Jakich dokumentów można żądać od dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej?

Jakich dokumentów można żądać od dewelopera przed zawarciem umowy deweloperskiej?

Przed zawarciem umowy z deweloperem kupujący powinien dokładnie sprawdzić treść umowy deweloperskiej oraz stan prawy nieruchomości, na której deweloper prowadzi inwestycję. Ustawa deweloperska gwarantuje klientom deweloperów prawo do żądania udostępnienia podstawowych dokumentów, które umożliwią prawnikowi ze strony kupującego zweryfikowanie bezpieczeństwa inwestycji.

Umowa deweloperska oraz prospekt informacyjny

Podstawowym dokumentem, który deweloper musi udostępnić jest projekt umowy deweloperskiej oraz tzw. prospekt informacyjny.

Umowa deweloperska to dokument, który zawiera najważniejsze warunki współpracy z deweloperem, a w szczególności:

  • kiedy deweloper wyda kupującemu mieszkanie,
  • co stanie się w przypadku, gdy powierzchnia mieszkania po jego wybudowaniu okaże się większa lub mniejsza niż zakładano w projekcie,
  • kiedy własność mieszkania zostanie przeniesiona na kupującego,
  • czy deweloper zapłaci kupującemu karę pieniężną w przypadku opóźnienia,
  • czy kupujący będzie musiał ponieść jakiekolwiek dodatkowe koszty oprócz samej ceny za mieszkanie.

Prospekt informacyjny zawiera podstawowe informacje o deweloperze oraz o prowadzonej inwestycji. Z tego dokumentu kupujący dowie się jakie doświadczenie posiada dany deweloper. Znajdują się w nim informacje o przykładowych ukończonych przez dewelopera przedsięwzięciach. W prospekcie informacyjnym deweloper ma obowiązek określić również standard prac wykończeniowych, które zostaną wykonane, cenę za m2 powierzchni mieszkania oraz inne istotne dla kupującego informacje o inwestycji.

Księga wieczysta nieruchomości

W projekcie umowy deweloperskiej lub w prospekcie informacyjnym znajduje się numer księgi wieczystej nieruchomości, na której prowadzona jest budowa. Znając ten numer nabywca mieszkania ma możliwość sprawdzenia stanu prawnego nieruchomości, a szczególnie:

  • czy deweloper jest właścicielem nieruchomości?
  • czy do księgi wieczystej została wpisana hipoteka zabezpieczająca kredyt dewelopera?
  • czy nieruchomość jest w inny sposób obciążona?

Sprawozdania finansowe dewelopera

Kupujący może zażądać wglądu w sprawozdania finansowe dewelopera. Analiza tych dokumentów pozwoli na sprawdzenie kondycji finansowej dewelopera.

Zła sytuacja finansowa spółki dewelopera powinna zwrócić uwagę potencjalnego kupującego, ponieważ przekłada się ona na bezpieczeństwo inwestycji.

Pozwolenie na budowę, projekt budowlany oraz inne dokumenty

Deweloper powinien udostępnić nabywcy również pozwolenie na budowę, projekt budowlany, dokument dotyczący wpisu dewelopera do rejestru przedsiębiorców oraz inne dokumenty jeżeli charakterystyka danej inwestycji tego wymaga.

Kiedy deweloper przekaże kupującemu dokumenty do analizy?

Kupujący powinien dokładnie przeanalizować wszystkie dokumenty z pomocą swojego prawnika jeszcze przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z deweloperem, w związku z czym warto zwrócić się do dewelopera o przekazanie projektu umowy deweloperskiej oraz pozostałych wymaganych dokumentów na jak najwcześniejszym etapie rozmów o zakupie mieszkania.

Jakub Al-Shaick, prawnik do spraw nieruchomości

 

Artykuł partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj