Jak się starać o alimenty?
Prawo rodzinne

Jak się starać o alimenty?

W przypadku rozstania rodziców i przejęcia opieki nad dzieckiem przez jednego z nich, drugi rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia bądź zakończenia nauki w szkole. Jak złożyć pozew o alimenty?

Ustalenie sądu, do jakiego składa się pozew

Pierwszym krokiem w celu ustanowienia obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka jest ustalenie sądu, w jakim należy złożyć odpowiedni pozew. Jest to sąd rejonowy, w którego okręgu zamieszkuje pozwany bądź sąd, w którego rejonie zamieszkuje osoba uprawiona do pobierania alimentów, czyli dziecko. Jeżeli rodzice zamieszkują w rejonie tego samego sądu, wybór jest prosty. Jeżeli jeden z rodziców mieszka na drugim końcu kraju bądź za granicą, rodzic składający pozew o alimenty może złożyć dokumenty w sądzie, do którego ma bliżej.

Wskazanie stron pozwu

W przypadku pozwu alimentacyjnego ważne jest prawidłowe wskazanie stron. Pozwanym jest zawsze rodzic, który nie łoży na utrzymanie dziecka. Powodem jest natomiast dziecko. Jeśli jednak dziecko jest niepełnoletnie, w jego imieniu występuje rodzic, który je utrzymuje. Dzieci pełnoletnie występują o alimenty samodzielnie. W pozwie musi znaleźć się nie tylko oznaczenie samych stron, lecz również ich adresy zamieszkania. W przypadku dziecka wymagane jest podanie numeru PESEL.

Wskazanie kwoty alimentów

Pozew o ustalenie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka jest skuteczny wyłącznie, gdy podaje się w nim kwotę alimentów. Kwota ta jest następnie płacona przez pozwanego. W pozwie warto zawrzeć również wniosek o ustalenie odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach, które stanowią bat na zwlekającego rodzica.

W pozwie powinno się również zawrzeć wniosek o zabezpieczenie powództwa. Alimenty rzadko są przyznawane od razu, a sprawa może ciągnąć się miesiącami. W przypadku zabezpieczenia powództwa, sąd może nakazać egzekwowanie alimentów za pośrednictwem komornika. Ostatnim elementem, który warto zawrzeć w pozwie w części dotyczącej kwoty alimentów, jest zasądzenie kosztów procesu na rzecz pozwanego. Rodzic ponoszący koszt złożenia wniosku o alimenty może uzyskać ich zwrot, jednak sąd przyzna go jedynie na wyraźny wniosek.

Uzasadnienie pozwu

Najdłuższym elementem pozwu o alimenty jest uzasadnienie. W uzasadnieniu powinny się znaleźć informacje o stanie majątkowym i o zarobkach rodzica składającego pozew w imieniu dziecka, a także o stanie majątkowym i zarobkach rodzica pozwanego. Rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien wskazać, jakie koszty ponosi w związku z opieką nad dzieckiem i dlaczego. W przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym i koniecznością rezygnacji z pracy, taka informacja musi znaleźć się w pozwie, aby sąd znał przyczyny wnioskowania o wyższą kwotę alimentów. Jest to jedna z podstaw, aby koszty utrzymania dziecka rozdzielić z korzyścią dla rodzica, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. W pozostałych przypadkach koszty opieki nad dzieckiem rozdziela się po połowie.

W uzasadnieniu pozwu należy zawrzeć nie tylko informacje o kosztach utrzymania dziecka, ale również dowody na to. Mogą to być paragony, faktury, wyciągi z konta, zaświadczenia o zarobkach, a także zeznania świadków (np. pracowników opieki społecznej, nauczycieli) może w tym pomóc Kancelaria Częstochowa

Ostatnim elementem pozwu jest jego czytelne podpisanie imieniem i nazwiskiem. Dokument może być wydrukowany, jednak odpis zawsze musi być odręczny. Dzieci pełnoletnie podpisują się pod pozwem samodzielnie, a dzieci małoletnie są reprezentowane przez rodziców, którzy podpisują pozew w ich imieniu.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj