Spadek – powód do radości czy utrapienie?
Prawo cywilne

Spadek – powód do radości czy utrapienie?

Odziedziczony majątek, darowizna czy też spadek to terminy, które kojarzą się z otrzymywaniem dóbr oraz związanymi z nimi późniejszymi korzyściami oraz profitami. Jak wygląda sytuacja kiedy przedmiotem spadku jest nieruchomość, a jej spadkobierców jest kilku?

Co to jest spadek?

Spadek – to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy przekazywanych drogą dziedziczenia na jego prawnych spadkobierców. Wykonanie prawa spadkowego następuje wraz ze zrzeczeniem się praw do własności dla osoby trzeciej lub po śmierci spadkodawcy. Podmiot mający otrzymać spadek ustalany jest w formie testamentu – za życia właściciela majątku lub w procesie dziedziczenia.

Spadkobiercy testamentowi

Osoby wymienione w testamencie spadkodawcy są określane mianem spadkobierców testamentowych. Jeśli dokument nie został sporządzony, to jednostki, którym przydzielony będzie udział w podziale majątku (np. nieruchomości), zostaną spadkobiercami ustawowymi. Pierwszeństwo w dziedziczeniu mają: małżonek, zstępni – czyli dzieci, wnuki i kolejne pokolenia. Jeśli przykładowo odmówili oni przyjęcia spadku, to wtedy brana pod uwagę jest druga grupa, w skład której ponownie wchodzi małżonek oraz wstępni – rodzice spadkodawcy. W następnej kolejności jest jego rodzeństwo oraz ich zstępni.

Kto płaci podatek od spadku?

Przyjęcie spadku wiąże się z zapłaceniem od niego odpowiedniego podatku. Jednak członkowie najbliższej rodziny, czyli małżonek, zstępni oraz wstępni – są zwolnieni z tego obowiązku. Przed nimi stoi dopełnienie innych formalności.

W ciągu pół roku od powstania obowiązku podatkowego – od dnia otwarcia i odczytania spadku lub też uprawomocnienia się decyzji sądu stwierdzającej nabycie spadku, w Urzędzie Skarbowym powinien zostać złożony wypełniony druk SD-Z2 – "Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych". Obowiązek zapłacenia podatku jednak powstanie, jeśli wniosek nie zostanie złożony w wyznaczonym terminie.

Podział spadku na kilka osób

W przypadku tylko jednego spadkobiercy cały proces sprowadza się do decyzji o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu. Jeśli jednak prawo do spadku przysługuje więcej niż jednej osobie, to sytuacja diametralnie się zmienia – konieczne jest porozumienie w kwestii jego podziału. Bardzo często prawa do nieruchomości przejmuje jedna osoba, która po dokonaniu wszelkich zapisów w sądzie lub u notariusza spłaca pozostałych spadkobierców. Choć oni wcale nie muszą na to przystawać. Gdy zainteresowani nie potrafią sami tego rozstrzygnąć, to nie pozostaje im nic innego, jak zgłoszenie się do sądu. Po zakończeniu całego procesu należy jeszcze pamiętać o zaktualizowaniu księgi wieczystej.

Zdarza się, że spadki są kwestiami spornymi, w których niektórzy ze spadkobierców nie chcą dać za wygraną. W takim przypadku warto jest znaleźć adwokata, który pomoże nam dochodzić naszych praw.

Otrzymany spadek to duży zastrzyk majątkowy (czy to w postaci materialnej, czy finansowej), jest tak jednak tylko w przypadku, gdy wszystko zostanie rozstrzygnięte w sposób ugodowy. W przeciwnym razie taki majątek może przysporzyć spadkobiercy nie tylko korzyści, ale i sporo problemów, które dodatkowo mogą bardzo przeciągać się w czasie.

Artykuł Partnera

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj