Prawo cywilne

Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia - czym jest i jakie ma dla nas znaczenie?
Prawo cywilne

Instytucja bezpodstawnego wzbogacenia - czym jest i jakie ma dla nas znaczenie?

Bezpodstawne wzbogacenie to nic innego jak uzyskanie kosztem innej osoby korzyści majątkowej bez należytej podstawy prawnej, które rodzi obowiązek zwrotu nienależytego przysporzenia

Czytaj dalej
Weksel na rynku wierzytelności -WZÓR!
Prawo cywilne

Weksel na rynku wierzytelności -WZÓR!

Weksel to papier wartościowy o określonej w prawie wekslowym formie, który charakteryzuje się tym, że złożenie na nim podpisu stanowi podstawę i przyczynę zobowiązania wekslowego osoby, która złożyła na nim podpis.

Czytaj dalej
E-sąd czym jest i jak działa? Z jakimi roszczeniami udajemy się do e-sądu?
Prawo cywilne

E-sąd czym jest i jak działa? Z jakimi roszczeniami udajemy się do e-sądu?

Funkcjonujący w Polsce e - sąd daje możliwość rozpatrywania prostych spraw o zapłatę. Rozpatruje sprawy o zapłatę w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Czytaj dalej
Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?
Prawo cywilne

Umowa darowizny samochodu. Jak poprawnie ją napisać?

Na mocy umowy darowizny samochodu następuje bezpłatne przekazanie samochodu przez darczyńcę na rzecz osoby obdarowanej. Darczyńca robi to kosztem swojego majątku.

Czytaj dalej
Kiedy można umorzyć dług?
Prawo cywilne

Kiedy można umorzyć dług?

Zdarzają się sytuacje, gdy zaciągamy zobowiązanie względem drugiej osoby i tym sposobem stajemy się jej dłużnikami. Status dłużnika istnieje dopóki zaciągnięty dług nie zostanie spłacony.

Czytaj dalej
Czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać?
Prawo cywilne

Czym jest upadłość konsumencka i kto może z niej skorzystać?

Upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych i jest stosunkowo nową instytucją, która pojawiła się w polskim systemie prawa.

Czytaj dalej
Służebność gruntowa. Służebność drogi koniecznej. Co to takiego?
Prawo cywilne

Służebność gruntowa. Służebność drogi koniecznej. Co to takiego?

W kodeksie cywilnym wskazuje się trzy kategorie służebności, tj. gruntowe, osobiste i służebność przesyłu.

Czytaj dalej
Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?
Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy OC - WZÓR - Jak to zrobić?

Powszechnie wiadomo, że w określonych przypadkach, ustawa nakłada na nas obowiązek zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Czytaj dalej
Klauzule Niedozwolone (Abuzywne) Czym są?
Prawo cywilne

Klauzule Niedozwolone (Abuzywne) Czym są?

"Klauzule abuzywne" to inaczej niedozwolone postanowienia umowne w relacji z konsumentem. Termin ’’klauzule abuzywne’’ jest pojęciem zapożyczonym z języka francuskiego

Czytaj dalej
Posiadacz samoistny - Co to takiego?
Prawo cywilne

Posiadacz samoistny - Co to takiego?

Posiadacz samoistny jest pojęciem znanym przede wszystkim z kodeksu cywilnego. Stosowane jest jednak także choćby przy interpretacji przepisów podatkowych...

Czytaj dalej