Jak uzyskać wysokie odszkodowanie z ubezpieczenia OC po wypadku

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie z ubezpieczenia OC po wypadku

Katalog roszczeń przysługujący poszkodowanemu po wypadku komunikacyjnym jest niezwykle szeroki mowa tu takich elementach jak:

 • odszkodowanie za zniszczone mienie w tym samochód czy rzeczy osobiste;
 • zadośćuczynienie,
 • stosowne odszkodowanie,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 • zwrot kosztów opieki,
 • zwrot utraconych dochodów,
 • zwrot kosztów pogrzebu i organizacji stypy,

Aby uzyskać maksymalną możliwą kwotę odszkodowania i nie zamknąć możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, warto wiedzieć jak postępować zgłaszając szkodę i o czym pamiętać na miejscu wypadku.

Jak zachować się po wypadku?

Przede wszystkim należy udzielić pomocy poszkodowanym w zdarzeniu, bez względu na charakter ich udziału w zdarzeniu oraz zabezpieczyć miejsce wypadku/kolizji (zrobić zdjęcia). Następnie należy spisać ze sprawcą zdarzenia oświadczenie o jego okolicznościach lub wezwać policję. Dobrze wypełnione oświadczenia lub notatka policyjna wskazuje okoliczności zdarzenia, jego sprawcę, poszkodowanych oraz ubezpieczyciela OC sprawcy. Dokumenty te są niezbędne aby zwrócić się do właściwego zakładu ubezpieczeń z roszczeniami.

SOR (Szpitalny Odział Ratunkowy)

W przypadku doznania obrażeń należy wezwać na miejsce zdarzenia karetkę lub samodzielnie zgłosić się jak najszybciej po wypadku na najbliższy SOR. Podczas z wywiadu z lekarzem należy wskazać, że do urazów doszło w związku ze zdarzeniem komunikacyjnym aby zostało to odnotowane w dokumentacji medycznej. Jeśli lekarz zaleci pozostanie na oddziale szpitalnym należy na nim zostać. W przypadku zalecenia kontynuacji leczenia w poradni specjalistycznej to oczywiście należy udać się do specjalisty wskazanego w karcie wypasowej z SOR czy szpitala.

Leczenie powypadkowe

W przypadku poważnych urazów powinno zostać przez poszkodowanego podjęte stałe i systematyczne leczenie u lekarza specjalisty (w zależności od rodzaju urazu np. neurologa czy ortopedy). Podczas całego procesu leczenia należy kompletować dokumentację medyczną potwierdzającą pełen proces leczenia i rekonwalescencji.

Jeżeli poszkodowany zdecyduje się na leczenie lub rehabilitację prywatnie, dobrze będzie jeżeli pozyska zaświadczenie, że nie ma możliwości podjęcia w najbliższym czasie leczenia na NFZ. W przypadku posiadania faktur za prywatne leczenie, które potwierdzają wizyty oraz ich koszt, będzie możliwe dochodzenie zwrotu kosztu tych wizyt.

Dokumentacja medyczne

Bardzo ważnym elementem jest zbieranie całości dokumentacji medycznej i nie klasyfikowanie jej na ważną i nie ważną, gdyż ważne jest każde zalecenia lekarzy, wywiad z pacjentem, wypisy ze szpitala, skierowania na rehabilitację czy Karta Medycznych Czynności Ratunkowych itd.

Koszty

Podczas całego procesu rekonwalescencji należy zbierać wszelkie rachunki i faktury potwierdzające poniesione koszty związane z leczeniem i rehabilitacją. Warto również zbierać bilety obrazujące poniesione koszty dojazdów do placówek medycznych. W przypadku podróżowania prywatnym samochodem należy zapisywać każdą wizytę oraz wykonaną trasę w kilometrach i w punktach docelowych.

Kolejnym elementem na który warto zwrócić uwagę jest zbieranie dowodów  potwierdzających zwiększone potrzeby po wypadku, związane np. ze specjalną dietą czy dostosowanie mieszkania do nowych warunków życia.

Do kosztów które podlegają zwrotowi podlegają również koszty pogrzebu oraz stypy, aby je potwierdzić niezbędne będą rachunki i fv obrazujące koszt ceremonii pogrzebowej, grabarza czy poczęstunku po ceremonii.

Świadkowie

Świadek jest niezwykle ważnym elementem w dochodzeniu roszczeń. Jeżeli zdarzenie np. poślizgnięcie widziały osoby trzecie warto jest pozyskać ich oświadczenie, w którym opisze on okoliczności oraz przyczyny zaistniałego zdarzenie.

Świadkiem może być również osoba, która poświadczy jak wyglądał okres dochodzenia do zdrowia czy też wskaże jak wyglądały relacje między osobą która poniosła śmierć w wypadku a jego najbliższą rodziną.

Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody musi odbyć się ustawowym terminie tj. 3 lub 20 lat od momentu zdarzenia oraz być przygotowane w odpowiedniej formie wraz z załącznikami tj. dokumentem potwierdzającym odpowiedzialność ubezpieczyciela, dokumentacją medyczną, oświadczeniami, zdjęciami itd.). Dobrze jak zgłoszenie wskazuje konkretne kwoty roszczeń.

Oświadczenia

Dobrze przygotowane zgłoszenie szkody zawiera szereg oświadczeń:

 • oświadczenie o negatywnych skutkach zdarzenia;
 • oświadczenie o opiece;
 • oświadczenie o dojazdach;
 • oświadczenie o zniszczonych rzeczach;
 • oświadczenie o relacjach z poszkodowanym;
 • oświadczenie o pogorszonej sytuacji materialnej i życiowej itd.

Oświadczenia muszą być szczegółowe i przygotowane z należytą starannością, aby miały wartość w prowadzonym postępowaniu.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania uzależniona jest od bardzo wielu czynników tj. od poniesionych obrażeń, okresu rekonwalescencji oraz negatywnych ich skutków jak np. ograniczenie ruchomości kończyny itd., podjętego leczenia i posiadanej dokumentacji medycznej, poniesionych kosztów, wieku poszkodowanego itd. Proces likwidacji szkody wymaga zatem dobrej dokumentacji od momentu zdarzenia aż do pełnego powrotu do zdrowia.

Na wysokość odszkodowania ma wpływ również orzecznictwo sądu właściwego dla poszkodowanego.

Ocena zdarzenia, poprawności posiadanej dokumentacji oraz możliwości działania nie należy do najłatwiejszych dlatego też jeżeli osoba poszkodowana czy też uprawniona do odszkodowania nie czuje się pewne w temacie warto jest skorzystać z wiedzy i pomocy profesjonalisty. Który odpowiednio pokieruje poszkodowanym, wskaże jakie elementy należy zebrać aby były one adekwatne do zdarzenia i urazu oraz przygotuje skuteczne zgłoszenie szkody i wezwanie do zapłaty.

Więcej informacji o odszkodowaniach po wypadkach znajdziesz na odzyskaj.info 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj