Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Piotr Kopeć

Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Piotr Kopeć

Tarnów, Polska
O mnie
Godziny pracy
Adres

Informuję jakimi sprawami się zajmuję.

 

Sporządzanie i analiza umów cywilnoprawnych np. umowy gospodarcze, umowy sprzedaży, w tym umowy sprzedaży nieruchomości (umowa przedwstępna, umowa deweloperska itp.)umowy najmu i dzierżawy (umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego, umowa najmu lokalu magazynowego, umowa najmu lokalu usługowego, umowa dzierżawy nieruchomości rolnej itp.);umowy pożyczki i użyczenia (umowa kredytu, umowa pożyczki konsumenckiej, umowa użyczenia. umowy o roboty budowlane (umowa o roboty budowlane – budowa drogi, domu, hali produkcyjnej, magazynu, oraz wiele innych umów.

PRAWO PRACY

OFERUJEMY USŁUGI OBEJMUJĄCE GŁÓWNIE:

Opinie z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy

umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji

umowy z członkami władz spółek oraz kontrakty menedżerskie

negocjacje i mediacje z pracownikami i związkami zawodowymi, w tym tworzenie zakładowych i ponadzakładowych układów zbiorowych pracy

porozumienia, regulaminy pracy, wynagradzania i regulaminy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

reprezentację pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych

odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy

doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy.

PRAWO RZECZOWE I KSIĘGI WIECZYSTE

zniesienie współwłasności,

przeniesienie własności,

ochrona własności,

zasiedzenie nieruchomości,

zasiedzenie udziału w nieruchomości,

zasiedzenie służebności drogi koniecznej,

użytkowanie wieczyste,

służebność drogi koniecznej,

zniesienie służebności drogi koniecznej,

zastaw,

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

wpis i wykreślenie wpisu w księdze wieczystej

usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym.

POSTĘPOWANIE CYWILNE I ADMINISTRACYJNE

Sporządzanie pisma procesowych w postępowaniu cywilnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym,

Reprezentacja klientów przed sądem w postępowaniu cywilnym i postępowaniu sądowoadministracyjnym,

Sporządzanie pozwów o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym,

Sporządzanie pozwów o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym,

Sporządzanie pozwu o zapłatę,

Sporządzanie wniosków o zabezpieczenie dowodu,

Sporządzanie wniosków o ustanowienie służebności drogi koniecznej,

Sporządzanie wniosków o ustawienie służebności przesyłu,

Prowadzenie spraw związanych z odpowiedzialnością cywilną i

PRAWO ADMINISTRACYJNE

OFERUJEMY KOMPLEKSOWE PROWADZENIE SPRAW:

i kompleksową obsługę przedsiębiorstw; sprawy w zakresie

inwestycji budowlanych o charakterze deweloperskim;

inwestycji drogowych;

inwestycji liniowych;

inwestycji w zakresie budowy nośników reklamowych;

inwestycji w zakresie budowy wież telefonii komórkowej;

inwestycji w zakresie budowy farm oraz elektrowni wiatrowych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, stacji uzdatniania wody;

rent planistycznych oraz opłat adiacenckich;

SPRAWY RODZINNE

POSTĘPOWANIA O ROZWÓD I SEPARACJĘ. SPADKI

Przygotowywanie pozwów rozwodowych, pozwów o separacje oraz o alimenty,

sporządzanie wniosków o podział majątku,

prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadu, dział spadku, o zachowek,

Reprezentacja Klienta przez sądami.

 

Poniedziałek: 07:00 - 21:00
Wtorek: 07:00 - 21:00
Środa: 07:00 - 21:00
Czwartek: 07:00 - 21:00
Piątek: 07:00 - 21:00
Sobota: 07:00 - 21:00
Niedziela: -

Kancelaria Radcy Prawnego - Radca Prawny Piotr Kopeć

ul. Armii Krajowej 20
33-100 Tarnów

Specjalizacje

Postępowanie Cywilne i Administracyjne
Prawo Rodzinne, Prawo Rzeczowe, Prawo Gospodarcze, Umowy.
Spadki

Polecani prawnicy

Kancelaria Adwokacka Paweł Kozieradzki
Paweł Kozieradzki

Adwokat 0/5

Kania i Partnerzy sp.p. zawodu radcy prawnego
Paweł Kania

Radca prawny 0/5

Kancelaria Adwokacka Kamiński Jakub
Jakub Kamiński

Adwokat 0/5

FILIPCZAK-GODEK LILIANNA KANCELARIA ADWOKACKA
Edyta Moryt

Adwokat 0/5

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT ŻANETA BIAŁEK
Żaneta Białek

Adwokat 0/5

Kancelaria Adwokacka Adwokat Magdalena Kryczyńska
Magdalena Kryczyńska

Adwokat 0/5

"KLIMKOWSKI" Igor Klimkowski Kancelaria Prawna
Igor Klimkowski

Adwokat 0/5

Dołącz do największej społeczności prawników w Polsce

Daj się odnaleźć dla ponad 500,000 potencjalnych klientów