Windykacja za granicą

Windykacja za granicą

Sytuacja, w której kontrahent zagraniczny nie reguluje płatności lub w której kontrahent mający siedzibę w kraju wyjeżdża za granicę w celu utrudnienia egzekwowania należności może na pierwszy rzut oka wydawać się problematyczna, jednakże przepisy prawa europejskiego mają za zadanie wspierać wierzycieli i ułatwiać im windykację należności. 

Jednym z najszybszych sposobów jest uzyskanie europejskiego nakazu zapłaty. Postępowanie w sprawie wydania europejskiego nakazu zapłaty zostało uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1986/2006 z 12 grudnia 2006 roku. Po wydaniu przez Sąd europejskiego nakazu zapłaty, dłużnik ma 30 dni na odpowiedź, jeśli nie zgadza się z roszczeniem. Po upływie 30 dni zlecenie płatnicze jest ostateczne. Procedura ta nie wymaga osobistego stawiennictwa w sądzie, a pozew składany jest na ogólnodostępnym formularzu. Zaletą tego rozwiązania są niskie koszty postępowania oraz krótki czas oczekiwania na wydanie nakazu. Wadą jest to, że ta procedura nie może być stosowana w przypadku roszczeń spornych.

Ponadto przepisy prawa europejskiego przewidują możliwość uznania orzeczeń sądowych wydanych w państwach europejskich, a zatem w sytuacji, gdy zadłużony przedsiębiorca mający siedzibę w kraju ucieknie za granicę, wierzyciel może prowadzić egzekucję roszczeń mając nakaz zapłaty lub wyrok wydany przez sąd polski. 

Na wniosek złożony przez wierzyciela, Sąd, który wydał orzeczenie lub przed którym została zawarta ugoda wydaje zaświadczenie potwierdzające, iż wspomniane orzeczenie lub ugoda stanowią europejski tytuł egzekucyjny.

Windykacja należności w Hiszpanii

W Hiszpanii na proces windykacji roszczeń składają się postępowanie przedsądowe i postępowanie sądowe. Postępowanie przedsądowe to próba porozumienia się z dłużnikiem i wyegzekwowania należności bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Z kolei postępowanie sądowe jest wszczynane, gdy próby pojednania nie przynoszą rezultatu. To postępowanie może przybierać różne formy w zależności od rodzaju i wysokości dochodzonych należności – od postępowania nakazowego (hiszp. proceso monitorio), przez postępowanie werbalne (hiszp. juicio verbal) mające zastosowanie w przypadkach określonych w hiszpańskim kodeksie postępowania cywilnego, o ile kwota główna nie przekracza 6.000 euro aż po postępowanie zwyczajne (hiszp. juicio ordinario) i wekslowe (hiszp. juicio cambiario).

Warto mieć na uwadze, iż procedura w przypadku windykacji długu za granicą będzie się różnić od tej, która ma zastosowanie w Polsce. W związku z tym zachęcamy do kontaktu z profesjonalnym prawnikiem znającym przepisy prawa kraju, w którym prowadzona będzie egzekucja należności.

Artykuł Partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj