Najem okazjonalny - jak się zabezpieczyć
Prawo cywilne

Najem okazjonalny - jak się zabezpieczyć

Wynajem mieszkania wiąże się z ryzykiem. Zdarzają się sytuacje kiedy najemca pomimo ustaleń, korzysta z mieszkania niezgodnie z umową. Nierzadko również bywa tak, że pomimo upływu czasu trwania umowy najmu najemca nie chce dobrowolnie wyprowadzić się z zajmowanego mieszkania. Aby uniknąć nieprzyjemności warto już na etapie zawierania umowy pomyśleć o tym.

Sposobem na rozwiązanie takich problemów jest zawarcie umowy najmu okazjonalnego. Na podstawie tej umowy wynajmujący mieszkanie zabezpiecza swoją własność przed nielojalnymi i nieuczciwymi najemcami. Ponadto decydując się na taki rodzaj umowy gwarantuje sobie uniknięcie w przyszłości problemów z jakimi zmagają się właściciele lokali zawierający zwykłe umowy najmu lokali mieszkalnych.

Ryzyko związane z wynajmem jest zjawiskiem powszechnie występującym. Właściciel mieszkania chcący uczciwie oraz legalnie wynajmować swoje mieszkanie i osiągać z tego tytułu zyski, nierzadko narażony jest na przykre tego konsekwencje. Warto wskazać, iż trudności z jakimi zmagają się wynajmujący są konsekwencją zawierania zwykłych umów najmu lokali. Wówczas w świetle przepisów to najemca jest chroniony, zaś rozwiązanie umowy z tytułu zalegania przez lokatora z płatnością umówionego czynszu lub korzystania z lokalu niezgodnie z jego przeznaczeniem nie oznacza, że lokator opuści mieszkanie dobrowolnie. Na podstawie zwykłej umowy najmu lokali wynajmujący jest bezradny i nie może siłą żądać opuszczenia mieszkania, mimo tego iż naruszana jego jego własność.

Umowa najmu okazjonalnego –sposób na zabezpieczenie interesów wynajmującego lokal

Sposobem na bezpieczne wynajęcie mieszkania i rozwiązanie problemów, które mogą w przyszłości się pojawić i "dać w kość" wynajmującemu, jest zawarcie z potencjalnym lokatorem umowy najmu okazjonalnego. Jest to skuteczny sposób ochrony interesów właścicieli mieszkań. Wówczas zakres ich uprawnień, zagwarantowanych tą umową, stawia ich w uprzywilejowanej pozycji względem nierzetelnych najemców, a co najważniejsze pozwala na ich szybką eksmisję. Oznacza to zatem możliwość uproszczonej realizacji opróżnienia lokalu przez najemcę.

Należy zaznaczyć, że instytucja ta skierowana jest wyłącznie do właścicieli lokali mieszkalnych będących osobami fizycznymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali.

Aby móc skorzystać z dobrodziejstw tej instytucji niezbędne jest dopełnienie wszelkich formalności. Zgodnie z art. 19a ustawy o ochronie praw lokatorów do umowy należy załączyć:

  • oświadczenie najemcy, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania używanego lokalu w wyznaczonym terminie. Oświadczenie takie musi zostać sporządzone w formie akt notarialnego przed notariuszem.
  • wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
  • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do innego lokalu, który wyraża zgodę na zamieszkanie najemcy (wraz z osobami z nim zamieszkujących) w lokalu wskazanym w tym oświadczeniu na wypadek wygaśnięcia lub rozwiązania umowy;

Konieczne jest także zgłoszenie zawartej umowy najmu okazjonalnego do Urzędu Skarbowego. Jest to warunek konieczny, bez spełnienia którego wynajmujący nie nabędzie praw nią przewidzianych - nawet jeżeli zostaną spełnione pozostałe wymogi niezbędne dla istnienia umowy najmu okazjonalnego.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj