Odpowiedzialność za długi spadkowe
Prawo spadkowe

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Wraz z przyjęciem spadku po bliskiej osobie, przejmujemy również jej zobowiązania. Dziedziczenie długu po zmarłym oraz stopień odpowiedzialności za długi spadkowe regulują przepisy prawa spadkowego. Warto sprawdzić, czy spadek, jaki możemy otrzymać, jest wolny od dodatkowych zobowiązań, wynikających z niespłaconych kredytów, zaciągniętych pożyczek czy niezapłaconych faktur. Dowiedz się więcej o odpowiedzialności za odziedziczony dług.

Przywykliśmy do sytuacji, w której otrzymanie spadku od bliskiej osoby wiąże się z realną korzyścią materialną lub finansową. Nie każdy z nas będzie miał tyle szczęścia, by odziedziczyć milionową fortunę lub luksusową posiadłość, jednak otrzymanie jakiegokolwiek spadku zazwyczaj stanowi dla nas radosną nowinę. Pod jednym warunkiem: że wraz z aktywami nie odziedziczymy także zobowiązań, zwanych potocznie długami spadkowymi.

Dziedziczymy nie tylko majątek

Niestety, nie da się przyjąć wyłącznie tego, co korzystne. Dlatego, jeśli wyrażamy zgodę na przyjęcie spadku, równocześnie godzimy się na przyjęcie powstałego przed śmiercią zadłużenia, jeśli takowe jest. W świetle obowiązującego prawa, spadkobierca ma 6 miesięcy na decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Termin ten nieprzypadkowo jest taki długi. Chodzi o to, abyśmy w spokoju mogli sprawdzić, czy majątek zmarłego w części przypadającej nam, nie jest obciążony zobowiązaniami, które będziemy musieli spłacić. Jeśli uznamy, że poradzimy sobie ze spłatą długu – zazwyczaj przyjmujemy spadek. Jeśli jednak okazuje się, że mieszkanie po dziadku obciążone jest niespłaconym kredytem hipotecznym – koszty mogą wymiernie przekroczyć ewentualne korzyści.

Od reguły, że wszystkie niespłacone zobowiązania spadkodawcy przechodzą na jego spadkobierców, jest też wyjątek: wierzyciele nie mogą domagać się tych zobowiązań, które wiążą się bezpośrednio z osobą zmarłego. Przykładem mogą być rzeczy wytwarzane osobiście przez zmarłego, z uwagi na jego umiejętności, wrodzony talent czy szczególne predyspozycje (np. dzieła sztuki).

Odpowiedzialność przed działem spadku i po dziale

Zanim spadek zostanie podzielony pomiędzy spadkobierców, wierzyciele mogą domagać się spłaty zadłużenia na zasadzie solidarności. Oznacza to, że każdy spadkobierca solidarnie odpowiada za całość długów, przez co wierzyciel może zażądać spłaty zobowiązania od osoby w najlepszej sytuacji materialnej. Po podziale spadku takiej możliwości już nie ma – wówczas wszyscy spadkobiercy odpowiadają w sposób proporcjonalny do przyznanej mu części spadku.

Polskie prawo daje nam jednak pewną formę ochrony przed długami spadkowymi. Wystarczy, że zdecydujemy się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjmując spadek wprost, ponosimy pełną odpowiedzialność za długi i zobowiązania spadkowe, odpowiadając za nie całym swoim majątkiem. Może się więc okazać, że na poczet długów przeznaczymy nie tylko cały spadek, ale również część naszego majątku. Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w dalszym ciągu odpowiadamy własnym majątkiem, jednak wyłącznie do wysokości wartości spadku. Przykładowo: jeśli odziedziczymy dom o wartości 300 000 złotych oraz jeszcze wyższy dług, wierzyciel nie może zażądać od nas spłaty zadłużenia w kwocie wyższej niż wartość odziedziczonego spadku.

Dodatkowa odpowiedzialność spadkobiercy

Spadkobierców obciążają także zobowiązania powstałe już po śmierci spadkodawcy, takie jak koszty pogrzebu czy opłaty związane ze spełnieniem zapisów, a także koszty postępowania spadkowego.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj