Prawo cywilne

Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?
Prawo cywilne

Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?

Na mocy umowy darowizny samochodu następuje bezpłatne przekazanie samochodu przez darczyńcę na rzecz osoby obdarowanej. Darczyńca robi to kosztem swojego majątku.

Czytaj dalej
Kiedy można umorzyć dług?
Prawo cywilne

Kiedy można umorzyć dług?

Zdarzają się sytuacje, gdy zaciągamy zobowiązanie względem drugiej osoby i tym sposobem stajemy się jej dłużnikami. Status dłużnika istnieje dopóki zaciągnięty dług nie zostanie spłacony.

Czytaj dalej
Służebność gruntowa. Służebność drogi koniecznej. Co to takiego?
Prawo cywilne

Służebność gruntowa. Służebność drogi koniecznej. Co to takiego?

W kodeksie cywilnym wskazuje się trzy kategorie służebności, tj. gruntowe, osobiste i służebność przesyłu.

Czytaj dalej
Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?
Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?

Powszechnie wiadomo, że w określonych przypadkach, ustawa nakłada na nas obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Czytaj dalej
Klauzule Niedozwolone (Abuzywne) Czym są?
Prawo cywilne

Klauzule Niedozwolone (Abuzywne) Czym są?

"Klauzule abuzywne" to inaczej niedozwolone postanowienia umowne w relacji z konsumentem. Termin ’’klauzule abuzywne’’ jest pojęciem zapożyczonym z języka francuskiego

Czytaj dalej
Posiadacz samoistny - Co to takiego?
Prawo cywilne

Posiadacz samoistny - Co to takiego?

Posiadacz samoistny jest pojęciem znanym przede wszystkim z kodeksu cywilnego. Stosowane jest jednak także choćby przy interpretacji przepisów podatkowych...

Czytaj dalej
ZASIEDZENIE  - sposób na nabycie własności.
Prawo cywilne

ZASIEDZENIE  - sposób na nabycie własności.

Zasiedzenie to nic innego jak sposób na nabycie własności przez upływ czasu. W drodze zasiedzenia można nabyć własność...

Czytaj dalej
Umowa sprzedaży nieruchomości. Co należy wiedzieć zanim kupimy
bądź sprzedamy nieruchomość?
Prawo cywilne

Umowa sprzedaży nieruchomości. Co należy wiedzieć zanim kupimy bądź sprzedamy nieruchomość?

Kupno czy też sprzedaż domu lub mieszkania to poważna decyzja, często oddziałująca na całe życie. Umowa dotycząca nabycia nieruchomości to bardzo ważny dokument, który powinien spełniać wszelkie wymogi wskazane w przepisach.

Czytaj dalej
Co zrobić kiedy dłużnik ucieka z majątkiem - Skarga pauliańska
Prawo cywilne

Co zrobić kiedy dłużnik ucieka z majątkiem - Skarga pauliańska

Celem instytucji skargi pauliańskiej jest zatem ochrona interesów wierzyciela w przypadku nielojalnego postępowania dłużnika, który z pokrzywdzeniem wierzyciela wyzbywa się tj. np. sprzedaje, przepisuje etc.

Czytaj dalej
Służebność drogowa (droga konieczna) – czym jest i kiedy możemy ją ustanowić?
Prawo cywilne

Służebność drogowa (droga konieczna) – czym jest i kiedy możemy ją ustanowić?

Zdarzają się wciąż takie nieruchomości, które w ogóle nie posiadają dostępu do drogi publicznej, albo też dostęp, który posiadają jest nieodpowiedni.

Czytaj dalej