Separacja?  Separacja małżeńska bez tajemnic!
Prawo rodzinne

Separacja? Separacja małżeńska bez tajemnic!

Kiedy występuje zanik cech definiujących instytucję małżeństwa, możemy zastanawiać się, czy kryzys ma charakter stały, czy spodziewamy się, że kiedyś ulegnie to zmianie. Jeśli zakładamy, że jedno z małżonków zechce ponownie wziąć ślub i założyć nową rodzinę, to jedynym wyjściem zdaje się rozwód. Mając nadzieję na zmianę sytuacji, separacja zdaje się być mniej radykalnym rozwiązaniem.

Separacja czy rozwód?

Zarówno separacja, jak i rozwód mają swój początek tam, gdzie ustają fundamentalne części wspólne dla obu małżonków. Brak porozumienia w sprawach kontaktów fizycznych jest tak samo istotny jak niedostatek w sferze psychicznej. Inną strefą jest wspólnota na płaszczyźnie ekonomicznej. Istotne jest, że aby związki tego typu były brane pod uwagę, muszą ustać całkowicie. Rozwód jest zawsze oficjalny i kontrolowany urzędowo. Separacja występuje zaś zarówno jako oficjalne postępowanie, jak i sytuacja nieformalna i umowna. Nieoficjalna separacja nie ma żadnych aspektów prawnych. Co się z tym wiąże, osoby uznające się za pokrzywdzone nie mają instrumentów prawnych do egzekwowania swoich praw. O oficjalną separację może występować zarówno strona będąca winna rozkładu pożycia, jak i ta niewinna.

W obu przypadkach celem rozstania jest pozostawienie możliwości porozumienia się partnerów. Wyjściem z separacji są zarówno możliwość wniosku o jej cofnięcie, jak i dalsze działania mające na celu trwałe rozstanie, tzn. wniosek o rozwód. Nasza sytuacja mieszkaniowa może - decyzją sądu - ulec zmianie tak samo jak w przypadku rozwodu, z tą różnicą, że nie powinna mieć charakteru trwałego. Oznacza to, że zarówno może być nam wyznaczone, w jakim stopniu możemy korzystać z dóbr takich jak mieszkanie, a w pewnych przypadkach może dojść do prawomocnej eksmisji.

Domyślnie nie ma jednak przyczyn, przez które majątek miałby zostać podzielony w sposób permanentny. Jeśli dojdzie do jakichś czynników, w których małżonek dozna pogorszenia swojej sytuacji materialnej, może wnioskować o alimenty (np. wskutek opuszczenia wspólnego mieszkania). Zostaną one przyznane także po prostu, gdy zostanie wyznaczona strona winna zaistniałej sytuacji.

Co z dziećmi?

Zarządzenie opieką nad małoletnimi dziećmi powinno być wspólną decyzją małżonków. Przysługują im świadczenia alimentacyjne tak samo jak przypadku rozwodu. Ich celem jest zabezpieczenie, aby sytuacja rodzinna nie wpływała na ich warunki życiowe. Ich wysokość jest ustalana przez sąd. Do jej obliczenia bierze się pod uwagę rozmaite potrzeby - od tych socjalnych i bytowych jak koszty codziennego wyżywienia, zamieszkania i ubioru, po te o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, wliczając w to potrzeby intelektualne i rozrywkowe. Rodzic, ze względu na rozstanie, nie powinien w żaden sposób obniżać poziomu życia dzieci poniżej tego, co gwarantowałby w normalnej sytuacji.

Osobie płacącej przysługuje możliwość wnioskowania o obniżenie wysokości świadczenia np. ze względu na pogorszenie się jego warunków życiowych związanych ze stratą pracy. Drugi rodzic może wnosić o ich podwyższenie w chwili poprawy warunków osoby płacącej.

Wyjście z separacji

Choć domyślnym celem separacji jest przetrwanie małżeństwa, to nie jest to wyście oczywiste. Jeśli para dojdzie do porozumienia, to ma możliwość wystąpienia w sądzie o cofnięcie tego stanu. Jest to szczególnie istotne przede wszystkim dla osób kierujących się aspektami religijnymi, którzy nie uznają rozwodów, a śluby urzędowe nie mają dla nich większego znaczenia. Dla innych separacja stanowi przeszkodę w zawarciu nowego małżeństwa i stworzeniu nowej rodziny, dlatego decydują się na pozew rozwodowy.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj