Praca  a alimenty
Prawo rodzinne

Praca a alimenty

Pełnoletnie dzieci, otrzymujące alimenty, w obawie przed uchyleniem obowiązku alimentacyjnego, często boją się podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Dotyczy to zwłaszcza studentów, którym skromne alimenty i ewentualne stypendia nie wystarczają na pokrywanie kosztów nauki. Czy dorosłe dziecko ma prawo do otrzymywania alimentów, jeżeli podejmie pracę?

Kiedy można pracować?

Dzieci pracujące zawodowo mogą otrzymywać alimenty, jednak zależy to od wielu okoliczności. Wysokość zarobków dziecka ma tutaj kluczowe znaczenie. Jeżeli jego wynagrodzenie jest niewielkie i nie wystarcza na opłacenie kosztów utrzymania, w tym kosztów nauki, obowiązek alimentacyjny rodzica zapewne zostanie utrzymany. W przypadku, gdy zarobki dziecka umożliwiają mu zaspokojenie swoich uzasadnionych potrzeb, sąd może uznać, że są to środku wystarczające na samodzielne pokrywanie swoich potrzeb. Tym samym, rodzic zostanie zwolniony z obowiązku płacenia alimentów, nawet gdy dziecko będzie kontynuowało naukę. Istotna jest również sytuacja materialna zobowiązanego rodzica. Im ’’bogatszy’’ rodzic tym mniejsza szansa na to, że dziecko które się uczy i jednocześnie pracuje zostanie pozbawione prawa do alimentów.

Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice mają obowiązek świadczenia alimentów na rzecz dziecka, które nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeżeli dochody z majątku dziecka wystarczą na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, rodzic może zostać zwolniony z obowiązku alimentacyjnego. Nie ma tutaj znaczenia, z jakiego tytułu pochodzą dochody dziecka - mogą to być zarówno prace dorywcze i sezonowe, jak i wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę (nawet na część etatu).

Rodzice mogą uchylić się z obowiązku alimentacyjnego, jeżeli dziecko może samodzielnie się utrzymać, bądź gdy dalsze płacenie alimentów wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica. Dodatkowo rodzic może próbować udowodnić, że dziecko celowo nie podejmuje zatrudnienia lub nie szuka lepiej płatnej pracy. Jeżeli rodzic to wykaże w postępowaniu sądowym, obowiązek alimentacyjny ustanie.

 

 

Zdolność do samodzielnego utrzymania się.

W przypadku obowiązku alimentacyjnego największe znaczenie ma zdolność do samodzielnego utrzymania się dziecka - jest ona o wiele ważniejsza niż samo uzyskanie pełnoletności. Owa zdolność może powstać, nawet gdy dziecko jest niepełnoletnie, jednak dotyczy to wyłącznie przypadku opisanego w art. 91 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Rodzic zobowiązany do płacenia alimentów może również uchylić się od ciążącego na nim obowiązku, jeśli wykaże, że dziecko uczące się w szkole otrzymuje stypendia wynikające z ustawy o szkolnictwie wyższym i ustawy o systemie oświaty, które pozwalają mu na pokrycie swoich uzasadnionych potrzeb, pomimo braku zatrudnienia.

Po stronie pełnoletnich dzieci staje jednak Sąd Najwyższy. Wydany przez niego wyrok z dnia 24 marca 2000 roku brzmi następująco:

„Dziecko, które osiągnęło nie tylko pełnoletniość, ale zdobyło także wykształcenie umożliwiające podjęcie pracy zawodowej, pozwalającej na samodzielne utrzymanie, nie traci uprawnień do alimentów, jeżeli np. chce kontynuować naukę i zamiar ten znajduje uzasadnienie w dotychczas osiąganych wynikach. Trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci. Zmuszeni są oni dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, chyba że takiej możliwości są pozbawieni w ogóle. W sytuacjach skrajnych, zwłaszcza o charakterze przejściowym, sprostanie obowiązkowi alimentacyjnemu wymagać nawet będzie poświęcenia części składników majątkowych” (sygn. akt I CKN 1538/99).

Tym samym, dziecko pełnoletnie, pobierające naukę i jednocześnie pracujące, nie zostanie z automatu pozbawione prawa do alimentów. Rodzic ma zawsze możliwość ubiegania się o uchylenie ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Decyzja Sądu podyktowana będzie indywidualnymi okolicznościami sprawy.  

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj