Dowód osobisty - kiedy wymienić?

Dowód osobisty - kiedy wymienić?

Dowód osobisty to jeden z ważniejszych, jak nie najważniejszych dokumentów, które posiadamy. To na jego podstawie potwierdza się tożsamość i obywatelstwo polskie każdego z nas. Należy pamiętać, że brak ważnego dowodu osobistego grozi karą grzywny, a nawet karą pozbawienia wolności.

 

Obowiązek czy prawo do posiadania dowodu osobistego.

W zasadzie każdy obywatel naszego kraju ma prawo do posiadania dowodu osobistego. Formułując to zdanie w ten sposób mamy na myśli to, że wbrew pozorom również wiek nie stanowi tu przesłanki negatywnej. Każdy, nawet dziecko może bowiem posiadać taki dokument. Tak zatem, osoba która nie osiągnęła jeszcze pełnoletności może mieć dowód osobisty. Pamiętać należy jednak, że osoba małoletnia ma jedynie prawo, a nie obowiązek posiadania tego dokumentu.

Inaczej jest w przypadku osób pełnoletnich – prawo nakłada na nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dowodach osobistych (dalej: ustawa) pełnoletni obywatel polski, który mieszka na terytorium RP ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Można mieć tylko jeden ważny dowód osobisty.

 

Wymiana dowodu osobistego 2018

Okres ważności dowodu osobistego.

Ważność dowodu osobistego uzależniona jest od wieku osoby, której jest wydawany.

Dowód osobisty wydany osobom pełnoletnim oraz dzieciom, które ukończyły 5 rok życia ważny jest przez 10 lat od daty jego wydania.

Natomiast w przypadku dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia ważność dokumentu upływa po 5 latach od daty jego wydania.

 

Osoby, które ukończyły 65 lat, a wymiana dowodu osobistego.

Wszystkie dowody wydawane od 1 stycznia 2015 roku opatrzone są datą ważności.

Dotyczy to także osób, które w dniu składania wniosku o wymianę dowodu ukończyły 65 r.ż. Dla niektórych może wydawać się to jasne. Jednakże do niedawna - bo do 1 marca 2015 r. - osobom, które w dniu składania wniosku ukończyły 65 lat dowody wydawane były na czas nieoznaczony, czyli był to dokument ważny bezterminowo. Dlatego wyjaśniamy – dowody bezterminowe nie są już wydawane. Osoby wymieniające dowód po 65 r.ż. otrzymują dowody terminowe na zasadach takich jak wszyscy obywatele. Zatem dowód ważny jest przez 10 lat od daty jego wydania

Natomiast jeżeli ktoś posiada bezterminowy dowód osobisty, ponieważ wymienił go przed 1 marca 2015r.) nie ma obowiązku wymieniać go na nowy terminowy dowód osobisty, gdyż dotychczasowy jest ważny.

 

W jakich przypadkach należy wymienić dowód osobisty.

Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w ściśle określonych przypadkach wskazanych w art. 46 ww. ustawy.

Taki obowiązek powstaje w przypadku:

  1. upływu jego terminu ważności;
  2. nastąpienia zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (nie dotyczy to zmiany takich danych jak nazwa organu wydającego);
  3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego - chodzi tutaj o zdjęcie zamieszczone w dowodzie osobistym, na podstawie którego identyfikowany jest posiadacz dokumentu. Wymiana konieczna jest zatem, gdy wizerunek twarzy posiadacza dokumentu zmienił się, a zdjęcie które jest zamieszczone w dotychczasowym dowodzie osobistym na tyle różni się od obecnego wyglądu, że utrudnia lub uniemożliwia identyfikację jego posiadacza;
  4. utraty dowodu;
  5. uszkodzenia dowodu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
  6. przekazania znalezionego przez osobę trzecią dowodu osobistego do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Wniosek o wydanie dowodu

Termin czyli do kiedy należy wymienić dowód.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć:

  • nie później niż 30 dni przed upływem daty ważności dowodu osobistego – w przypadku wymiany na nowy dowód osobisty z powodu upływu jego ważności;
  • nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin - w przypadku osób, które zamierzają złożyć wniosek o wydanie pierwszego dowodu osobistego w związku osiągnięciem pełnoletności;
  • niezwłocznie - w przypadkach wskazanych w pkt 2-6 powyżej.

 

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek w formie papierowej należy złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy na terenie całej Polski.

Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej przez Internet. Konieczne jest w tym przypadku posiadanie profilu zaufanego (eGO), na podstawie którego potwierdzana jest tożsamość wnioskodawcy.

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne. W obu przypadkach dowód wydawany jest w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. Należy go odebrać osobiście w urzędzie, w którym złożono wniosek (forma papierowa) lub w urzędzie, który został wskazany we wniosku (forma elektroniczna).

 

Informacji, których nie znajdziemy w dowodzie osobistym

Po zmianie przepisów w nowym dowodzie osobistym nie umieszcza się informacji dotyczących wzrostu, koloru oczu, jak również adresu zameldowania czy podpisu posiadacza.

 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj