PIT 4R- najważniejsze informacje

PIT 4R- najważniejsze informacje

Początek roku jest okresem, w którym stajemy przed nowymi wyzwaniami, podejmujemy się kolejnych zadań i wyznaczamy sobie postanowienia, których chcemy się trzymać jak najdłużej. Zanim jednak zaczniemy go na dobre, warto, abyśmy rozliczyli się z rokiem poprzednim. Jeżeli w 2019 roku byliśmy płatnikami, naszym obowiązkiem jest złożenie deklaracji rocznej PIT 4R.

Z tego artykułu dowiesz się między innymi:

1.      1. Czym jest PIT 4R?

2.      2. Jak wypełnić PIT 4R?

3.      3. Kiedy mija termin złożenia deklaracji?

Czym jest PIT 4R?

PIT 4R to zestawienie podstaw oraz kwot podatku i zaliczek na podatek pobieranych i wpłacanych przez płatnika w danym roku podatkowym. Sporządzany jest według zasady za rok poprzedni. Płatnik ma obowiązek złożyć go bezpośrednio do Urzędu Skarbowego. Nie musi natomiast doręczać zestawienia podatnikowi, którego ono dotyczy. Istotny jest również fakt, iż podatnik nie zostanie powiadomiony o jego przesłaniu przez pracodawcę lub innego płatnika. PIT 4R traktowany jest jako faktyczna deklaracja pobranych przez płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Oznacza to, że jego zawartość powinna zgadzać się z sumą zaliczek, które zostały wcześniej wpłacone do Urzędu Skarbowego.

Kim dokładnie jest jednak płatnik w świetle prawa i co za tym idzie, kto ma obowiązek złożenia deklaracji PIT 4R?

  • Pracodawcy wypłacający zatrudnionym pracownikom wynagrodzenia z tytułu przychodów, pracy nakładczej lub stosunku pracy o charakterze spółdzielczym.
  • Rolnicze spółdzielnie produkcyjne zajmujące się produkcją rolną i pobierające zaliczki na podatek od wypłat z tytułu dniówek obrachunkowych, udziałów w dochodach dzielonych wśród swoich członków, a także zasiłków, które zostały wypłacone z ubezpieczenia społecznego.
  • Organy rentowe pobierające zaliczki miesięczne od: emerytur, rent, zasiłków, świadczeń nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, które są przez nie wypłacane,
  • Inne osoby lub instytucje zobowiązane do poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy.

Jak wypełnić PIT 4R?

W tym roku, po raz pierwszy, deklarację składać można jedynie drogą elektroniczną. Należy wysłać ją na bramkę Ministerstwa Finansów, podpisując wcześniej kwalifikowanym podpisem lub danymi autoryzacyjnymi. Korzystanie z wersji papierowej, które możliwe było we wcześniejszych latach, teraz jest już zabronione. Wypełniając PIT 4R, musimy podać należne zaliczki za poszczególne miesiące oraz liczbę zatrudnionych podatników, których dotyczą. Jeże opłacamy zaliczki jedynie za siebie, to nie musimy składać deklaracji, gdyż dotyczy ona płatnika, a nie osoby rozliczającej własny podatek dochodowy. Niezależnie od liczby pracowników, za których opłacamy zaliczki, sporządzamy zawsze tylko jedną deklarację. Warto również pamiętać, że PIT 4R nie bierze pod uwagę przychodów, które są zwolnione z opodatkowania, gdyż nie pobiera się od nich zaliczek na podatek dochodowy, a także nie opłaca podatku rocznego.

Kiedy mija termin złożenia deklaracji?

Termin złożenia deklaracji PIT 4R jest ściśle określony. Za jego niedotrzymanie grożą nam nieprzyjemne konsekwencje, dlatego warto zająć się tym na czas. Do kiedy PIT 4R powinien zostać złożony? Deklarację za rok 2019 powinniśmy dostarczyć do 31 stycznia 2020r. Wyjątkiem jest sytuacja, w której płatnik zakończył swoją działalność przed podaną powyżej datą. W takim przypadku PIT 4R należy złożyć do dnia jej zaprzestania. Bardzo ważne jest przestrzeganie terminów, ponieważ w przeciwnym wypadku może się to wiązać nawet z karami nakładanymi przez odpowiedzialny urząd skarbowy.

 

pit 4r

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj