitora Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Operatora są tożsame z kategoriami danych osobowych ujawnionych w wymienionych powyżej publicznych źródłach. Dane te przetwarzane są w celu ich udostępnienia w serwisie, dla zapewnienia większej dostępności usług prawnych i ułatwienia skojarzenia Prawnika z potencjalnym odbiorcą jego usług lub osobami poszukującymi specjalistów w danej dziedzinie prawa. Podstawą jest prawnie uzasadniony interes Operatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Kategorie odbiorców danych osobowych i czas przechowywania danych

Operator może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom:

- usługodawcy, którzy zapewniają możliwość funkcjonowania serwisu pewny-prawnik.pl, tj. podmioty świadczące usługi hostingowe, z którymi Operator zawarł stosowne umowy, gwarantujące zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych w stopniu spełniającym wymogi obowiązujących przepisów, a także wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, przyjęte przez Operatora w bieżącej działalności.

- podmioty świadczące na rzecz Operatora usługi remarketingowe oraz usługi statystyczne, z którymi Operator zawarł stosowne umowy, gwarantujące zabezpieczenie przekazywanych danych osobowych w stopniu spełniającym wymogi obowiązujących przepisów, a także wysokie standardy w zakresie ochrony danych osobowych, przyjęte przez Operatora w bieżącej działalności.

- uprawnione organy państwowe, w szczególności, lecz nie wyłącznie: Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Operator w ramach serwisu pewny-prawnik.pl wykorzystuje również Google AdSense, serwis służący do wyświetlania reklam firmy Google Inc. (“Google”). Google AdSense korzysta z plików cookie w postaci plików tekstowych, zapisywanych na komputerze i umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej. Szczegółowe informacje, dotyczące zasad Google AdSense znaleźć można tutaj.

Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam poprzez modyfikację ustawień w swoim koncie w ustawieniach reklam. Można też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info i dokonać odpowiednich ustawień.

 

Wtyczki Społecznościowe:

 1. Facebook

W serwisie pewny-prawnik.pl wykorzystywane są wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) serwisu społecznościowego Facebook.com należącego do Facebook Inc., Palo Alto, CA, Stany Zjednoczone („Facebook”). Wtyczki oznaczone są za pomocą logo firmy Facebook. Poprzez aktywowanie wtyczki Użytkownik łączy się z serwisem Facebook, wyrażając jednocześnie zgodę na przekazywanie danych temu serwisowi. Będąc zalogowanym w serwisie Facebook, serwis może umieścić informację o odwiedzinach w serwisie w koncie Użytkownika na Facebooku. W razie wyboru przycisku odpowiadającego tej funkcji, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwisu Facebook i jest tam przechowywana.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez Facebook, a także na temat ochrony prywatności znajdują się w zakładce Prywatność na stronie Facebook i w polityce prywatności tego serwisu.

Jeśli Użytkownik nie chce, by Facebook gromadził dotyczące go dane za pośrednictwem serwisu pewny-prawnik.pl, przed odwiedzeniem naszej strony należy wylogować się z serwisu Facebook.

2) Google +

W serwisie pewny-prawnik.pl wykorzystywane są wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) serwisu społecznościowego plus.google.com., należącego do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, (‘Google”).Wtyczki oznaczone są za pomocą logo Google+ (G+).

Poprzez aktywowanie wtyczki Użytkownik łączy się z serwisem Google+, wyrażając jednocześnie zgodę na przekazywanie danych temu serwisowi. Będąc zalogowanym w serwisie Google+, serwis może umieścić informację o odwiedzinach w serwisie w koncie Użytkownika Google+. W razie wyboru przycisku odpowiadającego tej funkcji, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwisu Google i jest tam przechowywana.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez Google+, a także na temat ochrony prywatności znajdują się w zakładce Prywatność na stronie Google.

Jeśli Użytkownik nie chce, aby Google gromadził dotyczące go dane za pośrednictwem serwisu pewny-prawnik.pl, przed odwiedzeniem naszej strony należy wylogować się z serwisu Google+.

3) Twitter

W serwisie pewny-prawnik.pl wykorzystywane są wtyczki społecznościowe („Wtyczki”) serwisu społecznościowego Twitter należącego do Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone („Twitter”). Wtyczki oznaczone są za pomocą logo firmy Twitter.

Poprzez aktywowanie wtyczki Użytkownik łączy się z serwisem Twitter, wyrażając jednocześnie zgodę na przekazywanie danych temu serwisowi. Będąc zalogowanym w serwisie Twitter, serwis może umieścić informację o odwiedzinach w serwisie w koncie Użytkownika Twitter. W razie wyboru przycisku odpowiadającego tej funkcji, odpowiednia informacja przekazywana jest bezpośrednio do serwisu Twitter i jest tam przechowywana.

Informacje na temat zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego ich przetwarzania oraz wykorzystywania przez Twitter, a także na temat ochrony prywatności znajdują się w odpowiedniej polityce prywatności tegoż serwisu.

