Podatek od czynności cywilnoprawnych - co warto o nim wiedzieć?

Podatek od czynności cywilnoprawnych - co warto o nim wiedzieć?

Podatek od czynności cywilnoprawnych to, obok podatku dochodowego od osób fizycznych, jeden z najpopularniejszych podatków, z jakim ma do czynienia przeciętny podatnik w Polsce. Jego stawka określona jest od sytuacji, której dotyczy zapłata podatku.

  1. Kiedy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?
  2. Obowiązujące stawki podatku PCC
  3. Kto nie zapłaci PCC-3?

PCC-3 obowiązuje w Polsce od 2001 roku. Zastąpił funkcjonujące wcześniej opłaty skarbowe, które wnoszone były w przypadku zawierania umów lub składania oświadczenia woli, mającego charakter cywilnoprawny.

Kiedy należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

Podatek od czynności cywilnoprawnych nie jest podatkiem, który płaci się cyklicznie, i nie dotyczy on wszystkich podatników, jak ma to miejsce w przypadku podatku dochodowego. Konieczność zapłaty PCC-3 jest uregulowana przez ustawę z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Ustawa ta wymienia sytuacje, w których podatek PCC należy zapłacić do urzędu skarbowego. Do sytuacji tych należą m.in. ustanowienie hipoteki, umowy dożywocia, umowy darowizny w tej części, w której dotyczą one przejęcia przez obdarowanego obciążenia finansowego w postaci długów czy zobowiązań darczyńcy, a także umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy, a przede wszystkim, umowy sprzedaży. Z ostatnią sytuacją przeciętny podatnik ma do czynienia najczęściej, ponieważ dotyczy ona konieczności zapłaty podatku PCC w sytuacji zakupu samochodu.

Co ważne, podatek PCC-3 należy uiścić w urzędzie skarbowym bez wezwania, a więc to podatnik jest zobowiązany do tego, aby samodzielnie złożyć odpowiednią deklarację oraz zapłacić wynikające z niej zobowiązanie. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, urząd może nałożyć na podatnika dotkliwą karę, zwiększając zobowiązanie podatkowe do nawet 20% wartości objętej podatkiem.

Obowiązujące stawki podatku PCC

Wysokość podatku PCC-3 określona jest procentowo i zależy od wartości, jakiej dotyczy dana umowa czy inna czynność, do której odnosi się podatek. Stawki te nie przekraczają 2%, pod warunkiem, że podatnik zapłaci podatek w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego. Wspomniane 2% PCC zapłacą podatnicy, którzy na podstawie umowy nabyli, np. nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego lub samochód. Zawarcie umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania pociąga za sobą konieczność zapłaty 1% PCC, ustanowienie hipoteki 0,1% lub 19 zł na zabezpieczenie wierzytelności o nieustalonej wysokości, a 0,5% w przypadku umowy spółki.

Aby poprawnie wypełnić obowiązek podatkowy, należy złożyć do urzędu skarbowego druk pcc-3. Można to zrobić zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, pod warunkiem, że podatnik posiada możliwość podpisu deklaracji podpisem kwalifikowanym lub może podać 5 danych identyfikujących go przed urzędem skarbowym.

Kto nie zapłaci PCC-3?

Co do zasady, podatek PCC-3 jest podatkiem obowiązkowym. Ustawa jednak przewidziała nieliczne wyjątki, których zaistnienie zwalnia podatnika od zapłaty tego podatku. Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych nie powstaje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz ruchoma o wartości nieprzekraczającej 1000 zł. Drugi wyjątek dotyczy stron umowy - jeżeli jedna z nich jest podatnikiem podatku od towarów i usług, a więc podatnikiem VAT, lub jest z tego podatku zwolniona, również nie powstanie obowiązek podatkowy. W tym wypadku chodzi głównie o przedsiębiorców, którzy dokumentują taki zakup fakturą VAT z określoną stawką tego podatku lub dołączą oświadczenie woli, że korzystają ze zwolnienia z VAT.

Artykuł Partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj