Najnowsze artykuły

Działka budowlana wedle ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Prawo budowlane

Działka budowlana wedle ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Czym w świetle ww. ustaw jest działka budowlana? Definicję działki budowalnej możemy znaleźć m.in. w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Czytaj dalej
Faktura pro forma - co to jest i czym się charakteryzuje?
Prawo finansowe

Faktura pro forma - co to jest i czym się charakteryzuje?

Po pierwsze, wskazać należy, iż faktura pro forma nie ma charakteru dokumentu księgowego i nie stanowi podstawy do uiszczenia opłaty, nie jest także dowodem dokonanej transakcji

Czytaj dalej
Trzynastka - co to jest i komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?
Prawo pracy

Trzynastka - co to jest i komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

Trzynastka to dodatkowe wynagrodzenie roczne, które nie ma charakteru powszechnego. Jest to świadczenie ze stosunku pracy, które przysługuje tylko tym grupom zawodowym,

Czytaj dalej
Plagiat. Czym jest i jakie mogą być konsekwencje jego popełnienia?
Prawo autorskie

Plagiat. Czym jest i jakie mogą być konsekwencje jego popełnienia?

W języku prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia plagiatu. Na próżno zatem szukać nam, co tak naprawdę oznacza plagiat, w aktach prawnych.

Czytaj dalej
Ewidencja czasu pracy, a lista obecności pracowników.
Prawo pracy

Ewidencja czasu pracy, a lista obecności pracowników.

Ewidencjonowanie czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Obowiązek ten ma charakter bezwzględny, co oznacza, że pracodawca nie może nie prowadzić takiej ewidencji.

Czytaj dalej
Rozdzielność majątkowa - Intercyza - Co oznacza w praktyce?
Prawo rodzinne

Rozdzielność majątkowa - Intercyza - Co oznacza w praktyce?

Kiedy warto skorzystać z intercyzy? Najczęściej spotykanym w praktyce ustrojem majątkowym małżeńskim jest ustrój wspólności majątkowej.

Czytaj dalej
Pozew o rozwód? Jak go napisać? Gdzie go złożyć?
Prawo rodzinne

Pozew o rozwód? Jak go napisać? Gdzie go złożyć?

Rozwód jest sposobem rozwiązania małżeństwa, który może nastąpić tylko przez sąd i przy spełnieniu określonych przesłanek.

Czytaj dalej
Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?
Prawo cywilne

Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?

Na mocy umowy darowizny samochodu następuje bezpłatne przekazanie samochodu przez darczyńcę na rzecz osoby obdarowanej. Darczyńca robi to kosztem swojego majątku.

Czytaj dalej
Jakie są różnice między upoważnieniem, a pełnomocnictwem - Wzór!
Wzory pism

Jakie są różnice między upoważnieniem, a pełnomocnictwem - Wzór!

Upoważnienie to nic innego, jak delegowanie innej osoby do wykonania określonej czynności w naszym imieniu.

Czytaj dalej
Komu należy się
Prawo pracy

Komu należy się "zasiłek dla bezrobotnych"

Zasiłek dla bezrobotnych jest formą pomocy przewidzianą na wypadek bezrobocia. Świadczenie to nie jest jednak bezwarunkowe i aby je uzyskać należy spełniać określone warunki.

Czytaj dalej