Co w prawie piszczy
Blog Prawnika

Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia i nazwiska

Zdarzają się sytuację, gdy z różnych przyczyn pragniemy zmienić swoje imię bądź nazwisko. Procedura ...

"Rozwód kościelny" czyli stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Z roku na rok w Polsce, coraz więcej par trwających w małżeństwie decyduje się na tzw. "rozwód koście...

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Jak powszechnie wiadomo, w momencie zawarcia małżeństwa, pomiędzy małżonkami powstaje ustawowa wspólno...

Najem, a dzierżawa

Najem, a dzierżawa

Umowa najmu i umowa dzierżawy często są ze sobą mylone ze względu na pewne podobieństwa. Z pozoru może...

Świadczenie przedemerytalne, a możliwość „dorobienia” czyli podjęcia dodatkowej pracy

Świadczenie przedemerytalne, a możliwość „dorobienia” czyli podjęcia dodatkowej pracy

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne ma prawo „dorobić”. Pobierający świadczenie mają wyb...

Stalking - na czym polega

Stalking - na czym polega

Niegdyś tzw. stalking kojarzony był głównie z osobami sławnymi, znanymi z mediów. W ostatnich latach zj...

Przywileje grup zawodowych w Polsce - I część - służby mundurowe

Przywileje grup zawodowych w Polsce - I część - służby mundurowe

Uprzywilejowane grupy zawodowe to grupy, gdzie warunki pracy mają charakter szczególny oraz wymagający, a ...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zdecydowana większość społeczeństwa traktuje umowę o pracę na czas nieokreślony jako podstawę życio...

Umowa o pracę na czas określony - kiedy przekształci się w umowę bezterminową

Umowa o pracę na czas określony - kiedy przekształci się w umowę bezterminową

Umowa o pracę na czas nieokreślony jest przez pracowników najbardziej pożądanym rodzajem umowy. W przeci...

Upadłość konsumencka - czyli jak wyjść ze spirali długów

Upadłość konsumencka - czyli jak wyjść ze spirali długów

Upadłość konsumencka to określenie na możliwość ogłoszenia upadłości przez osobę fizyczną, nie pr...

Świadczenie przedemerytalne - Warunki uzyskania

Świadczenie przedemerytalne - Warunki uzyskania

Świadczenie przedemerytalne jest jednym ze sposobów zabezpieczenia finansowego osób w starszym wieku, któ...

Ulga podatkowa na dziecko - komu przysługuje

Ulga podatkowa na dziecko - komu przysługuje

Ulga prorodzinna czyli ulga na dzieci to jeden z najpowszechniejszych sposobów odliczenia podatkowego w rozl...

Związek zawodowy w prywatnej firmie - Jak go założyć?

Związek zawodowy w prywatnej firmie - Jak go założyć?

Związki zawodowe odgrywają bardzo ważną rolę w zakładzie pracy. Ich celem jest zagwarantowanie pracowni...

Emerytura pomostowa - kto ma do niej prawo

Emerytura pomostowa - kto ma do niej prawo

Emerytury pomostowa przysługuje tylko ściśle określonemu przepisami prawa kręgowi osób

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy i jak?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej - kiedy i jak?

Sprawowanie władzy rodzicielskiej przez rodziców łączy się nie tylko z określonymi prawami wobec dzieck...

Przemoc w rodzinie - Czym jest

Przemoc w rodzinie - Czym jest "Niebieska Karta"?

Niebieska Karta to nazwa procedury, która jest podejmowana i prowadzona - w przypadku uzasadnionego podejrze...

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami

Prawo do kontaktów dziadków z wnukami

Nadrzędną zasadą przy wychowywaniu dziecka jest kierowanie się jego dobrem. Rodzice niezależnie od sytua...

Rozwód a miejsce zamieszkania dziecka

Rozwód a miejsce zamieszkania dziecka

Rozwód to trudny okres nie tylko dla małżonków, ale przede wszystkim dla ich dzieci. Z pewnością niesie...

Umowa o pracę i inne umowy cywilnoprawne

Umowa o pracę i inne umowy cywilnoprawne

Umowa o pracę od dawna uważana jest za najkorzystniejszą podstawę zatrudnienia. Wbrew pozorom, może być...

Bezprawne czytanie cudzej korespondencji

Bezprawne czytanie cudzej korespondencji

Wszyscy mamy prawo do prywatności, w tym do tajemnicy korespondencji. Chroniona jest ona zarówno przez prze...

Podatek od najmu lokalu

Podatek od najmu lokalu

Wynajmując mieszkanie właściciel obowiązany jest odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek od najmu. Prz...

Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie

Zgodnie z danymi zebranymi przez Główny Urząd Statystyczny w 2013 roku w całej Polsce skutecznie rozwiod...

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem to jedna z najważniejszych kwestii jaką rozstrzyga Sąd rodzinny w...

Wydziedziczenie – Czyli pozbawienie zachowku

Wydziedziczenie – Czyli pozbawienie zachowku

Wydziedziczenie jest instytucją, która umożliwia pozbawienie zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka i ro...

Fundusz alimentacyjny - jak uzyskać świadczenie

Fundusz alimentacyjny - jak uzyskać świadczenie

Zdarzają się sytuacje, kiedy sąd zasądził alimenty na rzecz dziecka, a rodzic nie wywiązuje się z nał...

Egzekucja komornicza emerytury lub renty

Egzekucja komornicza emerytury lub renty

Niespłacony dług i narastające odsetki to koszmar dla każdego, a przede wszystkim dla emeryta lub rencist...

BIK, BIG, KRS – czy należy bać się informacji gospodarczej? Konsekwencje wpisu do rejestru

BIK, BIG, KRS – czy należy bać się informacji gospodarczej? Konsekwencje wpisu do rejestru

W Polsce działa kilka odmiennych od siebie instytucji zajmujących się gromadzeniem informacji nt. dłużni...

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie

Rozwód dla każdego małżeństwa powinien być ostatecznością, szczególnie, gdy są małoletnie dzieci. ...

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny

Możliwość odwołania darowizny zależy od okoliczności i indywidualnego przypadku. Co do zasady odwołan...

Obowiązek alimentacyjny dziadków względem wnuków

Obowiązek alimentacyjny dziadków względem wnuków

Obowiązek utrzymania oraz wychowania dziecka spoczywa nie tylko na rodzicach, ale również na dalszej rodzi...

Bezpodstawna windykacja

Bezpodstawna windykacja

Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, że osoba która nie zaciągała żadnego zobowiązania nagle dosta...

Gwarancja, a reklamacja - Jakie są różnice?

Gwarancja, a reklamacja - Jakie są różnice?

Jedną z najczęściej zawieranych umów jest umowa kupna-sprzedaży. Umowę taką zawieramy niemalże codzie...

Zmiana właściciela lokalu mieszkalnego, a umowa najmu

Zmiana właściciela lokalu mieszkalnego, a umowa najmu

Właściciel mieszkania ma pełne prawo do jego zbycia, w każdym czasie, a czynność ta nie jest obwarowana...

Długi rodziców – Co zrobić by ich nie płacić po ich śmierci?

Długi rodziców – Co zrobić by ich nie płacić po ich śmierci?

Spadek po śmierci rodziców, którzy za życia zaciągnęli długi może być dla ich dzieci sporym kłopotem.

Kto odpowiada za rzeczy pozostawione w hotelu lub na siłowni

Kto odpowiada za rzeczy pozostawione w hotelu lub na siłowni

W czasie pobytu na wakacjach zostawiasz swoje rzeczy w hotelu, a wybierając się na siłownię lub do restau...

Jak znieść współwłasność

Jak znieść współwłasność

Współwłasność to taki stan, w którym prawo do tej samej rzeczy przysługuje niepodzielnie kilku osobom.

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie

Rozwód bez orzekania o winie to jeden spośród trzech sposobów w jaki można rozwiązać małżeństwo. Po...

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Nabycie spadku lub otrzymacie darowizny wiąże się z powstaniem obowiązku podatkowego. Wyjątek stanowią...

Podwyższenie alimentów na dziecko

Podwyższenie alimentów na dziecko

Jeśli spoczywa na Tobie obowiązek alimentacyjny, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że mimo zasądzonej ...

Kiedy testament jest  nieważny

Kiedy testament jest nieważny

Testament to jest dokumentem, w którym zawarte jest oświadczenie woli danej osoby – testatora, który dec...

Zakup nieruchomości, a zgoda małżonka?

Zakup nieruchomości, a zgoda małżonka?

Zakup własnego mieszkania przez małżonków to jedna z najpoważniejszych decyzji życiowych. Od chwili zna...

Umowa dożywocia a, służebność mieszkania

Umowa dożywocia a, służebność mieszkania

Często słyszymy o przeniesieniu własności nieruchomości na rzecz najbliższej osoby. Klasycznym przykła...

Mobbing - jak się przed nim bronić

Mobbing - jak się przed nim bronić

Podejmując prace nie wiemy jak będzie kształtować się przyszłość z nią związana. Nie jesteśmy w st...

Na czym polega ubezwłasnowolnienie

Na czym polega ubezwłasnowolnienie

bezwłasnowolnienie to trudny społecznie temat, jednak w świetle prawa to nic innego jak ograniczenie lub c...

Prawnik z urzędu

Prawnik
z urzędu

Procedura sądowa nie należy do najłatwiejszych, zaś bez profesjonalnego pełnomocnika strona może nie po...

Najem okazjonalny - jak się zabezpieczyć

Najem okazjonalny - jak się zabezpieczyć

Wynajem mieszkania wiąże się z ryzykiem. Zdarzają się sytuacje kiedy najemca pomimo ustaleń, korzysta z...

Rozwód po  separacji

Rozwód po
separacji

Po trudnej sytuacji rodzinnej, jaką jest separacja, następuje czas, w którym powinno dojść do ostateczny...

Przedawnienie długów spadkowych

Przedawnienie długów spadkowych

Przyjmując spadek po bliskiej osobie, powinniśmy mieć świadomość faktu, że godzimy się przyjąć nie ...

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Wraz z przyjęciem spadku po bliskiej osobie, przejmujemy również jej zobowiązania. Dziedziczenie długu p...

Kwestie ważne przy separacji

Kwestie ważne przy separacji

Kiedy występuje zanik cech definiujących instytucję małżeństwa, możemy zastanawiać się, czy kryzys m...

Jak się starać o alimenty?

Jak się starać o alimenty?

W przypadku rozstania rodziców i przejęcia opieki nad dzieckiem przez jednego z nich, drugi rodzic jest zob...

Zaliczka, a może zadatek?

Zaliczka, a może zadatek?

Wykonawca, jak i zamawiający daną usługę lub towar, mają prawo do zabezpieczenia swoich interesów. Istn...

Co warto wiedzieć o zachowku?

Co warto wiedzieć o zachowku?

W sytuacji, kiedy odchodzi jeden z członków naszej najbliższej rodziny, znajdujemy się w sytuacji pełnej...

Separacja  a alimenty

Separacja
a alimenty

W czasie kryzysu małżeńskiego może dojść do momentu, w którym jedno z małżonków zechce, aby powsta...

Alimenty - do kiedy przysługują?

Alimenty - do kiedy przysługują?

Rodzice nie mają obowiązku płacenia alimentów do końca życia. Obowiązek alimentacyjny może zostać zn...

Czy zwroty zaliczki są możliwe?

Czy zwroty zaliczki są możliwe?

Coraz częściej podpisujemy umowy. Chcemy się zabezpieczyć, gdy remontujemy mieszkanie czy kupujemy samoch...

Darowizna a zachowek

Darowizna
a zachowek

Darowizna może wpłynąć na utratę prawa do zachowku, jednak praktyka pokazuje, że nawet po darowiźnie o...

Krzywdzący podział majątku

Krzywdzący podział majątku

Jedną z najmniej przyjemnych rzeczy w życiu jest procedura rozwodu. Już sama decyzja o rozstaniu dla wielu...

Praca  a alimenty

Praca
a alimenty

Pełnoletnie dzieci otrzymujące alimenty często obawiają się podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Zwroty towarów kupionych online

Zwroty towarów kupionych online

Popularność rynku e-commerce oraz obowiązujące przepisy sprawiły, że coraz więcej Polaków zasiada do ...

Jak wyjść z długów?

Jak wyjść
z długów?

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata...

Gdzie znaleźć dobrego prawnika?

Gdzie znaleźć dobrego prawnika?

Dla większości z nas prawo, sąd, przepisy i paragrafy to wiedza tajemna. Co więcej, staramy się, by spra...

Czym różni się radca od adwokata?

Czym różni się radca od adwokata?

W życiu każdego człowieka może nastać moment, w którym stanie przed sądem lub będzie występować z p...

Czy rozwód rozwiąże problem?

Czy rozwód rozwiąże problem?

W czasie, kiedy nie widzimy już dalszego sensu naszego małżeństwa, stajemy wobec decyzji mogących wprowa...

Alimenty na rzecz rodziców

Alimenty na rzecz rodziców

Obowiązek alimentacyjny może zostać zasądzony nie tylko w stosunku do rodziców, ale także względem wsp...

Jak długo można żądać zachowku?

Jak długo można żądać zachowku?

Zachowek jest należny każdemu z dzieci, nawet gdy w testamencie rodzice wskazali jako uprawionego do spadku...