Prodigo obligacje - informacje i analizy

Prodigo obligacje - informacje i analizy

Obligacje to jeden z najpopularniejszych sposobów na inwestowanie pieniędzy w aktywa, które z czasem mają przynieść zyski. To czy faktycznie tak będzie, zależy głównie od osoby, która decyduje się na takie kroki. Wytrawni gracze potrafią zarabiać krocie na inwestowaniu w obligacje różnych firm. Co to są obligacje? Jak je kupić? Jak w nie zainwestować? Czy warto kupować obligacje?

Co to są obligacje?

Obligacje to emitowany w serii zbiór papierów wartościowych, w którym emitent obligacji stwierdza, że jest dłużnikiem wobec obligatariusza. Z taką sytuacją wiąże się także spełnienie obowiązku określonego świadczenia. Może mieć ono charakter pieniężny, jak i niepieniężny.

Zazwyczaj są nim odsetki naliczone od długu. Obligacje zalicza się do kategorii instrumentów dłużnych finansowych. Osoba, która posiada obligacje, nie ma jednak do nich żadnych praw względem emitenta. Swoje obligacje wyprzedaje, chociażby Skarb Państwa czy przedsiębiorstwa takie jak Prodigo Recykling.

Jak kupić obligacje?

Jak już wcześniej wspomniano, obligacje mogą być emitowane w postaci papierów wartościowych przez przedsiębiorstwa takie jak Prodigo Recykling, czy też instytucje państwowe, banki komercyjne i banki spółdzielcze.

Pierwszą możliwością nabycia obligacji jest skorzystanie z oferty publicznej. Jej głównymi odbiorcami są osoby, które mają możliwości finansowe pozwalające zakupić obligacje. Ich promocja w mediach odbywa się za pomocą telewizji, internetu oraz prasy.

Drugą możliwością nabycia obligacji takich firm jak Prodigo Recykling jest skorzystanie z prywatnej oferty. Skierowana ona może być do maksymalnie 149 inwestorów. Ponadto nie mogą być w związku z tym przeprowadzane kampanie reklamowe.

Obrót publiczny zawiera się w obrocie zorganizowanym, toteż może się on odbywać na giełdzie lub w ASO, czyli alternatywnym systemie obrotu. W Polsce obrót publiczny odbywa się na giełdzie Catalyst. Żeby mieć możliwość wykupienia obligacji, potrzebny jest pośrednik, którym może być dom maklerski, w którym zostanie założony rachunek inwestycyjny.

Drugi z rodzajów obrotu, czyli prywatny odbywa się poza giełdą Catalyst. Takie transakcje są obciążone podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Jak inwestować w obligacje?

Inwestowanie w papiery wartościowe Prodigo Recykling to jedna z najbezpieczniejszych form dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Obligacje z reguły oferują wyższą stopę zwrotu niż lokaty bankowe, które są nisko oprocentowane. Jest to idealne rozwiązanie dla początkujących inwestorów, którzy chcą zgłębić tajniki wiedzy o inwestowaniu w papiery wartościowe.

Najlepsze efekty z inwestowania w obligacje można uzyskać w długotrwałej perspektywie. Dlatego też bardzo często są one zabezpieczeniem dla wielu osób na poczet przyszłej emerytury. Nawet mała kwota, która będzie systematycznie odkładana przez lata, może w końcowym efekcie przynieść zadowalające rezultaty w postaci wymiernych korzyści.

Wybranie odpowiedniego momentu na ulokowanie swoich pieniędzy w obligacjach Prodigo Recykling to gwarancja dużego zysku. Warto zatem śledzić poczynania na rynku, tempo inflacji oraz komunikaty Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stopy procentowej. Gdy inflacja i stopa procentowa zaczną powoli spadać, to właśnie w tym momencie najlepiej będzie zainwestować w obligacje.

Rentowność obligacji Prodigo Recykling - co to jest?

Rentowność obligacji to nic innego jak stopa zwrotu zainwestowanego kapitału. Najważniejszymi elementami wpływającymi na ten instrument są:

  • - cena obligacji
  • - częstotliwość wypłacania środków
  • - oprocentowanie
  • - nominał
  • - termin wykupu obligacji

Bardzo ważne jest także zwracanie na wszelkiego rodzaju klauzule, które dają określone prawa i możliwości emitentowi.

Obliczanie rentowności obligacji może się odbyć na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest stopa zwrotu zapadalności obligacji. Bierze ona pod uwagę wartość pieniądza, wpływ wypłacanych odsetek oraz ich ponownego inwestowania.

Kolejnym sposobem jest prosta stopa dochodu. W tym przypadku brany jest pod uwagę czas do wykupu obligacji oraz premię. Ostatnim sposobem wyliczania rentowności jest bieżąca stopa zwrotu, która jest podstawowym miernikiem.

Czy warto inwestować w papiery wartościowe?

Gdyby odpowiedź była jasna, wielu inwestorów nie głowiłoby się nad tym pytaniem. Inwestowanie w papiery wartościowe ma jednak swoje zalety:

  • - regularny i pewny zysk
  • - inwestowanie w obligacje nie jest skomplikowane, więc nie potrzeba fachowej wiedzy
  • - jest to jedna z najbezpieczniejszych form lokowania pieniędzy, które mają przynieść pewny zysk

Jednak tak jak w wielu innych rodzajach interesów inwestycyjnych, również tutaj istnieje pewne ryzyko. Im mniej pewny i wiarygodny emitent, tym większe prawdopodobieństwo, że pieniądze nie przyniosą zysku.

Największym zaufanie na rynku papierów wartościowych i obligacji cieszy się Skarb Państwa, a także przedsiębiorstwa pokroju Prodigo Recykling, które mają ugruntowaną pozycję na rynku.

Niektóre z tych podmiotów oferują znacznie niższe oprocentowanie, a więc przełoży się to na mniejsze zyski. Jednak decydując się na takie inwestycje, powinno się patrzeć w przyszłość i planować je długofalowo. Poza tym są one gwarantem wyjścia na plus, co w przypadku małych przedsiębiorstw z zachwianą reputacją nie jest pewne.

Akcje czy obligacje?

Akcje, tak jak obligacje, zaliczane są do papierów wartościowych. Występują w dwóch formach: zapisu internetowego, a także dokumentu. Jak już wcześniej wspomniano, obligacje nie dają obligatariuszowi żadnych praw względem emitenta.

 

Akcje natomiast gwarantują prawo do współwłasności czy dywidendy. Jest tak ze względu na to, że są one udziałami, a nie jak obligacje instrumentem dłużnym.

Prodigo Recykling otwarte na nowych Inwestorów

Jednym z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw jest Grupa Kapitałowa Prodigo Recykling. Potwierdzeniem tego może być, chociażby piąte miejsce w rankingu Forbesa w 2017 roku, w plebiscycie na firmę, która najszybciej zwiększa swoją wartość.

Polski holding GK Prodigo Recykling działa w sektorze gospodarowania odpadami, koncentrując się głównie na przetwarzaniu odpadów przemysłowych i poprodukcyjnych. Z racji tego, że firma funkcjonuje na rynku, przed którym kreuje się obiecująca przyszłość, jest ona niezwykle dobrym i przyszłościowym podmiotem, w którego obligacje warto zainwestować.

GK Prodigo Recykling może pochwalić się między innymi rocznym pozyskiwaniem 250 tysięcy Mg ton odpadów, z których ponad połowa, po przetworzeniu wraca na rynek. Swoje działania przedsiębiorstwo opiera głównie na produkcji paliw alternatywnych, odlewaniu stopów aluminium, przetwarzaniu metali oraz przetwarzania odpadów w procesie pirolizy.

Swoją pozycję na rynku firma zawdzięcza nieustannemu rozwojowi oraz określonym celom, które ukierunkowują działania Prodigo na uzyskanie statusu lidera w branży recyklingu na rynku europejskim.

 

Od 2018 roku na czele Grupy Kapitałowej stoi spółka Prodigo S.A. Natomiast za działalnością operacyjną stoi aż sześć spółek, w których doświadczenie zbierane jest od 2007 roku. Dla zainteresowanych Inwestorów firma oferuje także wgląd w szczegółowe dane, raporty finansowe i kapitałowe, które dostępne są po zalogowaniu na stronie przedsiębiorstwa.

Artykuł partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj