Legalność Bitcoina

Legalność Bitcoina

Kryptowaluty stwarzają szanse na wysokie zyski, ale inwestycje w nie związane są z wysokim ryzykiem straty. Cały czas w wielu krajach na całym świecie trwa spór o to, czy kryptowaluty są legalne i czy należy je traktować jak pełnoprawny środek płatniczy.

Jak jest z legalnością najbardziej popularnej kryptowaluty świata, czyli Bitcoina?

Czym jest Bitcoin?

Bitcoin jest wirtualną walutą, kryptowalutą, która opiera się na łańcuchu bloków Blockchain. Jego istota tkwi w rozwiązywaniu coraz bardziej skomplikowanych problemów matematycznych, dlatego do jego wydobycia (wykopania) potrzeba wysokiej mocy obliczeniowej dużych maszyn, nazywanych koparkami. Bitcoin od pewnego czasu jest celem inwestycyjnym wielu inwestorów, którzy traktują go jako inwestycję alternatywną. Dzięki niemu można sporo zarobić, ale i wiele stracić, jeśli trend wzrostowy się odwróci.

Więcej informacji o kryptowalucie Bitcoin >>

Nie trzeba daleko sięgać pamięcią do historycznych wykresów wyceny kryptowaluty Bitcoin, aby zobaczyć, jak szybko może stracić ona znacznie na wartości. Jeszcze w listopadzie i grudniu 2017 roku była wyceniana na poziomie kilkunastu tysięcy dolarów za 1 BTC, podczas gdy w styczniu 2018 roku jej wartość diametralnie spadła do kilku tysięcy dolarów. Cały czas się waha, ale jak na razie nic nie zapowiada, aby rajd ku wyżynach wartości Bitcoina miał wkrótce się powtórzyć.

Oficjalna definicja

Europejski Bank Centralny już w lutym 2015 roku przedstawił spójną definicję wirtualnej waluty. Jest ona zawarta w publikacji „Virtual Currency Schemes - a futher  analysis” i wskazuje, że kryptowaluta to „cyfrowa reprezentacja wartości niewyemitowanej przez bank centralny, instytucję kredytową lub instytucję pieniądza elektronicznego, która w pewnych okolicznościach może być użyta jako alternatywa dla pieniędzy”.

Jednocześnie 26 maja 2016 roku w Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie walut wirtualnych podano definicję waluty wirtualnej i określono, że to cyfrowa gotówka, cyfrowy wyznacznik wartości, który nie jest emitowany przez bank centralny ani żaden inny organ publiczny. Ponadto kryptowaluta nie jest powiązana z walutą fiducjarną, ale jest przyjmowana przez osoby fizyczne lub prawne jako środek płatniczy. Przyjmuje się, że kryptowaluty (więcej: www.xtb.com/pl/kryptowaluty-kb) mogą być przechowywane, przekazywane lub sprzedawane drogą elektroniczną, m.in. na giełdach kryptowalutowych. Ich podstawą jest technologia zdecentralizowanej księgi rachunkowej, która ułatwia wzajemną wymianę.

Czy w Polsce Bitcoin jest legalny?

Problemem w wielu krajach, w tym również w Polsce, jeśli chodzi o kwestię legalności kryptowalut, jest to, że brakuje jednoznacznych regulacji tej sfery produktów finansowych. Posługiwanie się Bitcoinem w Polsce generalnie jest legalne ponieważ przepisy nam tego nie zabraniają. Jednocześnie w interpelacji nr 6655 Ministerstwa Rozwoju i Finansów, którą złożył Mirosław Suchoń w dniu 2 listopada 2016 roku, a odpowiedział na nią podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Nowak, napisano, że Bitcoin co prawda jest legalny, ale jednocześnie powołana została grupa ekspercka, której zadaniem jest dokonanie analiz różnych aspektów związanych z kryptowalutami jako takimi.

Strona polska musi podjąć prace, które miałyby na celu zdefiniowanie i przyjęcie prawnej definicji waluty wirtualnej. Bitcoin nie może być w naszym kraju nielegalny, skoro już w grudniu 2016 roku znalazł się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a obrót Bitcoinami ma swoje miejsce w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W ramach działalności gospodarczej można zajmować się w Polsce handlem lub emisją Bitcoinów za pośrednictwem sieci. Takie firmy powinny podać we wniosku rejestracyjnym CEIDG-1 numery PKD:

  • PKD 64.19.Z „Pozostałe pośrednictwo pieniężne”,
  • PKWiU 64.19.30.0 „Pozostałe pośrednictwo pieniężne, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Warto podkreślić, że zyski z tytułu inwestowania w Bitcoiny muszą być opodatkowane tak samo, jak czerpanie zysków z praw majątkowych. Z kolei przy wykorzystywaniu tej kryptowaluty jako środka płatniczego za towary i usługi, należy traktować taką umowę jako barter, a zapłata zakwalifikowana powinna być jako świadczenie usług podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23 proc.

Artykuł partnera

 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj