Intercyza - czym jest, kiedy warto ją podpisać i ile kosztuje?

Intercyza - czym jest, kiedy warto ją podpisać i ile kosztuje?

Intercyza jest rozwiązaniem zyskującym na popularności. Wiąże się z pewnymi korzyściami, jak i ograniczeniami. Może być ona stosowana jako zabezpieczenie przed uciążliwą walką o majątek w przypadku rozwodu. Z drugiej strony pozwala także często uniknąć problemów finansowych w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy wynikają one ze zobowiązań jednego z małżonków. Czym właściwie jest intercyza i kiedy ją podpisać?

Intercyza- co to jest?

Intercyza to umowa majątkowa małżeńska. Zawiera się ją przed ślubem lub też w trakcie małżeństwa. Ma ona na celu uregulować ustrój majątkowy w małżeństwie. Za jej pomocą można wprowadzić rozdzielność majątkową albo zawęzić lub rozszerzyć wspólność. Intercyza małżeńska musi zostać zawarta za zgodą obu stron w formie aktu notarialnego, tylko wtedy będzie ważna.

Intercyza - po co ją podpisywać?

W praktyce, intercyzę podpisuje się najczęściej po to, aby każdy z małżonków rozporządzał tylko częścią gromadzonego przez parę majątku – najpopularniejsze są intercyzy znoszące wspólność majątkową małżonków. Gdy dochodzi do rozwodu, nie trzeba dzielić majątku wchodzącego w skład majątków osobistych żony i męża.

Należy pamiętać, iż wszelkie dobra nabyte przed wstąpieniem w związek małżeński są częściami składowymi majątku osobistego obu stron. Jeśli chcemy nimi rozporządzać samodzielnie, nie trzeba specjalnie regulować tego intercyzą. (Szczegółowe informacje na temat celowości podpisywania intercyzy małżeńskiej można znaleźć na blogu kancelarii Kurek i Wspólnicy z Warszawy)

Intercyza- kiedy podpisać?

Intercyza spisywana jest w postaci aktu notarialnego. Można ją sporządzić przed ślubem albo w trakcie małżeństwa. Zgodnie z prawem małżonek może powołać się względem na przykład wierzycieli na taką umowę, o ile powiadomi ich o rodzaju i jej zawarciu. Co ważne, sporządzenie intercyzy nie wyklucza wspólnej odpowiedzialności za zobowiązania, które powstały przed jej podpisaniem. Dlatego też, jeśli jeden z małżonków przyczyni się do powstania długu, a dopiero później zostanie spisana intercyza wprowadzająca rozdzielność majątkową, majątek osobisty drugiego z małżonków nie będzie chroniony przed egzekucją.

Aby sporządzić umowę, notariusz będzie wymagał jedynie zgody małżonków, musimy także mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie być ubezwłasnowolnieni. Jeśli podpisujemy intercyzę przed ślubem, wówczas musimy mieć jedynie ze sobą dowody osobiste, w przypadku podpisywaniu umowy po ślubie, musimy wziąć ze sobą również skrócony akt małżeństwa. Intercyza jest najlepszym rozwiązaniem w małżeństwach partnerskich, gdzie obie strony są aktywne zawodowe i dorobiły się już własnego majątku przed ślubem.

Intercyza - koszt

Niestety zawarcie intercyzy nie jest darmowe, musimy nastawić się na pewne koszty. Jeśli chcemy ją podpisać przed ślubem, wówczas (na dzień powstania tego artykułu) będzie to wydatek rzędu około 550 złotych, w tym taksa to 400 złotych, 23 procent VAT i podatek od czynności cywilnoprawnych. Koszty są wyższe w przypadku podpisywaniu umowy dopiero po ślubie. Opłata zależna jest wówczas od wartości majątku, którą obejmuje umowa. Minimalna taksa, jeśli majątek wspólny nie przekracza 3 tys. złotych to 100 złotych. Jeśli natomiast majątek wynosi w przedziale: 60 tys. a 1 mln złotych, wówczas wyniesie ona 1010 złotych powiększone o 0,4% nadwyżki powyżej 60 tys. złotych. Im więc większy majątek, tym opłata będzie wyższa, jednak nie większa aniżeli 10 tysięcy złotych.

Gdy małżonkowie mają odrębność majątkową, muszą rozliczać się samodzielnie przed urzędem skarbowym, co nie jest zawsze korzystnym rozwiązaniem. Jeśli w małżeństwie widoczne są spore różnice w dochodach męża oraz żony, bardziej opłacalne jest wspólne rozliczanie zeznania podatkowego. Intercyza ma więc swoje plusy i minusy, przed jej podpisaniem najlepiej wspólnie przemyśleć, czy jest ona faktycznie dobrym rozwiązaniem. Pomimo swojej popularności, nie w każdym przypadku będzie to najlepsza opcja. Intercyzę można unieważnić - informacje o unieważnieniu można znaleźć tutaj.

Artykuł Partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj