Jak przygotować się do sprawy rozwodowej?

Jak przygotować się do sprawy rozwodowej?

Rozwód to jeden z najtrudniejszych momentów w życiu, a sama sprawa rozwodowa to często długotrwały i stresujący proces, zwłaszcza jeśli para posiada dzieci. Aby sprawa rozwodowa przebiegła sprawnie i po naszej myśli warto się do niej odpowiednio przygotować.

Decyzja o rozwodzie nie jest łatwa, czasami jednak rozstanie jest nieuniknione. Liczba par, które decydują się na zakończenie związku małżeńskiego systematycznie rośnie. Osobom, które zdecydowały się na rozstanie na pewno przyda się kilka wskazówek, jak się przygotować do rozwodu. Podstawą do rozpoczęcia postępowania sądowego jest złożenie we właściwym dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków sądu okręgowego pozwu o rozwód. Warto pamiętać, że strona może wnosić o zwolnienie od kosztów sądowych. Takie zwolnienie jednak nie uwzględnia kosztów zastępstwa adwokackiego w przypadku przegranej.

Rozwód z orzeczeniem o winie czy bez?

Zanim złożymy pozew o rozwód trzeba podjąć decyzję, czy chcemy uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie. To kluczowe dla całego postępowania rozwodowego. Decyzję tą małżonkowie muszą podjąć wspólnie, gdyż tylko za zgodą ich obu rozwód można przeprowadzić bez orzeczenia o winie. Warto tutaj pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie znacznie przedłuża postępowanie. Dodatkowo wiążą się z nim konsekwencje w postaci np. obowiązku płacenia alimentów na drugiego małżonka. Jeżeli zdecydujemy się na rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków to przed rozprawą rozwodową trzeba zgromadzić dowody, które przekażemy sądowi. Chodzi o wszystkie dokumenty, zdjęcia, wyciągi bankowe, faktury,  które pomogą udowodnić winę małżonka. Przydatna może też być np. dokumentacja medyczna. Trzeba również znaleźć osoby, które zgodzą się wystąpić w charakterze świadków na rozprawie.

Określ swoje żądania

Przed złożeniem pozwu o rozwód najpierw należy dokładnie zweryfikować swoje oczekiwania. W małżeństwach posiadających dzieci trzeba rozstrzygnąć, komu po rozwodzie będzie przysługiwała władza rodzicielska, z kim będą mieszkały dzieci i jakie alimenty należy im przyznać. Na żądanie sąd ureguluje także kontakty z dziećmi. Jedną z istotnych kwestii jest podział majątku wspólnego po rozwodzie i ustalenie, który z małżonków zachowa wspólne mieszkanie. Aby sąd orzekł o podziale majątku podczas rozprawy rozwodowej małżonkowie muszą być zgodni, co do podziału majątku. Sąd musi wcześniej szczegółowo rozważyć sytuację majątkową małżonków, co nie jest sprawą łatwą.  Należy bowiem wziąć pod uwagę, który z małżonków i jakie nakłady czynił na majątek wspólny. Najlepiej więc, gdy ustalenia dotyczące podziału majątku zapadną przed rozwodem.

Czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie?

Decyzja o tym, czy zmienić nazwisko po rozwodzie to często bardzo poważny dylemat. Dla wielu kobiet decyzja o powrocie do nazwiska panieńskiego jest czymś naturalnym, nie wyobrażają one sobie żeby po rozwodzie dalej nosić nazwisko męża, zwłaszcza jeśli małżonkowie nie rozstali się w przyjaznych stosunkach. Część kobiet decyduje się jednak na zachowanie nazwiska męża choćby ze względu na dzieci, chcąc uniknąć sytuacji, że dziecko będzie miało inne nazwisko niż rodzic. Warto pamiętać o tym, że były mąż nie może zażądać, aby w wyroku rozwodowym sąd pozbawił byłą małżonkę nazwiska. Zmiana nazwiska możliwa jest dopiero po uprawomocnieniu się orzeczenia rozwodu. Oznacza to, że nie można wystąpić z orzeczeniem o zmianie nazwiska w trakcie trwania postępowania rozwodowego. W przypadku decyzji o zmianie nazwiska należy złożyć odpowiednie oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub konsulem w ciągu trzech miesięcy od momentu uprawomocnienia wyroku rozwodowego. Jeżeli nie wiesz czy warto zmienić nazwisko po rozwodzie zajrzyj tutaj.

Jak stworzyć pozew o rozwód?

Kolejnym krokiem będzie złożenie pozwu o rozwód. W tym dokumencie nie tylko podajemy swoje i małżonka dane, ale wypisujemy żądania odnośnie m.in. orzekania o winie, władzy rodzicielskiej czy podziału majątku wraz z ich uzasadnieniem. Do wniosku należy załączyć odpis aktu małżeńska i odpisy aktów urodzenia dzieci, a także zaświadczenie o zarobkach lub PIT za poprzedni rok. Nie można również zapomnieć o opłacie sądowej i dodaniu do dokumentów potwierdzenia jej dokonania. Przy tworzeniu pozwu warto skorzystać z pomocy adwokata, który wie, jak dobrze uzupełnić pozew i jak sformułować żądania i ich uzasadnienie, aby sąd rozpatrzył je na naszą korzyść. Adwokat nie tylko pomoże w napisaniu pozwu, ale także może reprezentować stronę przed sądem w czasie postępowania rozwodowego i będzie w stanie w odpowiedni sposób zareagować w każdej sytuacji, a także dopilnuje np. terminu do złożenia apelacji.

Przygotuj się do rozprawy

Przed rozprawą trzeba się przygotować przede wszystkim na pytania, które zada sąd, a także pełnomocnik strony przeciwnej. Należy wcześniej znaleźć odpowiednie argumenty i dowody na brak winy lub winę drugiego z małżonków, a także udowodnić, że rzeczywiście nastąpił całkowity rozpad pożycia małżeńskiego. W sądzie bardzo ważne będzie nastawienie i przekonanie o tym, że dalsze trwanie związku małżeńskiego nie ma sensu. Podstawa orzeczenia rozwodu to udowodnienie, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonkowie nigdy więcej do siebie nie wrócą, a także nie łączy ich już np. więź uczuciowa czy fizyczna. Sąd może zapytać o to, jak wyglądało małżeństwo i z jakich powodów doszło do jego rozpadu.  

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Prawną Słupińska https://slupinska.eu

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj