Dłużnik jest niewypłacalny? Pomóc może upadłość konsumencka

Dłużnik jest niewypłacalny? Pomóc może upadłość konsumencka

Co powinien zrobić niewypłacalny dłużnik? Czy dobrym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej lub upadłości firmy? Sprawdźmy, jaka jest zapisana w polskim prawie definicja niewypłacalności. Jak zgłosić niewypłacalność i na czym polega upadłość?

Definicja niewypłacalności

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o upadłości konsumenckiej. Jest to rozwiązanie, które stosują osoby niewypłacalne - więcej informacji na ten temat można znaleźć np. tutaj: https://www.gowork.pl/forum/zycie-zawodowe/upadlosc-konsumencka-jak-ja-przeprowadzic

Przed ogłoszeniem upadłości trzeba jednak poznać definicję niewypłacalności. Co mówi prawo na jej temat?

Pojęcie niewypłacalności dłużnika określone zostało w art. 11 Prawa upadłościowego. Stanowi on, że „dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych”. O niewypłacalności można mówić wtedy, gdy dłużnik nie regulował swoich zobowiązań przez co najmniej 3 miesiące. 

W prawie zawarto również dodatkowe zapisy dotyczące niewypłacalności przedsiębiorcy, w których świetle osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz mająca zdolność prawną, jest niewypłacalna, gdy „zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące”. 

Niewypłacalność przedsiębiorcy: co teraz?

Jeżeli przedsiębiorca doprowadzi do niewypłacalności firmy, powinien przede wszystkim rozważyć wszelkie dostępne rozwiązania. Czasowa niewypłacalność może przytrafić się każdemu biznesowi i wcale nie musi oznaczać konieczności zamknięcia działalności. Niekiedy wystarczy przeczekać gorszy okres, czasami jednak należy podjąć odpowiednie kroki prawne.

Jeżeli sytuacja nie poprawia się i nie ma perspektyw na jej polepszenie, rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości. Kwestię tę uregulowano w przepisach Prawa upadłościowego i naprawczego. Znajdują się w nich zapisy dotyczące kolejnych kroków, które można podjąć, gdy ma się do czynienia z niewypłacalnością dłużnika.

Jak zgłosić niewypłacalność firmy?

Chcąc zgłosić niewypłacalność, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę to, z jakim podmiotem mamy do czynienia. Można bowiem mówić o spółce, jednoosobowej działalności gospodarczej lub osobie prywatnej. Wbrew panującemu przekonaniu każdy ze wspomnianych podmiotów może podjąć stosowne kroki zmierzające do rozwiązania problemu, jakim jest niewypłacalność dłużnika.

Przedsiębiorca ogłaszający upadłość składa wniosek do wydziału gospodarczego sądu rejonowego właściwego dla miejsca, w którym prowadzona jest działalność. Należy pamiętać, że zgodnie z prawem musi to uczynić w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości. Na drodze postępowania możliwe jest zaproponowanie jednego z dwóch rozwiązań: układu naprawczego lub upadłości likwidacyjnej. 

Układ naprawczy oznacza możliwość dalszego funkcjonowania firmy i zarządzania majątkiem przez przedsiębiorcę pod kontrolą nadzorcy sądowego. W przypadku ogłoszenia upadłości likwidacyjnej prawo do zarządzania majątkiem zyskuje syndyk. 

Na czym polega upadłość konsumencka? 

Jeżeli mamy do czynienia z niewypłacalnością osoby prywatnej, możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Forum jest miejscem, w którym dłużnicy wymieniają się doświadczeniami oraz poradami - w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto poprosić innych o wskazówki. 

Upadłość konsumencka jest sposobem na oddłużenie tych, którzy nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań. Jej ogłoszenie odbywa się na podstawie postępowania sądowego. To rozwiązanie dostępne jest tylko dla osób prywatnych. Upadłość konsumencka oznacza umorzenie całości lub części długów albo przekazanie wierzycielom część majątku dłużnika. W trakcie postępowania konieczne jest uzasadnienie braku możliwości spłaty zobowiązań - dłużnik zamierzający ogłosić upadłość musi być niewypłacalny.

Chcąc ogłosić upadłość, należy skierować stosowny wniosek do sądu. Trzeba liczyć się z tym, że sąd może nakazać spłatę części zobowiązań lub sprzedaż majątku i przekazanie wierzycielowi pochodzących z niej środków. Upadłość konsumencka jest zazwyczaj skomplikowanym i długim procesem.

 

Jeżeli znajdziesz się w sytuacji bez wyjścia, ogłoszenie upadłości może okazać się dobrym rozwiązaniem. Zanim jednak się na nie zdecydujesz, przeanalizuj swoją sytuację i zastanów się, czy wyczerpałeś już wszystkie inne możliwości.

Artykuł Sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj