Ceny transferowe – czym są i kogo dotyczą?

Ceny transferowe – czym są i kogo dotyczą?

Prowadząc przedsiębiorstwo, należy pamiętać o wielu opłatach i związanych z nimi dokumentacjach, szczególnie podczas operacji między dwoma firmami. Czym jest cena transferowa i kiedy należy ją uiścić?

Ceny transferowe

Ceny transferowe są to ceny sprzedawanych dóbr lub usług pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami. Dla przykładu, gdy spółka A posiada udziały w spółce B i/lub i ma wpływ na zarządzanie spółką B, a dochodzi do transakcji między nimi, to cena tej transakcji jest właśnie ceną transferową. 

W tego typu powiązanych przedsiębiorstwach bardzo ważne jest ustalenie tych właśnie cen transferowych, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik finansowy. Jednak wiele państw stosuje ograniczenia dla swobodnego ustalania cen transferowych. Na przykład, Art. 23o ust. 1 ustawy o PIT: „Podmioty powiązane są obowiązane ustalać ceny transferowe na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane”. W skrócie oznacza to, że powiązane przedsiębiorstwa nie mogą odbiegać cenami transferowymi od średnich cen rynkowych. Dotyczą one wyłącznie powiązanych podmiotów przedsiębiorstw oraz spółek w obrębie jednej grupy kapitałowej. 

Ceny transferowe – kogo dokładnie dotyczą? 

Powiązania w kwestii cen transferowych dotyczą trzech różnych sposobów powiązania podmiotów. Pierwszy typ to taki, w którym osoby spokrewnione, bądź spowinowacone sprawują funkcje, tudzież posiadają udziały w stronach transakcji. Oznacza to, że jeżeli dwóch członków rodziny ma udziały w dwóch przedsiębiorstwach, jeden z członków w przedsiębiorstwie A, a drugi w przedsiębiorstwie B i wykonują między sobą transakcje, to muszą pamiętać o ustaleniu poprawnych cen transferowych. 

Kolejnym typem powiązania są powiązania osobowe, czyli wtedy gdy jedna osoba pełni funkcje kierownicze, dyrektorskie, posiada udziały lub zasiada w zarządzie dwóch handlujących ze sobą podmiotów. 

Powiązania kapitałowe występują, gdy jedna lub kilka stron transakcji posiada minimum 5% udziałów w kapitale innej strony transakcji. 

Dokumentacja cen transferowych w momencie, gdy jedna ze stron ulokowana jest w tak zwanym „raju podatkowym”, czyli państwie prowadzącym skrajnie łagodną politykę dotyczą podatków. Takimi krajami są na przykład Panama, Dominikana i Malediwy. 

Ceny transferowe – dokumentacje, sankcje i kary

W wielu państwach, w tym Polsce, wymaga się prowadzenia dokumentacji podatkowej związanej właśnie z cenami transferowymi. Mówi o tym artykuł 9a ust.2-3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i artykuł 25a ust.2-3c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek ten jest nakładany po osiągnięciu przez powyższe artykuły limitów, które wynoszą:

  • 20 000 euro w przypadku transakcji, gdy jedna ze stron zlokalizowana jest w raju podatkowym,
  • 30 000 euro wynosi w momencie, gdy świadczone są usługi takie jak sprzedaż wartości prawnych lub niematerialnych,
  • 100 000 euro, jeżeli wartość danej transakcji nie przekracza dwudziestu procent kapitału zakładowego, któregoś z kontrahentów, 
  • 50 000 euro w każdym innym przypadku, który nie został wyżej wymieniony.

Należy pamiętać o tym, że brak sporządzania dokumentacji skutkuje nałożeniem sankcji podatkowych i karnych, dlatego też nie należy tego lekceważyć, ponieważ konsekwencje tego są bardzo poważne i mogą prowadzić na przykład do sankcji wynoszących nawet do kilku milionów złotych, a w najgorszym przypadku do pozbawienia wolności wszystkich wspólników oraz stron transakcji. 

Wykonując transakcje transferowe, należy o tym pamiętać, by nigdy nie musieć spotkać się z katastrofalnymi skutkami, które grożą nawet utratą przedsiębiorstwa. Dlatego też droga „na skróty” nie jest polecana, a wręcz odradza się jej ze względu na problemy, które generuje. 

Oczywiście sporządzanie dokumentacji transferowych najlepiej jest pozostawić specjalistom w tej dziedzinie, którzy profesjonalnie zajmują się tym na co dzień. Będzie to najłatwiejsze i najbezpieczniejsze wyjście, które da nam sto procent pewności, że wszystko będzie przebiegać całkowicie legalnie i nie poniesiemy żadnych konsekwencji karnych bądź unikniemy nałożenia przez organy podatkowe sankcji finansowych, które mogą mocno zaszkodzić kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Artykuł Sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj