Dokumentacja prawna dla biznesu e-commerce

Dokumentacja prawna dla biznesu e-commerce

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z koniecznością przestrzegania licznych przepisów prawnych, regulujących stosunki sprzedawcy z kupującym oraz kwestie ochrony danych osobowych. Dokumentacja prawna dla biznesu powinna być sporządzona rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób zabezpieczający interesy obu stron transakcji handlowych.

  1. Regulamin sklepu internetowego
  2. Polityka bezpieczeństwa dla sklepu internetowego
  3. Dokumentacja prawna dla biznesu w związku z RODO

W szczególnej sytuacji są przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w internecie. Dokumentacja prawna e-commerce obejmuje nie tylko podstawowe dokumenty obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, ale również regulamin sklepu internetowego czy przygotowanie dokumentacji związanej z reklamacjami.

Regulamin sklepu internetowego

Każdy sklep internetowy powinien posiadać własny regulamin, gwarantujący zachowanie podstawowych praw obu stron transakcji i regulujący jednocześnie ich obowiązki. Dobry regulamin serwisu internetowego dotyczy warunków świadczenia usług drogą elektroniczną. Wychodząc naprzeciw klientom, wielu przedsiębiorców decyduje się na udostępnienie treści regulaminu w formie pliku do pobrania i zamieszcza go w widocznym miejscu na stronie internetowej. W ten sposób klient może w każdej chwili sięgnąć do dokumentu i zweryfikować jego poszczególne zapisy.

Chcąc stworzyć dobry, szczegółowy i praktyczny dokument dla swojej działalności gospodarczej, warto zajrzeć do przykładowych regulaminów innych sklepów internetowych i sprawdzić, jakie zawierają zapisy. Tekst można przygotować samodzielnie, a później przekazać go do oceny prawnikom z kancelarii LexLab.pl, lub zlecić im przygotowanie regulaminu od podstaw. Niezależnie od wybranej wersji, doradztwo prawne w tym zakresie może ochronić właściciela sklepu przed odpowiedzialnością prawną z tytułu niepoprawnych lub niezgodnych z prawem zapisów dokumentu.

Polityka bezpieczeństwa dla sklepu internetowego

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w internecie, podobnie jak ci działający stacjonarnie, mają do czynienia z przetwarzaniem danych, zarówno tych wrażliwych, osobowych, jak i innych, związanych, np. z przeprowadzanymi transakcjami handlowymi. Oprócz regulaminu do Twojego sklepu internetowego, trzeba zadbać również o sformalizowaną politykę bezpieczeństwa. W odróżnieniu od regulaminu, jest to dokument o charakterze wewnętrznym, który nie powinien być udostępniany szerokiej grupie odbiorców. Polityka bezpieczeństwa w sklepie internetowym dotyczy zabezpieczeń technicznych i fizycznych oraz miejsc, w których przetwarzane są dane. Każda firma, która praktykuje indywidualne podejście do bezpieczeństwa danych i stosuje konkretne technologie, mające zabezpieczać dane przed nieuprawnionym dostępem, powinna dysponować polityką bezpieczeństwa.

Dokumentacja prawna dla biznesu w związku z RODO

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu w internecie jest ochrona danych osobowych. Przedsiębiorców obowiązuje głównie ustawa o ochronie danych osobowych oraz RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, przy czym to drugie ma rangę dokumentu europejskiego. Zgodnie z opisanymi tam przepisami, właściciele firm powinni przedsięwziąć konkretne kroki, zmierzające do ochrony gromadzonych danych przed dostępem do nich nieuprawnionych osób, a także przed ewentualną kradzieżą. Przepisom tym podlegają zarówno dane klientów firmy, jak i dokumentacja pracownicza. Kompletna dokumentacja RODO dla firm powinna odpowiadać na indywidualne potrzeby firmy i nie może zawierać klauzul niedozwolonych. W sprawach związanych z tworzeniem tej dokumentacji powstają liczne problemy prawne, dotyczące konkretnych zapisów oraz konieczności powoływania Administratora Danych Osobowych. Posiadający duże doświadczenie w branży e-commerce przedsiębiorcy korzystają więc z pomocy profesjonalistów, a w celu nawiązania stałej współpracy podpisują umowę na obsługę prawną swojej firmy.

Przepisy obowiązują każdego przedsiębiorcę, niezależnie od wielkości firmy, ilości zatrudnionych pracowników czy wysokości obrotów. Nie każdy jest jednak zobowiązany do powoływania Inspektora Ochrony Danych - stanowisko to pojawia się w podmiotach publicznych, firmach przetwarzających dane wrażliwe na dużą skalę, a także w przedsiębiorstwach, których główną działalnością jest monitorowanie osób. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać doświadczenie i ugruntowaną wiedzę na temat ochrony danych, dlatego takie stanowiska zajmują często doświadczeni prawnicy. Wielu z nich pełni funkcję IOD na zasadach outsourcingu; w tym wypadku obsługa prawna obejmuje m.in. prowadzenie stosownych rejestrów, reagowanie na sytuacje zagrożenia, prowadzenie szkoleń pracowniczych, reprezentację przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, czy aktualizację stworzonej dokumentacji RODO. Tego rodzaju usługi są przedmiotem zainteresowania coraz większej ilości form, nie tylko tych, które są zobowiązane do powołania IOD, ale również tych, które powołują go dla zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych w firmie danych.

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się z koniecznością przestrzegania licznych przepisów prawnych, regulujących stosunki sprzedawcy z kupującym oraz kwestie ochrony danych osobowych. Dokumentacja prawna dla biznesu powinna być sporządzona rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób zabezpieczający interesy obu stron transakcji handlowych.

  1. Regulamin sklepu internetowego
  2. Polityka bezpieczeństwa dla sklepu internetowego
  3. Dokumentacja prawna dla biznesu w związku z RODO

W szczególnej sytuacji są przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w internecie. Dokumentacja prawna e-commerce obejmuje nie tylko podstawowe dokumenty obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, ale również regulamin sklepu internetowego czy przygotowanie dokumentacji związanej z reklamacjami. 

Regulamin sklepu internetowego

Każdy sklep internetowy powinien posiadać własny regulamin, gwarantujący zachowanie podstawowych praw obu stron transakcji i regulujący jednocześnie ich obowiązki. Dobry regulamin serwisu internetowego dotyczy warunków świadczenia usług drogą elektroniczną. Wychodząc naprzeciw klientom, wielu przedsiębiorców decyduje się na udostępnienie treści regulaminu w formie pliku do pobrania i zamieszcza go w widocznym miejscu na stronie internetowej. W ten sposób klient może w każdej chwili sięgnąć do dokumentu i zweryfikować jego poszczególne zapisy.

Chcąc stworzyć dobry, szczegółowy i praktyczny dokument dla swojej działalności gospodarczej, warto zajrzeć do przykładowych regulaminów innych sklepów internetowych i sprawdzić, jakie zawierają zapisy. Tekst można przygotować samodzielnie, a później przekazać go do oceny prawnikom z kancelarii LexLab.pl, lub zlecić im przygotowanie regulaminu od podstaw. Niezależnie od wybranej wersji, doradztwo prawne w tym zakresie może ochronić właściciela sklepu przed odpowiedzialnością prawną z tytułu niepoprawnych lub niezgodnych z prawem zapisów dokumentu.

Polityka bezpieczeństwa dla sklepu internetowego

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w internecie, podobnie jak ci działający stacjonarnie, mają do czynienia z przetwarzaniem danych, zarówno tych wrażliwych, osobowych, jak i innych, związanych, np. z przeprowadzanymi transakcjami handlowymi. Oprócz regulaminu do Twojego sklepu internetowego, trzeba zadbać również o sformalizowaną politykę bezpieczeństwa. W odróżnieniu od regulaminu, jest to dokument o charakterze wewnętrznym, który nie powinien być udostępniany szerokiej grupie odbiorców. Polityka bezpieczeństwa w sklepie internetowym dotyczy zabezpieczeń technicznych i fizycznych oraz miejsc, w których przetwarzane są dane. Każda firma, która praktykuje indywidualne podejście do bezpieczeństwa danych i stosuje konkretne technologie, mające zabezpieczać dane przed nieuprawnionym dostępem, powinna dysponować polityką bezpieczeństwa.

Dokumentacja prawna dla biznesu w związku z RODO

Jedną z najistotniejszych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu w internecie jest ochrona danych osobowych. Przedsiębiorców obowiązuje głównie ustawa o ochronie danych osobowych oraz RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, przy czym to drugie ma rangę dokumentu europejskiego. Zgodnie z opisanymi tam przepisami, właściciele firm powinni przedsięwziąć konkretne kroki, zmierzające do ochrony gromadzonych danych przed dostępem do nich nieuprawnionych osób, a także przed ewentualną kradzieżą. Przepisom tym podlegają zarówno dane klientów firmy, jak i dokumentacja pracownicza. Kompletna dokumentacja RODO dla firm powinna odpowiadać na indywidualne potrzeby firmy i nie może zawierać klauzul niedozwolonych. W sprawach związanych z tworzeniem tej dokumentacji powstają liczne problemy prawne, dotyczące konkretnych zapisów oraz konieczności powoływania Administratora Danych Osobowych. Posiadający duże doświadczenie w branży e-commerce przedsiębiorcy korzystają więc z pomocy profesjonalistów, a w celu nawiązania stałej współpracy podpisują umowę na obsługę prawną swojej firmy.

Przepisy obowiązują każdego przedsiębiorcę, niezależnie od wielkości firmy, ilości zatrudnionych pracowników czy wysokości obrotów. Nie każdy jest jednak zobowiązany do powoływania Inspektora Ochrony Danych - stanowisko to pojawia się w podmiotach publicznych, firmach przetwarzających dane wrażliwe na dużą skalę, a także w przedsiębiorstwach, których główną działalnością jest monitorowanie osób. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać doświadczenie i ugruntowaną wiedzę na temat ochrony danych, dlatego takie stanowiska zajmują często doświadczeni prawnicy. Wielu z nich pełni funkcję IOD na zasadach outsourcingu; w tym wypadku obsługa prawna obejmuje m.in. prowadzenie stosownych rejestrów, reagowanie na sytuacje zagrożenia, prowadzenie szkoleń pracowniczych, reprezentację przed Urzędem Ochrony Danych Osobowych, czy aktualizację stworzonej dokumentacji RODO. Tego rodzaju usługi są przedmiotem zainteresowania coraz większej ilości form, nie tylko tych, które są zobowiązane do powołania IOD, ale również tych, które powołują go dla zwiększenia bezpieczeństwa przetwarzanych w firmie danych.

Artykuł sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj