Prawo cywilne

Spadek – powód do radości czy utrapienie?
Prawo cywilne

Spadek – powód do radości czy utrapienie?

Odziedziczony majątek, darowizna czy też spadek to terminy, które kojarzą się z otrzymywaniem dóbr oraz związanymi z nimi późniejszymi korzyściami oraz profitami. Jak wygląda sytuacja kiedy przedmiotem spadku jest nieruchomość, a jej spadkobierców jest ki

Czytaj dalej
Hipoteka. Jak sprawdzić czy nieruchomość, którą chcemy kupić jest obciążona?
Prawo cywilne

Hipoteka. Jak sprawdzić czy nieruchomość, którą chcemy kupić jest obciążona?

Stan prawny domu, czy mieszkania pozwoli ustalić księga wieczysta danej nieruchomości. Przez stan prawny nieruchomości należy rozumieć prawa i roszczenia wpisane w działach II-IV księgi wieczystej.

Czytaj dalej
Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia - czym jest i jakie ma dla nas znaczenie?
Prawo cywilne

Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia - czym jest i jakie ma dla nas znaczenie?

Bezpodstawne wzbogacenie to nic innego jak uzyskanie kosztem innej osoby korzyści majątkowej bez należytej podstawy prawnej, które rodzi obowiązek zwrotu nienależytego przysporzenia

Czytaj dalej
Weksel na rynku wierzytelności -WZÓR!
Prawo cywilne

Weksel na rynku wierzytelności -WZÓR!

Weksel to papier wartościowy o określonej w prawie wekslowym formie, który charakteryzuje się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego osoby, która złożyła na nim podpis.

Czytaj dalej
E-sąd czym jest i jak działa? Z jakimi roszczeniami udajemy się do e-sądu?
Prawo cywilne

E-sąd czym jest i jak działa? Z jakimi roszczeniami udajemy się do e-sądu?

Funkcjonujący w Polsce e - sąd daje możliwość rozpatrywania prostych spraw o zapłatę. Rozpatruje sprawy o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Czytaj dalej
Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?
Prawo cywilne

Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?

Na mocy umowy darowizny samochodu następuje bezpłatne przekazanie samochodu przez darczyńcę na rzecz osoby obdarowanej. Darczyńca robi to kosztem swojego majątku.

Czytaj dalej
Kiedy można umorzyć dług?
Prawo cywilne

Kiedy można umorzyć dług?

Zdarzają się sytuacje, gdy zaciągamy zobowiązanie względem drugiej osoby i tym sposobem stajemy się jej dłużnikami. Status dłużnika istnieje dopóki zaciągnięty dług nie zostanie spłacony.

Czytaj dalej
Czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać?
Prawo cywilne

Czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych i jest stosunkowo nową instytucją, która pojawiła się w polskim systemie prawa.

Czytaj dalej
Służebność gruntowa. Służebność drogi koniecznej. Co to takiego?
Prawo cywilne

Służebność gruntowa. Służebność drogi koniecznej. Co to takiego?

W kodeksie cywilnym wskazuje się trzy kategorie służebności, tj. gruntowe, osobiste i służebność przesyłu.

Czytaj dalej
Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?
Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?

Powszechnie wiadomo, że w określonych przypadkach, ustawa nakłada na nas obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Czytaj dalej