Czym jest druk UPL-1 i kto może z niego skorzystać?

Czym jest druk UPL-1 i kto może z niego skorzystać?

W dzisiejszych czasach istnieje możliwość wysyłania swoich deklaracji podatkowych za pośrednictwem Internetu lub pocztą. Jest to niezwykle wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które nie dysponują wystarczającą ilością czasu w ciągu dnia. Zdarzają się jednak sytuacje, w których ani podatnik, ani osoba przez niego upoważniona nie mogą złożyć podpisu na określonej deklaracji. W takich przypadkach należy sporządzić druk UPL-1.

  1. Czym jest pełnomocnictwo do wysyłki deklaracji online?
  2. Gdzie należy złożyć druk UPL-1?
  3. Jakich deklaracji dotyczy druk UPL-1?

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych przygotowuje się w formie papierowej i składa w odpowiednim urzędzie skarbowym. W dalszej części tekstu wyjaśniono, czym dokładnie jest druk UPL-1, gdzie należy go złożyć, a także jakich deklaracji on dotyczy.

Czym jest pełnomocnictwo do wysyłki deklaracji online?

Na każdego podatnika w Polsce nałożony jest obowiązek składania rocznych deklaracji podatkowych. Należy je zaadresować do odpowiedniego urzędu skarbowego, zgodnie z miejscem zamieszkania. Osoby fizyczne wypełniają zazwyczaj tylko jeden druk, natomiast przedsiębiorstwa zobowiązane są do przekazania organom administracji skarbowej nawet kilkanaście takich formularzy. Zdarza się więc, że osoba podatnik lub osoba uprawniona do złożenia podpisu, nie jest w stanie wykonać swojego obowiązku. Wówczas, aby uniknąć wysokich kar ze strony fiskusa, można sporządzić dokument UPL-1. Jest to formularz, który pełni rolę pełnomocnictwa do podpisania zeznania podatkowego na odległość i z wykorzystaniem określonych środków porozumiewania się. Druk UPL-1 umożliwia przekazywanie deklaracji przez Internet za pomocą specjalnego, bezpiecznego systemu. Należy jednak pamiętać, że takie pełnomocnictwo składa się tylko raz. Nie zachodzi konieczność corocznego jego odnawiania.

Gdzie należy złożyć druk UPL-1?

Podatnik składa druk UPL-1 elektronicznie, w odpowiednim urzędzie skarbowym, zgodnie ze swoim miejscem zamieszkania lub siedzibą podmiotu gospodarczego. W przypadku, gdy jedna osoba musi rozliczyć się w kilku różnych urzędach, pełnomocnictwo można złożyć tylko w jednym, wybranym przez siebie urzędzie. Dane zostaną tam wprowadzone do systemu i w konsekwencji zaczną obowiązywać na terenie całego kraju. Istnieje możliwość, aby formularz UPL-1 złożyć najpierw w formie papierowej. Potem podatnik bądź pełnomocnik wysyła wszelkie deklaracje już drogą elektroniczną. Korzystanie z platformy e-PUAP ściśle regulują akty prawne. Należy także pamiętać, że pełnomocnictwo, udzielone być może wyłącznie osobie fizycznej. Z tego wynika, że spółka bądź inna osoba prawna nie mogą otrzymać tego rodzaju upoważnienia.

Jakich deklaracji dotyczy druk UPL-1?

Jednostki gospodarcze udzielają pełnomocnictwa poprzez druk UPL-1 zazwyczaj swojej księgowej. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca ma pewność, że dopełnione zostaną wszelkie obowiązki przewidziane prawem, dotyczące składania rocznych deklaracji podatkowych, a także niezbędnych zestawień i zestawów, np. JPK_VAT. Pełnomocnictwo upoważnia do przekazania odpowiednich zeznań i dokumentów właściwemu urzędowi skarbowemu za pośrednictwem Internetu. Posiadając UPL-1 można wysłać drogą elektroniczną następujące deklaracje: PIT, CIT, VAT, PCC, AKC, INF, POG,WZP-1M, ORD-TK, IFT-2/IFT-2R, ORD-ZU czy SSE-R/A. Druk UPL-1 nie dotyczy dokumentów wysyłanych do innych niż podatkowe instytucji czy urzędów. Nie jest również składany, gdy niezbędne zeznania roczne przekazywane są w formie drukowanej.

Artykuł sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj