BIK – czyli jak bank ocenia potencjalnego kredytobiorcę
Prawo finansowe

BIK – czyli jak bank ocenia potencjalnego kredytobiorcę

Każdy wie czym jest kredyt i gdzie się po niego udać. Co więcej, spora część z nas ma już na swoim koncie zobowiązanie w banku. Jednak większość z akredytobiorców nie wie na jakiej podstawie bank ocenia klientów i podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu.

Kluczową rolę odgrywa tutaj BIK czyli Biuro Informacji Kredytowej. Jest to przedsiębiorstwo, które zajmuje się gromadzeniem, systematyzowaniem, a następnie udostępnianiem uprawnionym osobom oraz instytucjom informacji na temat historii kredytowej. Działanie BIK w prawie polskim reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876). Jeśli masz na swoim koncie kredyt bankowy masz pewność, że znajdujesz się w rejestrach BIK. Kiedyś instytucja ta gromadziła jedynie informacje na temat klientów banków i SKOK-ów. Obecnie jej działalność jest rozszerzona o dane na temat klientów firm pożyczkowych nie będących bankami.

Jakie informacje znajdziemy w BIK

Oczywiście nieuniknionym jest fakt, że znajdziemy tam dane osobowe wszystkich kredytobiorców. Informacje zawarte w BIK to jednak przede wszystkim dane na temat historii kredytowej klientów banków oraz firm pożyczkowych. Warto wiedzieć także o tym, że w rejestrach BIK pojawiamy się już w momencie złożenia wniosku o udzielenie kredytu bądź pożyczki. Aby trafić do BIK nie jest zatem konieczna pozytywna decyzja banku o udzieleniu kredytu, a jedynie wystarczy sam wniosek.

Historia kredytowa to nasze zobowiązania wobec banków, SKOK-ów oraz innych instytucji pozabankowych. W BIK znajdziemy więc datę powstania zobowiązania oraz jego rodzaj, informację na temat długości okresu kredytowania czy walutę, w której przyznano nam pożyczkę. Przez cały okres kredytowania dane w BIK są przetwarzane i uaktualniane. Dzięki temu znajdziemy tam również aktualne dane na temat posiadanego zadłużenia. Dowiemy się nie tylko czy mamy na swoim koncie jakieś zobowiązania, ale także czy regularnie spłacamy należności. Kiedy decydujemy się wziąć kredyt bądź pożyczkę musimy mieć świadomość, że znaczącą rolę odgrywa tu terminowość. Wszelkie opóźnienia w spłacie rat są bowiem odnotowywane w BIK i mogą niekorzystnie wpłynąć na obraz naszej historii kredytowej.

Restrykcyjne przepisy na temat ochrony zarówno danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych), jak i informacji na temat historii kredytowej klientów banków i pozabankowych instytucji pożyczkowych (Ustawa prawo bankowe), gwarantują, że znajdujące się tam informacje są odpowiednio chronione i nie mają prawa dostać się w ręce osób nieupoważnionych.

Obowiązek weryfikacji w BIK

Każdy bank i SKOK ma obowiązek weryfikacji potencjalnego kredytobiorcy w BIK. Jeśli więc staramy się o kredyt w banku mamy pewność, że ten po otrzymaniu wniosku złoży tam zapytanie. Oczywiście jest to duże wsparcie procesu kredytowania. Pozwala bankom na obniżenie ryzyka kredytowania, ogranicza ewentualne próby wyłudzenia oraz daje możliwość weryfikacji wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. W ten sposób bank może ocenić czy nie mamy na swoim koncie zbyt wielu zobowiązań, a tym samym czy stać nas na kredyt. Obowiązkowa weryfikacja każdego kredytobiorcy w BIK zapobiega także zjawisku nadmiernego zadłużenia.

Największe szansę na pozytywną decyzję banku ma więc osoba bądź instytucja, która ma na swoim koncie spłacone zobowiązania w określonych harmonogramem spłat terminach. Warto także budować swoją historię kredytową. Wszystko dlatego, że osoba, która ma czyste konto w BIK, bowiem nigdy nie zaciągała żadnego zobowiązania, jest traktowana na równi z osobą, która nieterminowo spłacała raty. Wszystko przez to, że nie ma możliwości zweryfikowania wiarygodności takiego klienta.

Jeśli z jakiś powodów nie spłacaliśmy rat terminowo, w BIK pojawi się stosowna informacja. To może zaprzepaścić nasze szanse na kolejny kredyt. Oczywiście idealnym rozwiązaniem jest nie dopuszczać do takiej sytuacji. Jednak kiedy po 30 dniach od dnia, kiedy instytucja finansowa poinformuje nas o zaległości z tytułu niespłaconej raty, nie uregulujemy zobowiązania, BIK ma prawo przetwarzać tę informację przez kolejne 5 lat. Po tym czasie problematyczny kredyt nie jest już brany pod uwage przy ocenie naszej historii kredytowej.

Scoring BIK

W celu oceny ryzyka kredytowego stworzono scoring BIK. Jest to specjalny wzór matematyczny oparty na danych na temat naszej historii kredytowej oraz aktywności kredytowej. Do wyliczenia punktów brane są pod uwagę zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje o historii kredytowej. Jeśli nigdy nie zaciągaliśmy żadnego zobowiązania nie możemy posłużyć się scoringiem BIK.

Za pomocą skali punktowej od 1 do 100 oceniana jest zdolność do spłaty zobowiązania. Scoring BIK działa na podstawie porównywania. Profil potencjalnego kredytobiorcy jest porównywany do innych profili osób, które terminowo spłacały kredyty i pożyczki. Im takim profil jest bardziej zbliżony do tego, z którym jest porównywany, tym wyższa ocena punktowa, a im więcej punktów tym większa jest nasz wiarygodność kredytowa, a tym samym niższe ryzyko kredytowe dla banku. Mówiąc bardziej przejrzyście, im więcej punktów, tym większe szanse na kredyt bankowy. Jednak nawet maksymalna liczba punktów nie jest gwarancją sukcesu. Każdy bank może mieć bowiem również swoje własne obwarowania dotyczące kredytowania środków finansowych i ostateczna decyzja należy zawsze do niego.

Artykuł Sponsorowany

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj