Jakie świadczenia dla bliskich po śmierci rodzica?

Jakie świadczenia dla bliskich po śmierci rodzica?

Gdy umiera rodzic, mamy sporo spraw do załatwienia. W krótkim czasie należy zorganizować pochówek oraz wszystkie formalności z tym związane. Oczywiście wiąże się to ze sporymi kosztami, które może zrekompensować zasiłek z ZUS-u. Nie otrzymuje się go jednak automatycznie, tylko należy złożyć odpowiedni wniosek o jego wypłatę. Warto też zastanowić się, jakie są jeszcze możliwe świadczenia po śmierci rodzica. Okazuje się bowiem, że w takiej sytuacji można dostać także odszkodowanie związane z umową ubezpieczenia.

Odszkodowanie za śmierć rodzica

Pojęcie „odszkodowanie” używane jest często potocznie i w praktyce może dotyczyć różnych świadczeń. Odszkodowanie w klasycznym znaczeniu wiąże się z wypłatą świadczenia dla osoby ubezpieczonej od zakładu ubezpieczeniowego. Takim ubezpieczycielem może być PZU, ale także inna firma, w której płacimy składki na odpowiednie ubezpieczenie. Jeśli mamy zawartą z zakładem ubezpieczeniowym stosowną umowę, możemy liczyć na wypłatę odszkodowania. Musiałaby to jednak być umowa przewidująca świadczenie w przypadku śmierci naszego rodzica. Wtedy otrzymamy jednorazową wypłatę odszkodowania ustaloną w umowie.
Odszkodowaniem za śmierć rodzica także nieraz potocznie nazywa się zasiłek pogrzebowy z ZUS-u. I tu już prawo przewiduje naprawdę sporo przypadków, gdy po śmierci bliskiego, w tym rodzica, otrzymamy wspomniany zasiłek. Śmierć osoby bliskiej oczywiście generuje koszty pogrzebu i te koszty pokrywa właśnie zasiłek pogrzebowy. Istotne jest jednak, czy osoba zmarła posiadała prawo do ubezpieczenia z ZUS-u, co dokładnie opisuje ustawa.

Komu przysługuje świadczenie ZUS po śmierci rodzica?

O zasiłek pogrzebowy po śmierci rodzica starać się mogą członkowie rodziny osoby zmarłej. W celu otrzymania tego świadczenia ZUS, należy przedłożyć odpowiednie dokumenty. Zaliczamy do nich:
wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego; jest to formularz Z-12, który możemy odebrać w oddziale ZUS-u lub pobrać przez internet, skrócony odpis aktu zgonu rodzica, oryginały rachunków związanych z kosztami pogrzebu (lub kopie potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem – jeżeli oryginały zostały złożone do banku), dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą zmarłą (np. skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty, o ile zawiera odpowiednie dane osoby ubiegającej się o zasiłek). Zasiłek z ZUS-u po śmierci rodzica nie jest wypłacany każdego członkowi rodziny. Otrzymuje go ten krewny, który w rzeczywistości pokrył koszty pogrzebu zmarłej osoby. Nabycie prawa do tego świadczenia przez daną osobę powoduje brak prawa do zasiłku dla innych krewnych. Wyklucza to problem niesłusznego starania się o pieniądze z ZUS-u przez osoby spokrewnione, które chcą się wzbogacić, a nie przyczyniły się finansowo do pokrycia kosztów pochówku.

Śmierć rodzica – ile czasu na złożenie wniosku o świadczenie z ZUS-u?

Po śmierci danej osoby mamy 12 miesięcy na złożenie wniosku o przyznanie zasiłku pogrzebowego z ZUS-u – inaczej prawo do niego wygasa. Należy więc pilnować tego terminu, żeby prawo do zasiłku nie przepadło.
Zdarzają się jednak sytuacje szczególne, które powodują wydłużenie tego okresu. Jeżeli bowiem pogrzeb odbył się długo po śmierci osoby – z powodu np. późniejszego odnalezienia zwłok lub konieczności ich identyfikacji – zasiłek można nabyć do 12 miesięcy od dnia pogrzebu. W takiej sytuacji jednak należy udowodnić te szczególne przyczyny opóźnienia. Można to zrobić na różne sposoby, np. dołączając zaświadczenie z policji.

Bibliografia

Artykuł Partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj