Co w prawie piszczy
Blog Prawnika

Służebność gruntowa. Służebność drogi koniecznej. Co to takiego?

Służebność gruntowa. Służebność drogi koniecznej. Co to takiego?

W kodeksie cywilnym wskazuje się trzy kategorie służebności, tj. gruntowe, osobiste i służebność prze...

Podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów - WZÓR

Podwyższenie alimentów lub obniżenie alimentów - WZÓR

rtykuł 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada obowiązek alimentacyjny na oboje rodziców, kt...

Co oznacza penalizacja?

Co oznacza penalizacja?

Termin ’’penalizacja’’ pochodzi z łacińskiego słowa poena, które oznacza karę.

Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?

Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?

Powszechnie wiadomo, że w określonych przypadkach, ustawa nakłada na nas obowiązek zawarcia umowy ubezpie...

Klauzule Niedozwolone (Abuzywne) Czym są?

Klauzule Niedozwolone (Abuzywne) Czym są?

"Klauzule abuzywne" to inaczej niedozwolone postanowienia umowne w relacji z konsumentem. Termin ’’klauzu...

Posiadacz samoistny - Co to takiego?

Posiadacz samoistny - Co to takiego?

Posiadacz samoistny jest pojęciem znanym przede wszystkim z kodeksu cywilnego. Stosowane jest jednak także ...

Wyrok nakazowy. Co to jest?

Wyrok nakazowy. Co to jest?

Wyrok nakazowy jest pojęciem, które kojarzy się z prawem karnym. Przesłanki jego zastosowania znajdują s...

Kwota wolna od zajęcia. Jaką część wynagrodzenia za pracę może zająć komornik?

Kwota wolna od zajęcia. Jaką część wynagrodzenia za pracę może zająć komornik?

Niespłacanie zobowiązań w sposób dobrowolny prowadzi często ostatecznie do postępowania egzekucyjnego, ...

Bankowy Tytuł egzekucyjny - Czym jest?

Bankowy Tytuł egzekucyjny - Czym jest?

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wystawianie przez banki tzw. bankowych tytułów egzekucyjnych (zwan...

OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY – kim jest?

OSKARŻYCIEL POSIŁKOWY – kim jest?

Udział pokrzywdzonego w charakterze oskarżyciela posiłkowego z pewnością stanowi czynnik mogący przyczy...

ZASIEDZENIE  - sposób na nabycie własności.

ZASIEDZENIE  - sposób na nabycie własności.

Zasiedzenie to nic innego jak sposób na nabycie własności przez upływ czasu. W drodze zasiedzenia można ...

Najniższa krajowa – czyli ile minimalnie, wedle prawa, powinniśmy otrzymać za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy?

Najniższa krajowa – czyli ile minimalnie, wedle prawa, powinniśmy otrzymać za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy?

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad wyrażonych w Kodeksie Pracy każdy bowiem pracownik ma prawo do godziw...

Zasiłek rodzinny - komu i w jakiej wysokości przysługuje.

Zasiłek rodzinny - komu i w jakiej wysokości przysługuje.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2018 r., komu przysługuje i jak się o niego ubiegać? Odpowiedzi na te pytan...

Kim jest Miejski (Powiatowy) Rzecznik Praw Konsumentów?

Kim jest Miejski (Powiatowy) Rzecznik Praw Konsumentów?

Zdarzają się sytuacje, gdy nasze prawa jako konsumentów nie są przestrzegane przez przedsiębiorców. W t...

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - czym jest?

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - czym jest?

Ma on unikalną formę prawną bowiem jest i działa jako bank państwowy. Nie posiada dużej sieci oddział...

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy jest możliwe i jakie są jego skutki?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy jest możliwe i jakie są jego skutki?

Społecznie pożądanym i optymalnie zabezpieczającym szeroko rozumiane dobro dziecka, jest model rodziny, w...

PCC czyli podatek od czynności cywilnoprawnych - co to takiego?

PCC czyli podatek od czynności cywilnoprawnych - co to takiego?

Podatkiem od czynności cywilnoprawnych obciążone są niektóre czynności prawne, których przedmiot nie z...

Umowa sprzedaży nieruchomości. Co należy wiedzieć zanim kupimy
bądź sprzedamy nieruchomość?

Umowa sprzedaży nieruchomości. Co należy wiedzieć zanim kupimy bądź sprzedamy nieruchomość?

Kupno czy też sprzedaż domu lub mieszkania to poważna decyzja, często oddziałująca na całe życie. Umo...

Dowód osobisty - kiedy wymienić?

Dowód osobisty - kiedy wymienić?

Dowód osobisty to jeden z ważniejszych, jak nie najważniejszych dokumentów, które posiadamy. To na jego ...

Stan nietrzeźwości, a stan wskazujący na spożycie alkoholu - czyli jaka jest dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi?

Stan nietrzeźwości, a stan wskazujący na spożycie alkoholu - czyli jaka jest dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi?

Jeżeli zostaliśmy zatrzymani podczas jazdy samochodem, rowerem lub innym pojazdem pod wpływem alkoholu lub...

Wysokość alimentów na dziecko - od czego zależy?

Wysokość alimentów na dziecko - od czego zależy?

Istnienie obowiązku alimentacyjnego rodzica wobec dziecka (obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz...

BECIKOWE - komu przysługuje, ile wynosi i jakie są warunki uzyskania?

BECIKOWE - komu przysługuje, ile wynosi i jakie są warunki uzyskania?

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, rodzice są uprawnieni do złożenia wniosku o jednorazową zapomog...

Świadectwo pracy - co musi zawierać i jaki jest termin wystawienia?

Świadectwo pracy - co musi zawierać i jaki jest termin wystawienia?

Rozwiązanie umowy o pracę, jak również jej wygaśnięcie pociąga za sobą dodatkowe, formalne obowiązki...

Urlop wychowawczy - kiedy i komu przysługuje?

Urlop wychowawczy - kiedy i komu przysługuje?

Urlop wychowawczy jest to przerwa w pracy, która ma na celu zapewnienie rodzicom możliwości osobistej opie...

Co zrobić kiedy dłużnik ucieka z majątkiem - Skarga pauliańska

Co zrobić kiedy dłużnik ucieka z majątkiem - Skarga pauliańska

Celem instytucji skargi pauliańskiej jest zatem ochrona interesów wierzyciela w przypadku nielojalnego post...

Przywłaszczenie mienia - na czym polega?

Przywłaszczenie mienia - na czym polega?

Już na wstępie wspomnieć należy, iż przywłaszczenie jako przestępstwo przeciwko mieniu często mylone ...

Molestowanie seksualne w miejscu pracy

Molestowanie seksualne w miejscu pracy

Molestowanie seksualne to bardzo delikatny i wzbudzający wiele emocji temat. Niestety jest to zjawisko, o kt...

Służebność drogowa (droga konieczna) – czym jest i kiedy możemy ją ustanowić?

Służebność drogowa (droga konieczna) – czym jest i kiedy możemy ją ustanowić?

Zdarzają się wciąż takie nieruchomości, które w ogóle nie posiadają dostępu do drogi publicznej, alb...

Licytacja komornicza nieruchomości

Licytacja komornicza nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości choć nie jest szybką i łatwą drogą odzyskania swoich należności przez wierz...

CEIDG - co to za rejestr i co powinniśmy o nim wiedzieć?

CEIDG - co to za rejestr i co powinniśmy o nim wiedzieć?

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej to nic innego jak rejestr przedsiębiorców, c...

Alimenty, 500+ czyli czego nie może zająć komornik?

Alimenty, 500+ czyli czego nie może zająć komornik?

Zastanawiasz się czy komornik może zająć alimenty lub świadczenie 500+? W toku prowadzonej egzekucji zaj...

Pomoc prawna na wyciągnięcie ręki

Pomoc prawna na wyciągnięcie ręki

Zawody związane z profesjonalnym rozumieniem i posługiwaniem się literą prawa wykonuje w Polsce nadal do...

Urlop na żądanie. Kiedy i komu przysługuje?

Urlop na żądanie. Kiedy i komu przysługuje?

Zdarzają się takie sytuacje, kiedy na skutek nieprzewidzianych okoliczności o charakterze rodzinnym czy os...

Czym jest zaświadczenie o niekaralności i jak je uzyskać?

Czym jest zaświadczenie o niekaralności i jak je uzyskać?

Są sytuacje, kiedy wymaga się od nas przedłożenia zaświadczenia o niekaralności. Najczęściej dokument...

Odsetki - kiedy się należą i w jakiej wysokości

Odsetki - kiedy się należą i w jakiej wysokości

Odsetki to forma zarówno wynagrodzenia za korzystanie z cudzego kapitału jak i też pewnej rekompensaty za ...

Wezwanie do zapłaty- wzór wraz z omówieniem

Wezwanie do zapłaty- wzór wraz z omówieniem

Przepisy prawa nie określają szczególnych wymogów, z jakich powinno składać się wezwanie do zapłaty. ...

Mediacja w sprawach cywilnych - jak działa, na czym polega i ile kosztuje?

Mediacja w sprawach cywilnych - jak działa, na czym polega i ile kosztuje?

Jak powszechnie wiadomo, mediacja stanowi sposób polubownego rozwiązania sporu. Mediacja ma za zadanie dopr...

Czym jest przysposobienie (adopcja) dziecka i kiedy jest możliwe

Czym jest przysposobienie (adopcja) dziecka i kiedy jest możliwe

Przysposobienie dziecka, potocznie nazywane adopcją, w skrócie polega na sprawowaniu pieczy zastępczej nad...

Tymczasowy dowód osobisty

Tymczasowy dowód osobisty

Potoczne określenie „tymczasowy dowód osobisty” to tak naprawdę zwyczajnie wyglądający dowód osobis...

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę najmu?

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę najmu?

Zgodnie z przepisami prawa cywilnego wypowiedzenie umowy najmu może nastąpić na kilka sposobów, m.in. w z...

Wypadek przy pracy. Czym jest protokół powypadkowy i co powinien zawierać?

Wypadek przy pracy. Czym jest protokół powypadkowy i co powinien zawierać?

W każdym zakładzie pracy może zdarzyć się wypadek. W takiej sytuacji pracodawca zobowiązany jest zadba...

Czym jest rozdzielność majątkowa (intercyza) i kiedy ją przeprowadzamy

Czym jest rozdzielność majątkowa (intercyza) i kiedy ją przeprowadzamy

Będąc w związku małżeńskim, regułą jest posiadanie wspólnego majątku, czyli istnienie ustroju mają...

Dłużnicy alimentacyjni czyli egzekucja komornicza alimentów

Dłużnicy alimentacyjni czyli egzekucja komornicza alimentów

Powszechnie wiadomo, że nie każda osoba zobowiązana do płacenia alimentów sumiennie realizuje nałożony...

Adwokat, Radca Prawny, Notariusz, Mecenas - Czyli kto jest kim w świecie prawa

Adwokat, Radca Prawny, Notariusz, Mecenas - Czyli kto jest kim w świecie prawa

Jak powszechnie wiadomo, istnieje wiele zawodów prawniczych, różniących się między sobą sferą kompete...

Czym jest skarga kasacyjna - Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym

Czym jest skarga kasacyjna - Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym

W polskim procesie sądowym każdy ma możliwość odwołania się od niekorzystnego dla niego wyroku lub pos...

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski utożsamiany często (błędnie) z urlopem tacierzyńskim jest funkcjonującym od kilku lat do...

Zażalenie na postanowienie  - potocznie określane jako ’’odwołanie’’ od niektórych decyzji Sądu wydanych w procesie cywilnym

Zażalenie na postanowienie - potocznie określane jako ’’odwołanie’’ od niektórych decyzji Sądu wydanych w procesie cywilnym

Większość postanowień, z których treści jesteśmy niezadowoleni możemy skarżyć. Do tego służy nam ...

Kiedy groźba jest karalna

Kiedy groźba jest karalna

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej ...

Spadek i darowizna - kiedy złożyć druk SD-Z2

Spadek i darowizna - kiedy złożyć druk SD-Z2

Otrzymanie darowizny lub nabycie spadku wiąże się z obowiązkiem odprowadzenia podatku, ale można tego un...

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Jednym ze sposobów rozwiązania stosunku pracy jest rozwiązanie go na mocy porozumienia stron. Jest to najs...

Podatek od wygranej

Podatek od wygranej

Wygrane nie padają często, ale się zdarzają, więc jeśli to właśnie nam uda się wygrać, należy pami...

Diety zagraniczne - komu przysługują

Diety zagraniczne - komu przysługują

Diety zagraniczne, przysługujące pracownikowi, ustalane są według stawek dobowych, określonych i obowią...

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński jest uprawnieniem związanym ze stosunkiem pracy - przysługuje matce, a w niektórych pr...

Przywileje grup zawodowych w Polsce - II część - górnicy

Przywileje grup zawodowych w Polsce - II część - górnicy

Górnicy to jedna z tych grup zawodowych, które można określić "uprzywilejowanymi". Górnicy cieszą się...

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - komu przysługuje?

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - komu przysługuje?

. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop następuje tylko w ściśle określonych sytuac...

Forum prawne - nasze forum prawne, umożliwi Tobie zadanie pytania w nurtującej cię kwestii prawnej i uzyskać poradę doświadczonych prawników

Forum prawne - nasze forum prawne, umożliwi Tobie zadanie pytania w nurtującej cię kwestii prawnej i uzyskać poradę doświadczonych prawników

Już wkrótce startujemy z forum prawnym! Tymczasem zapraszamy na nasze grupy prawne na Facebook.com :)

Fundusz remontowy w spółdzielniach mieszkaniowych

Fundusz remontowy w spółdzielniach mieszkaniowych

Korzystanie z nieruchomości i oraz lokali w nich znajdujących się nieodłącznie związane jest z ich eksp...

Listowne wypowiedzenie umowy o pracę

Listowne wypowiedzenie umowy o pracę

Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie - tak stanowi art. 30 § 3 Kodeksu...

Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska

Zdarzają się sytuację, gdy z różnych przyczyn pragniemy zmienić swoje imię bądź nazwisko. Procedura ...

"Rozwód kościelny" czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Z roku na rok w Polsce, coraz więcej par trwających w małżeństwie decyduje się na tzw. "rozwód koście...

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Jak powszechnie wiadomo, w momencie zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólno...

Najem, a dzierżawa

Najem, a dzierżawa

Umowa najmu i umowa dzierżawy często są ze sobą mylone ze względu na pewne podobieństwa. Z pozoru może...

Świadczenie przedemerytalne, a możliwość „dorobienia” czyli podjęcia dodatkowej pracy

Świadczenie przedemerytalne, a możliwość „dorobienia” czyli podjęcia dodatkowej pracy

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne ma prawo „dorobić”. Pobierający świadczenie mają wyb...

Stalking - na czym polega

Stalking - na czym polega

Niegdyś tzw. stalking kojarzony był głównie z osobami sławnymi, obecnie może dotknąć każdego, równi...

Przywileje grup zawodowych w Polsce - I część - służby mundurowe

Przywileje grup zawodowych w Polsce - I część - służby mundurowe

Uprzywilejowane grupy zawodowe to grupy, gdzie warunki pracy mają charakter szczególny oraz wymagający, a ...

Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR

Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na ...

Umowa o pracę na czas określony - kiedy przekształci się w umowę bezterminową - Wzór!

Umowa o pracę na czas określony - kiedy przekształci się w umowę bezterminową - Wzór!

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest przez pracowników najbardziej pożądanym rodzajem umowy. W przeci...

Upadłość konsumencka - czyli jak wyjść ze spirali długów

Upadłość konsumencka - czyli jak wyjść ze spirali długów

Upadłość konsumencka to określenie na możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną, nie pr...

Świadczenie przedemerytalne - Warunki uzyskania

Świadczenie przedemerytalne - Warunki uzyskania

Świadczenie przedemerytalne jest jednym ze sposobów zabezpieczenia finansowego osób w starszym wieku, któ...

Ulga podatkowa na dziecko - komu przysługuje

Ulga podatkowa na dziecko - komu przysługuje

Ulga prorodzinna czyli ulga na dzieci to jeden z najpowszechniejszych sposobów odliczenia podatkowego w rozl...

Związek zawodowy w prywatnej firmie - Jak go założyć?

Związek zawodowy w prywatnej firmie - Jak go założyć?

Związki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w zakładzie pracy. Ich celem jest zagwarantowanie pracowni...

Emerytura pomostowa - kto ma do niej prawo

Emerytura pomostowa - kto ma do niej prawo

Emerytury pomostowa przysługuje tylko ściśle określonemu przepisami prawa kręgowi osób

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy i jak?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy i jak?

Sprawowanie władzy rodzicielskiej przez rodziców łączy się nie tylko z określonymi prawami wobec dzieck...

Przemoc w rodzinie - Czym jest

Przemoc w rodzinie - Czym jest "Niebieska Karta"?

Niebieska Karta to nazwa procedury, która jest podejmowana i prowadzona - w przypadku uzasadnionego podejrze...

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami

Nadrzędną zasadą przy wychowywaniu dziecka jest kierowanie się jego dobrem. Rodzice niezależnie od sytua...

Rozwód a miejsce zamieszkania dziecka

Rozwód a miejsce zamieszkania dziecka

Rozwód to trudny okres nie tylko dla małżonków, ale przede wszystkim dla ich dzieci. Z pewnością niesie...

Umowa o pracę i inne umowy cywilnoprawne

Umowa o pracę i inne umowy cywilnoprawne

Umowa o pracę od dawna uważana jest za najkorzystniejszą podstawę zatrudnienia. Wbrew pozorom, może być...

Bezprawne czytanie cudzej korespondencji

Bezprawne czytanie cudzej korespondencji

Wszyscy mamy prawo do prywatności, w tym do tajemnicy korespondencji. Chroniona jest ona zarówno przez prze...

Podatek od najmu lokalu

Podatek od najmu lokalu

Wynajmując mieszkanie właściciel obowiązany jest odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek od najmu. Prz...

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z danymi zebranymi przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 roku w całej Polsce skutecznie rozwiod...

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem to jedna z najważniejszych kwestii jaką rozstrzyga Sąd rodzinny w...

Wydziedziczenie – Czyli pozbawienie zachowku

Wydziedziczenie – Czyli pozbawienie zachowku

Wydziedziczenie jest instytucją, która umożliwia pozbawienie zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka i ro...

Fundusz alimentacyjny - jak uzyskać świadczenie

Fundusz alimentacyjny - jak uzyskać świadczenie

Zdarzają się sytuacje, kiedy sąd zasądził alimenty na rzecz dziecka, a rodzic nie wywiązuje się z nał...

Egzekucja komornicza emerytury lub renty

Egzekucja komornicza emerytury lub renty

Niespłacony dług i narastające odsetki to koszmar dla każdego, a przede wszystkim dla emeryta lub rencist...

BIK, BIG, KRS – czy należy bać się informacji gospodarczej? Konsekwencje wpisu do rejestru

BIK, BIG, KRS – czy należy bać się informacji gospodarczej? Konsekwencje wpisu do rejestru

W Polsce działa kilka odmiennych od siebie instytucji zajmujących się gromadzeniem informacji nt. dłużni...

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Rozwód dla każdego małżeństwa powinien być ostatecznością, szczególnie, gdy są małoletnie dzieci. ...

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny

Możliwość odwołania darowizny zależy od okoliczności i indywidualnego przypadku. Co do zasady odwołan...

Obowiązek alimentacyjny dziadków względem wnuków

Obowiązek alimentacyjny dziadków względem wnuków

Obowiązek utrzymania oraz wychowania dziecka spoczywa nie tylko na rodzicach, ale również na dalszej rodzi...

Bezpodstawna windykacja

Bezpodstawna windykacja

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że osoba która nie zaciągała żadnego zobowiązania nagle dosta...

Gwarancja, a reklamacja - Jakie są różnice?

Gwarancja, a reklamacja - Jakie są różnice?

Jedną z najczęściej zawieranych umów jest umowa kupna-sprzedaży. Umowę taką zawieramy niemalże codzie...

Zmiana właściciela lokalu mieszkalnego, a umowa najmu

Zmiana właściciela lokalu mieszkalnego, a umowa najmu

Właściciel mieszkania ma pełne prawo do jego zbycia, w każdym czasie, a czynność ta nie jest obwarowana...

Długi rodziców – Co zrobić by ich nie płacić po ich śmierci?

Długi rodziców – Co zrobić by ich nie płacić po ich śmierci?

Spadek po śmierci rodziców, którzy za życia zaciągnęli długi może być dla ich dzieci sporym kłopotem.

Kto odpowiada za rzeczy pozostawione w hotelu lub na siłowni

Kto odpowiada za rzeczy pozostawione w hotelu lub na siłowni

W czasie pobytu na wakacjach zostawiasz swoje rzeczy w hotelu, a wybierając się na siłownię lub do restau...

Jak znieść współwłasność

Jak znieść współwłasność

Współwłasność to taki stan, w którym prawo do tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to jeden spośród trzech sposobów w jaki można rozwiązać małżeństwo. Po...

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Nabycie spadku lub otrzymacie darowizny wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Wyjątek stanowią...

Podwyższenie alimentów na dziecko

Podwyższenie alimentów na dziecko

Jeśli spoczywa na Tobie obowiązek alimentacyjny, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że mimo zasądzonej ...

Kiedy testament jest  nieważny

Kiedy testament jest nieważny

Testament to jest dokumentem, w którym zawarte jest oświadczenie woli danej osoby – testatora, który dec...

Zakup nieruchomości, a zgoda małżonka?

Zakup nieruchomości, a zgoda małżonka?

Zakup własnego mieszkania przez małżonków to jedna z najpoważniejszych decyzji życiowych. Od chwili zna...

Umowa dożywocia a, służebność mieszkania

Umowa dożywocia a, służebność mieszkania

Często słyszymy o przeniesieniu własności nieruchomości na rzecz najbliższej osoby. Klasycznym przykła...

Mobbing - jak się przed nim bronić

Mobbing - jak się przed nim bronić

Podejmując prace nie wiemy jak będzie kształtować się przyszłość z nią związana. Nie jesteśmy w st...

Na czym polega ubezwłasnowolnienie

Na czym polega ubezwłasnowolnienie

bezwłasnowolnienie to trudny społecznie temat, jednak w świetle prawa to nic innego jak ograniczenie lub c...

Prawnik z urzędu

Prawnik
z urzędu

Procedura sądowa nie należy do najłatwiejszych, zaś bez profesjonalnego pełnomocnika strona może nie po...

Najem okazjonalny - jak się zabezpieczyć

Najem okazjonalny - jak się zabezpieczyć

Wynajem mieszkania wiąże się z ryzykiem. Zdarzają się sytuacje kiedy najemca pomimo ustaleń, korzysta z...

Rozwód po  separacji

Rozwód po
separacji

Po trudnej sytuacji rodzinnej, jaką jest separacja, następuje czas, w którym powinno dojść do ostateczny...

Przedawnienie długów spadkowych

Przedawnienie długów spadkowych

Przyjmując spadek po bliskiej osobie, powinniśmy mieć świadomość faktu, że godzimy się przyjąć nie ...

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Wraz z przyjęciem spadku po bliskiej osobie, przejmujemy również jej zobowiązania. Dziedziczenie długu p...

Kwestie ważne przy separacji

Kwestie ważne przy separacji

Kiedy występuje zanik cech definiujących instytucję małżeństwa, możemy zastanawiać się, czy kryzys m...

Jak się starać o alimenty?

Jak się starać o alimenty?

W przypadku rozstania rodziców i przejęcia opieki nad dzieckiem przez jednego z nich, drugi rodzic jest zob...

Zaliczka, a może zadatek?

Zaliczka, a może zadatek?

Wykonawca, jak i zamawiający daną usługę lub towar, mają prawo do zabezpieczenia swoich interesów. Istn...

Co warto wiedzieć o zachowku?

Co warto wiedzieć o zachowku?

W sytuacji, kiedy odchodzi jeden z członków naszej najbliższej rodziny, znajdujemy się w sytuacji pełnej...

Separacja  a alimenty

Separacja
a alimenty

W czasie kryzysu małżeńskiego może dojść do momentu, w którym jedno z małżonków zechce, aby powsta...

Alimenty - do kiedy przysługują?

Alimenty - do kiedy przysługują?

Rodzice nie mają obowiązku płacenia alimentów do końca życia. Obowiązek alimentacyjny może zostać zn...

Czy zwroty zaliczki są możliwe?

Czy zwroty zaliczki są możliwe?

Coraz częściej podpisujemy umowy. Chcemy się zabezpieczyć, gdy remontujemy mieszkanie czy kupujemy samoch...

Darowizna a zachowek

Darowizna
a zachowek

Darowizna może wpłynąć na utratę prawa do zachowku, jednak praktyka pokazuje, że nawet po darowiźnie o...

Krzywdzący podział majątku

Krzywdzący podział majątku

Jedną z najmniej przyjemnych rzeczy w życiu jest procedura rozwodu. Już sama decyzja o rozstaniu dla wielu...

Praca  a alimenty

Praca
a alimenty

Pełnoletnie dzieci otrzymujące alimenty często obawiają się podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Zwroty towarów kupionych online

Zwroty towarów kupionych online

Popularność rynku e-commerce oraz obowiązujące przepisy sprawiły, że coraz więcej Polaków zasiada do ...

Jak wyjść z długów?

Jak wyjść
z długów?

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata...

Gdzie znaleźć dobrego prawnika?

Gdzie znaleźć dobrego prawnika?

Dla większości z nas prawo, sąd, przepisy i paragrafy to wiedza tajemna. Co więcej, staramy się, by spra...

Czym różni się radca od adwokata?

Czym różni się radca od adwokata?

W życiu każdego człowieka może nastać moment, w którym stanie przed sądem lub będzie występować z p...

Czy rozwód rozwiąże problem?

Czy rozwód rozwiąże problem?

W czasie, kiedy nie widzimy już dalszego sensu naszego małżeństwa, stajemy wobec decyzji mogących wprowa...

Alimenty na rzecz rodziców

Alimenty na rzecz rodziców

Obowiązek alimentacyjny może zostać zasądzony nie tylko w stosunku do rodziców, ale także względem wsp...

Jak długo można żądać zachowku?

Jak długo można żądać zachowku?

Zachowek jest należny każdemu z dzieci, nawet gdy w testamencie rodzice wskazali jako uprawionego do spadku...

#
#

Znajdź odpowiedniego prawnika
pewny-prawnik.pl

Znajdź odpowiedniego prawnika: pewny-prawnik.pl

Prawo to branża, która choć ściśle skodyfikowana, pozostawia wiele miejsc na możliwość interpretacji przepisów, co często stanowi podstawę sporów przed Sądem. Obcowanie z literą prawa wymaga olbrzymich kwalifikacji, wiedzy, doświadczenia, znajomości specyfiki ’’świata sądowego’’. Człowiek w samodzielnej konfrontacji z prawem, dochodzeniu swojej racji czy w walce o swoje przywileje, staje w trudnej sytuacji, gdzie gąszcz prawnych zawikłań, znacznie osłabia jego szanse na uzyskanie zamierzonego efektu. Z pomocą przychodzą wykwalifikowani prawnicy, którzy mogą reprezentować Klienta przed Sądem i skutecznie dochodzić jego praw. Wyszukiwarka pewny-prawnik.pl ma na celu pomoc w odnalezieniu odpowiedniego prawnika.

Czym jest wyszukiwarka prawników? 

Pewny-prawnik.pl to specjalistyczna wyszukiwarka prawników, która umożliwia odnalezienie odpowiedniego adwokata lub radcy prawnego, z uwzględnieniem rodzaju sprawy, wymaganej specjalizacji i jego lokalizacji. Ambicją twórców serwisu jest stworzenie miejsca, w którym zwykły człowiek uzyska specjalistyczną pomoc lub możliwość kontaktu z wykwalifikowanym prawnikiem, tak, by nie czuł się bezradny wobec zagmatwanych przepisów prawa, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć. Nie jest to bowiem łatwe zadanie. Wymaga sporej wiedzy, znajomości przepisów oraz doświadczenia w obcowaniu ze wszystkimi kruczkami prawnymi. Ustawodawca stworzył liczne kodeksy obejmujące swoim zakresem sprawy cywilne, karne, rodzinne etc. oraz ustawy szczególne regulujące określone stany faktyczne, jednak nie wszystkie zawarte tam zapisy są jednoznaczne i zrozumiałe dla laika. Na tym właśnie polega rola dobrego prawnika, żeby potrafił wychwycić sprzeczności i na tej podstawie pomóc swojemu Klientowi w odniesieniu sukcesu nie tylko przed Sądem, ale również przed innymi organami posługującymi się skomplikowanymi przepisami w istniejącym sporze.

Dodatkowe aspekty serwisu

Pewny-prawnik.pl to nie tylko wyszukiwarka prawników, która umożliwia zlokalizowanie odpowiedniego fachowca, ale także miejsce, w którym można podzielić się swoim doświadczeniem, opiniami związanymi z przebiegiem konkretnych spraw lub pracą poszczególnych prawników. Umożliwia to forum prawne, na którym użytkownicy mogą wymieniać się swoimi poglądami. Serwis przewiduje także darmowe porady prawne, które można uzyskać w odpowiedzi na pytanie zadane na forum, przez bezpośrednią wymianę maili lub podczas darmowej rozmowy telefonicznej z prawnikiem. Czasem jedna porada prawna udzielona przez fachowca pomoże w rozwiązaniu problemu. Nie zawsze od razu zachodzi potrzeba kierowania sprawy do Sądu. Czasami wystarczy chwila rozmowy, która ukierunkuje Klienta w potrzebie, w jaki sposób powinien on postąpić, jakie przywileje mu przysługują, a jakie obowiązki powinien wypełnić. Krótka rozmowa z prawnikiem jest w stanie rozwiązać niejedną konfliktową sytuację, w której litera prawa jest zbyt nieczytelna dla obywatela bez odpowiednich prawnych kwalifikacji.

Dużym atutem serwisu jest także blog o charakterze prawnym, na którym publikowane są specjalistyczne artykuły dotyczące rozmaitych zagadnień związanych z prawnymi zawiłościami. Teksty stanowią swoistą formę bezpłatnej porady, przystępnego przekazania rzetelnej wiedzy, związanej z przepisami prawa w codziennych sytuacjach, jakie spotykają obywateli. Na blogu możemy dowiedzieć się między innymi o tym, jaki mamy czas na wystąpienie o zachowek, kiedy można wnioskować o przyznanie alimentów na rzecz rodziców, jak poradzić sobie w sytuacji przytłaczających długów, kiedy i na jakich zasadach można dokonać zwrotu towaru zakupionego drogą internetową, jak wygląda kwestia alimentów w przypadku separacji, czy jak wygląda odpowiedzialność za długi spadkowe. Blog to także miejsce, w którym znajdziemy informacje przybliżające ‘’życie prawnicze’’, pomagające bardziej zrozumieć jego strukturę i charakterystykę. Użytkownik może dowiedzieć się czym różni się adwokat od radcy prawnego i kto okaże się bardziej pomocny w konkretnych sytuacjach prawnych lub jakie cechy powinien posiadać dobry prawnik. Jedynie szerokie zaznajomienie się z branżą prawniczą i specyfiką zawodu wykonywanego przez radców prawnych i adwokatów, pozwoli na optymalny wybór prawnika, któremu powierzymy nasz los. 

System opinii

Adwokat i radca prawny, to profesja, na której ciążą pewne prawne ograniczenia. Jedno z nich to zakaz prowadzenia akcji marketingowych i bezpośredniego reklamowania swoich usług. Wiąże się to z faktem, że są to zawody tzw. zaufania publicznego, a praca, jaką wykonują prawnicy wpływa na losy obywatela. To właśnie m.in. z tego powodu, profesja ta nie może być reklamowana. Chodzi o to, by potencjalny Klient samodzielnie i świadomie wybrał usługi prawnika, nie zaś na zasadzie skutecznej perswazji dokonanej przez wytrawnego marketingowca. Dotarcie zatem do usług prawników jest nieco utrudnione.

Skąd bowiem wiedzieć o ich istnieniu, skoro nie istnieje system reklamowania poszczególnych kancelarii? Marketing to nie jedyna forma, żeby Klient mógł dowiedzieć się o istnieniu danego prawnika. W świecie tym najważniejszą rolę odgrywa system opinii, oceny i tzw. poleceń dokonywanych przez zadowolonych Klientów, którzy korzystali z usług poszczególnych kancelarii. Gromadzenie recenzji dotyczących pracy poszczególnych prawników to szansa na dotarcie do świadomości potencjalnego Klienta, który znajduje się w potrzebie skorzystania z pomocy prawnej. Serwis pewny-prawnik.pl umożliwia zapoznawanie się z opiniami dotyczącymi pracy poszczególnych prawników. Dla osób poszukujących pomocy o charakterze prawnym, powinno to być ważne źródło, które uwzględni się w swojej decyzji dotyczącej wyboru prawnika. 

Jak szukać? 

Jeżeli potrzebujemy konkretnej pomocy prawnej, musimy znaleźć osobę, z którą przede wszystkim kontakt nie będzie utrudniony. Kompetencje, doświadczenie i opinie to bardzo ważny element, ale kiedy w grę wchodzi długotrwała współpraca, ważnym aspektem powinno być także miejsce, adres siedziby kancelarii, z której pomocy zamierzamy skorzystać. Najlepiej zatem proces wyszukiwania odpowiedniego prawnika rozpocząć od zawężenia wyników wyszukiwarki pod kątem lokalizacji. Filtry umożliwiają wybór miejscowości, które nas interesują. Czynnik geograficzny jest niezwykle istotny. Możliwość nieskrępowanego bezpośredniego spotkania się, zawsze znacznie ułatwia relacje między prawnikiem, a Klientem. Jest to niezwykle ważne, gdyż zagadnienia prawnicze, przepisy, paragrafy, itp. są bardzo zawiłe dla obywatela, który nie posiada przeszkolenia prawnego. Dokładne wytłumaczenie pewnych zawiłości drogą telefoniczną może być zbyt trudne ze względu na barierę komunikacyjną.

Miejsce, w którym znajduje się kancelaria i możliwość swobodnego przyjechania do niej to bardzo istotny czynnik przy wyszukiwaniu odpowiedniego prawnika, któremu zechcemy powierzyć swój los. Drugi ważny element to specjalizacja. Zanim podejmiemy decyzję odnośnie współpracy z konkretnym prawnikiem, dobrze przeanalizujmy swoją sytuację oraz problem z jakim się borykamy. Do tego celu można wykorzystać forum prawne, na którym można uzyskać wskazówki dotyczące natury problemu oraz tego, jaka specjalizacja prawnika będzie odpowiednia do zajęcia się daną sprawą. Niezwykle ważne jest, by podczas pierwszego spotkania z potencjalnym prawnikiem, być dobrze przygotowanym. Warto dokładnie przemyśleć nasze wątpliwości i sporządzić listę pytań, które chcielibyśmy zadać prawnikowi. Powinny one dotyczyć zarówno prawnej natury problemu, jak i zasad współpracy, zakresu pomocy i  form kontaktu. Dobrze zebrany obraz tego, jak będzie wyglądała obsługa prawna, stworzy idealny punkt wyjścia do podjęcia decyzji o wynajęciu danego prawnika. 

Czym powinien wyróżniać się dobry prawnik?

Kiedy potrzebujemy pomocy o charakterze prawnym, niezwykle istotne jest, by wybrać dobrego prawnika. Powinien on posiadać wiedzę oraz umiejętność wykorzystywania obowiązujących przepisów, ale przede wszystkim winien charakteryzować się dokładnością i rzetelnością. Kompetencje prawnika stanowią najważniejszy element, który musimy wziąć pod uwagę. Nie trzeba martwić się o wykształcenie prawnika. Jest to zawód, który można wykonywać dopiero po pozytywnym zdaniu państwowego egzaminu zawodowego i uzyskaniu wpisu na listę adwokatów lub radców prawnych. Egzamin końcowy poprzedza odbycie kilkuletniej aplikacji radcowskiej lub adwokackiej. Każdy prawnik posiada zatem odpowiednie wykształcenie, które warunkuje możliwość wykonywania tej profesji. O wiele bardziej istotny jest fakt czy prawnik dalej inwestuje w siebie i swój rozwój. Prawo jest dziedziną dość płynną, przepisy ulegają szybkim zmianom, a ustawy są często nowelizowane.

Warto postawić na prawnika, który stale podnosi swoje kompetencje, np. poprzez uczestnictwo w kursach, konferencjach, szkoleniach. Mogą o tym świadczyć uzyskane dyplomy i certyfikaty. Prawnik, który może się poszczycić dodatkowymi dokumentami potwierdzającymi jego kompetencje, stwarza gwarancję bycia na bieżąco ze wszelkimi nowymi regulacjami. Warto zorientować się także w sytuacji związanej z doświadczeniem, jakie dana kancelaria czy konkretny prawnik posiada. Ilość Klientów, z którymi współpracuje dana kancelaria jest najlepszym potwierdzeniem doświadczenia i ilości przeprowadzonych spraw na salach sądowych. Opinie Klientów, o których była już mowa, mogą zarysować obraz skuteczności prawnika. Dobry wybór to jednak nie tylko postawienie na kompetencje i doświadczenie. To także wariant związany z cechami osobowościowymi prawnika, w szczególności zaś zdolności  interpersonalne. Dobry prawnik to taki, który potrafi współpracować z Klientem, umie aktywnie słuchać, nawiązywać kontakty i czytelnie, w sposób przystępny dla osoby nieznającej prawa wyjaśniać wszelkie zawiłości. A ponadto jest dokładny i rzetelny. Niezwykle ważne jest zaangażowanie i cierpliwość prawnika. Wiele osób kieruje się przy wyborze kancelarii kwestiami finansowymi. O ile jest to zrozumiałe w przypadku dysponowania ograniczonym budżetem i chęci znalezienia prawnika, którego stawki będą odpowiadały naszym zasobom, to błędem jest kierowanie się przeświadczeniem, że "im droższy prawnik, tym lepszy". Nie zawsze bowiem jest tak, że wysoka stawka za pracę adwokata czy radcy prawnego, odzwierciedla jego kompetencje i skuteczność. Nierzadko, kancelarie oferujące niższe kwoty za usługi, świadczą je na wyższym poziomie niż droższa konkurencja. Należy zatem zrobić dobry rekonesans pod kątem cech osobowych prawnika oraz jego umiejętności.