Linki zewnętrzne:

Serwis internetowy pewny-prawnik.pl może zawierać odwołania (linki) do serwisów internetowych należących do osób trzecich i obsługiwanych przez dostawców niepowiązanych z Operatorem. Po wybraniu przez takiego odwołania do innej strony Operator nie ma już wpływu na gromadzenie, przechowywanie czy przetwarzanie jakichkolwiek danych osobowych przekazywanych poprzez wybranie linka innej strony (np. adresu IP czy URL strony zawierającej link), ponieważ postępowanie osób trzecich pozostaje z oczywistych względów poza kontrolą Operatora. c 

Okres przechowywania danych:

Operator przechowuje dane osobowe przez okres posiadania przez Użytkownika aktywnego konta Użytkownika w serwisie pewny-prawnik.pl, w związku z usługami świadczonymi w ramach tegoż konta, jak również do celów marketingowych, o ile Użytkownik wyraził stosowne zgody w tym zakresie. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, będą one przetwarzane nie dłużej niż dłużej niż do wniesienia uzasadnionego sprzeciwu względem ich przetwarzania. Po usunięciu konta Użytkownika, Operator przechowywać będzie dane w niezbędnym zakresie, przez okres wymagany przepisami prawa, związany z ewentualnymi roszczeniami pozostającymi w związku przyczynowo – skutkowym z usługami świadczonymi przez Operatora.

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Prawo do cofnięcia zgody – każdy, kogo dane są przetwarzane przez Operatora ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w serwisie pewny-prawnik.pl, na jakimkolwiek etapie korzystania z tegoż serwisu. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, do których zgodnie z prawem taka zgoda byłaby wymagana;
 2.  Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych - każdy, kogo dane są przetwarzane przez Operatora ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania swoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Operator przetwarza dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes Operatora. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Operator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych osoby, która sprzeciw wyraziła, Operator usunie dane osobowe, wobec których wykorzystania został wniesiony sprzeciw. Podstawę stanowi art. 21 RODO.
 3. Prawo do bycia zapomnianym - każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych. Żądanie usunięcia wszystkich danych osobowych będzie równoznaczne z żądaniem usunięcia konta Użytkownika. Prawo żądania usunięcia danych osobowych przysługuje w sytuacji, gdy:
  • Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o przedmiotową zgodę;
  • dane osobowe Użytkownika stały się zbędne dla celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych;
  • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • dane muszą zostać usunięte w celu realizacji obowiązku prawnego przewidzianego prawem UE lub prawem polskim.

Operator, mimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, jest uprawniony do zachowania pewnych danych osobowych, niezbędnych dla celów związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, a także dla celów wywiązania się z prawnych obowiązków przetwarzania, wynikającego z prawa UE lub prawa krajowego – podstawę stanowi art. 17 RODO.

 1. Prawo dostępu do danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych, ich odbiorcach, okresie przechowywania danych, względnie kryteriach jego ustalenia, prawach do wniesienia skargi, prawach przewidzianych przez RODO, o profilowaniu, o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przetwarzaniem danych, a także prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych. Podstawę stanowi art. 15 RODO.
 2. Prawo do sprostowania danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do ich sprostowania i uzupełnienia. Można dokonać tego samodzielnie, z poziomu konta Użytkownika, a także poprzez kontakt z Operatorem.
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania, w następujących przypadkach:
  • gdy wątpliwa jest prawidłowość podanych danych osobowych – Operator ograniczy ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na okres 7 dni;
  • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądano ograniczenia ich wykorzystania
  • gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • gdy Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Operatora są nadrzędne w stosunku do podstaw sprzeciwu Użytkownika. Podstawę stanowi art. 18 RODO
 1. Prawo do przenoszenia danych – każdy, kogo dane są przetwarzane ma prawo do otrzymania od Operatora swoich danych, które zostały udostępnione Operatorowi, a następnie przenieść je do innego, wybranego Administratora Danych Osobowych. Użytkownik ma także prawo żądać, aby dane zostały przeniesione przez Operatora bezpośrednio, o ile jest to technicznie możliwe.
 1. Skargi i wnioski

Każdy, kogo dane przetwarzane są przez Operatora może zwrócić się w związku z tym do Operatora z zapytaniem w zakresie ich przetwarzania i przysługujących Użytkownikowi uprawnień. Może także wnosić do Operatora skargi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Każdy, kogo dane są przetwarzane, w razie naruszenia jego praw, może wnieść skargę do organu nadzoru, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 1. Zmiany Polityki Prywatności oraz relacja z Regulaminem

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach w Polityce Prywatności, Użytkownicy zostaną poinformowani przez Operatora poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji w serwisie pewny-prawnik.pl, w widocznym miejscu, a w przypadku istotnych także za pośrednictwem wiadomości e-mail. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem, który pozostaje dopełnieniem Regulaminu i w razie sprzeczności z Regulaminem co do kwestii związanych z ochroną danych osobowych i ich przetwarzaniem, Polityka Prywatności będzie miała każdorazowo pierwszeństwo.