Stan nietrzeźwości, a stan wskazujący na spożycie alkoholu - czyli jaka jest dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi?
Prawo karne

Stan nietrzeźwości, a stan wskazujący na spożycie alkoholu - czyli jaka jest dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi?

Jaka jest dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi?

Tak naprawdę nikt nie powinien wsiadać za kierownicę po spożyciu jakiejkolwiek ilości alkoholu. Czasem wydaje się nam, że jeden kieliszek w żaden sposób nie wpłynie na nasz organizm i zdolność reagowania. Może to być bardzo złudne. Jazda samochodem, rowerem lub innym pojazdem pod wpływem alkoholu lub w stanie nietrzeźwości – powoduje, że ponosimy odpowiedzialność na podstawie Kodeksu Karnego bądź na zasadach określonych w Kodeksie Wykroczeń. Ma to daleko idące konsekwencje ze względu na sankcje karne, określone w obu kodeksach. Należy jednak wskazać, że prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, a kierowanie w stanie nietrzeźwości mają ogromne znaczenie na wymiar ewentualnej kary. Co grozi kierowcy za jazdę po pijanemu?

Stan nietrzeźwości, a stan po spożyciu.

Stan nietrzeźwości.

Ustawodawca pokusił się o zdefiniowanie pojęcia stanu nietrzeźwości w samym Kodeksie Karnym. Zgodnie z treścią art. 115 par 16 KK stan nietrzeźwości - zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. 

Użyty zwrot "prowadzi do" – odnosi się do kierujących, którzy bezpośrednio przed podjęciem się prowadzenia pojazdu spożywali alkohol, który nie przenikną jeszcze do krwiobiegu.

Kodeks karny w swej treści mówi o tym, że odpowiedzialność za ten czyn ponosić może nie tylko osoba, która kierowała pojazdem, ale również współsprawca, podżegacz lub pomocnik. Przykładowo, pasażer bądź inna osoba zachęcającą lub godząca się na picie alkoholu przez kierowcę, a następnie doprowadzająca do sytuacji, w której kierowca prowadzi samochód w stanie nietrzeźwości popełnia przestępstwo formie podżegania lub pomocnictwa (art. 178a KK).

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości - jaka kara?

Zgodnie z art. 178 a par. 1 Kodeksu karnego - "kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2". Dodatkowo, w wprzypadku skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a par. 1 kk, sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5.000,00 zł. Obowiązkowo orzeka także zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych bądź pojazdów mechanicznych określonego rodzaju od 1 roku do lat 10. 

Czytaj więcej na stronie: https://adwokat24h.pl/jazda-po-alkoholu/

Stan po spożyciu alkoholu.

Stan po spożyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości różni się zawartością alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu. Ze stanem po spożyciu mamy do czynienia wtedy, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi bądź prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila, a w przypadku obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Nie oznacza to jednak, że stan taki pozwala na bezkarne prowadzenia pojazdu. Prowadzenie pojazdu w takim stanie jest kwalifikowane jako wykroczenie.

Każdy bowiem kto prowadzi pojazd po spożyciu alkoholu odpowiada na podstawie art. 87 par. 1 kodeksu wykroczeń, zgodnie z którego treścią - kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu bądź grzywny nie niższej niż 50 złotych. Ponadto, paragraf 3 tego art. stanowi, iż w razie popełnienia wykroczenia określonego w par. 1 lub 2 orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Alkohol i prowadzenie pojazdów.

Wyżej przytoczona definicja stanu nietrzeźwości, określona w kk jest jedyną wiążącą definicją. Oznacza to, że akty prawne o niższej randze nie mogą określać innej definicji "stanu nietrzeźwości".

Analizując treść art. 115 par 16 Kodeksu Karnego, należy zwrócić uwagę, iż wartość alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. Jest to istotne w sytuacji, jeżeli podczas badania kierowcy - wynik wskazuje wartość górnej granicy. Wówczas niezbędne staje się badanie powtórne stanu trzeźwości.

Więcej informacji na ten temat uzyskasz na stonie https://adwokat24h.pl

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj