Rozliczenie podatku od osób prawnych - jak złożyć deklaracje CIT 8 za 2019 rok?

Rozliczenie podatku od osób prawnych - jak złożyć deklaracje CIT 8 za 2019 rok?

Sprawy związane z rozliczeniem podatku sprawić mogą niemały kłopot. W obliczu częstej aktualizacji przepisów konieczne jest śledzenie zmian, tak aby poprawnie rozliczyć się z fiskusem. Dowiedz się, co zmieniło się w procesie składania deklaracji CIT 8 w 2020 roku.


1. Zmiany w rozliczeniach CIT 8 za 2019 rok

2. Jak złożyć deklaracje CIT 8 za rok 2019?

Zmiany w rozliczeniach CIT 8 za 2019 rok

CIT-8 informuje o wysokości osiągniętego dochodu (oraz kosztów), jakie zostały uzyskane przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. W 2020 roku za pomocą CIT-8 rozliczany jest rok 2019 roku. W deklaracji CIT-8 podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych muszą wykazać zarówno przychody opodatkowane, jak i zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że zawrzeć należy odpowiednio udokumentowane odliczenia i ulgi, takie jak darowizny na kult religijny i pożytek publiczny, czy inwestycje w ramach ulgi na badania i rozwój. Do deklaracji CIT-8 za 2019 rok załączone muszą być załączniki, z których korzysta podatnik.

Przepisy ustawy o CIT 8 zostały w 2019 roku znowelizowane kilkukrotnie, a dodatkowo nowe zmiany weszły w życie także 1 stycznia 2020 roku. Może powodować to pewne wątpliwości, a rozliczenie CIT 8 2020 generować problemy. To o czym należy pamiętać to termin na złożenie deklaracji CIT-8 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. W 2020 roku mija on 31 marca. Dotyczy on podatników, którzy wybrali rok podatkowy równy kalendarzowemu lub dokonali jego zmiany, tak, że kończy się on w grudniu 2019 roku.

Jak złożyć deklaracje CIT 8 za rok 2019?

Najważniejsza zmiana w przepisach dotyczy sposobu składania deklaracji CIT 8 online w 2020 roku złożyć muszą wszystkie firmy. Obejmuje to także firmy jednoosobowe oraz zatrudniające do 5 osób. Elektroniczny sposób oddania CIT-8 oznacza, że deklaracja musi być przesłana za pośrednictwem bramki e-Deklaracje. Możliwe jest również użycie programów, które posiadają specjalną wtyczkę i umożliwiają przesłanie CIT 8 bezpośrednio do bramki. Co ważne, deklaracja może być podpisana wyłączenie za pomocą podpisu kwalifikowanego. Do potwierdzenia oświadczenia nie można stosować zestawu danych autoryzujących lub podpisu zaufanego. Koszt wymaganego podpisu elektronicznego to ok. 300 złotych.

Innym sposobem jest wysyłka CIT 8 za 2019 rok za pośrednictwem biura rachunkowego, które posiada podpis kwalifikowany. W takiej sytuacji można zlecić zewnętrznej księgowości sporządzenie całej deklaracji lub wypełnić ją samodzielnie i jedynie przekazać do potwierdzenia i wysyłki. W obu przypadkach niezbędne jest przekazanie wcześniej pełnomocnictwa do wysyłki deklaracji konkretnej osobie z biura rachunkowego. Upoważnienie musi zostać złożone na druku UPL-1 w sposób tradycyjny lub w formie elektronicznej, przez platformę ePUAP. Termin na przekazanie dokumentu do urzędu skarbowego to koniec marca 2020 roku. .

CIT 8 online złożyć muszą również organizacje pozarządowe, dotychczas mające możliwość dostarczenia deklaracji w formie papierowej. Również w tym przypadku konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny, a formularz wypełnić można, korzystając z elektronicznego formularza na stronie Ministerstwa Finansów lub komercyjnego oprogramowania księgowego. Wyjątkiem są organizacje pozarządowe, które spełniają dwa warunki — ich dochody zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych, a także nie składały w 2019 roku PIT w związku z zatrudnianiem pracowników lub płaceniem podatku za osoby prywatne. W tym przypadku CIT 8 za 2019 rok może być wypełniony w formie papierowej oraz przekazany pocztą lub osobiście do urzędu skarbowego. Deklaracja w takim przypadku podpisany może być ręcznie.

Artykuł sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj