Czym różni się zadatek od zaliczki?

Czym różni się zadatek od zaliczki?

Terminy zadatek i zaliczka to terminy określone w polskim prawie, które jednak bardzo często są ze sobą mylone. Wiele osób nie do końca potrafi poprawnie zdefiniować oba pojęcia i prawidłowo odnieść je do konkretnych sytuacji.

Ich znaczenie jest natomiast bardzo duże i w bardzo wielu sytuacjach znajomość obu terminów prawnych ma olbrzymie znaczenie. Znajomość prawa określa także jak rozliczać otrzymany zadatek i w jakich przypadkach można takowe żądać. Zapraszamy do poznania obu terminów i zrozumienia najważniejszych kwestii związanych z nimi.

Zadatek a zaliczka - najważniejsze różnice

Zadatek to kwota, która jest przekazywana w momencie zawierania umowy i jest potwierdzeniem zobowiązania do jej wykonania. W związku z tym w przypadku zadatku można mieć pewność, że konkretne warunki umowy zostaną spełnione. Ma on na celu zabezpieczenie obu stron transakcji i jest bardzo często stosowany w przypadku większych projektów. Zleceniodawca dzięki temu zyskuje pewność, że zlecone zadania zostaną prawidłowe wykonane. Natomiast zleceniobiorca otrzymuje do dyspozycji środki, które pozwalają na wykonanie działań. W przypadku zadatku istotne są także przepisy, które określają niewykonanie umowy.

W momencie, gdy w trakcie umowy zrezygnuje z niej zleceniodawca, który wpłacił zadatek, to traci on przekazane środki na rzecz drugiej strony. W momencie, gdy to zleceniobiorca nie zrealizuje postanowień umowy lub się z niej wycofa to występuje obowiązek zwrotu zadatku. W takim przypadku zadatek podlega zwrotowi w podwójnej wysokości. Dlatego też w przypadku niewykonania umowy objętej zadatkiem zleceniobiorca ponosi dotkliwe konsekwencje. W pewnym stopniu zmusza to do wywiązania się z wszystkich postanowień, co zabezpiecza interesy zleceniodawcy.

Zaliczka to natomiast częściowa zapłata za produkt lub usługę jeszcze przed jej dostarczeniem. Jest opłacana z góry i stanowi część ogólnej ceny konkretnego towaru. Przy zawieraniu umowy określana jest zarówno wysokość zaliczki, jak i ewentualne kwestie związane z jej zwrotem. W przypadku niektórych umów nawet w sytuacji, gdy umowa zostaje rozwiązana ze strony kupującego to może on liczyć na zwrot całości lub części zaliczki. Natomiast w sytuacji, gdy zleceniobiorca nie wywiąże się z postanowień umowy to musi zwrócić zaliczkę. W takiej sytuacji nie można jednak żądać sumy dwukrotnie wyższej. Zaliczka jest zwracana w dokładnie takiej wysokości, jaka została wpłacona.

Zadatek a zaliczka mają zatem bardzo znaczące różnice. Zadatek stanowi pewną formę zabezpieczenia tego, że usługa lub produkt zostaną wykonane zgodnie z warunkami umowy. Zaliczka to natomiast jedynie wcześniejsza częściowa zapłata za zamówioną usługę lub produkt. Aby jeszcze lepiej dowiedzieć się czym jest zadatek a zaliczka można skorzystać z pomocy prawników lub poszukać informacji w sieci.

Jak dochodzić swoich praw względem zadatku i zaliczki

Wiedząc już czym się różni zadatek a zaliczka można zastanowić się w jaki sposób dochodzić zwrotu konkretnych kwot. Zarówno zwrot zadatku, jak i zaliczki powinien być zrealizowany w odpowiednim terminie, który najczęściej określa umowa. W momencie, gdy kwota, która podlega zwrotowi nie zostanie oddana to można rozpocząć ściąganie długów.

Każda strona umowy może podjąć odpowiednie działania, które będą miały na celu odzyskanie należności. Mogą to być zarówno przedsądowe wezwania do zapłaty, jak i postawienie na usługi firm windykacyjnych. Profesjonalne firmy doradzą w kwestii przygotowania się do całego procesu i przeprowadzą ten zgodnie z przepisami prawa. Renomowane przedsiębiorstwa są w stanie zaoferować profesjonalne usługi i pomoc, która będzie stała na najwyższym poziomie.

Artykuł Sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj