Sposób na problemy z długami – upadłość konsumencka

Sposób na problemy z długami – upadłość konsumencka

Zmagasz się z długami od dłuższego czasu, a ich wysokość Cię przytłacza? Twoja sytuacja finansowa jest bardzo zła? Sposobem na rozwiązanie problemów z długami może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zapewne zastanawiasz się, na czym polega upadłość konsumencka i jakie są jej konsekwencje. Wyjaśniamy.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest postępowaniem prowadzonym w celu całkowitego oddłużenia osoby fizycznej, która stała się niewypłacalna. Elementami postępowania upadłościowego mogą być:

 • zaspokojenie wierzycieli – w toku postępowania dochodzi do likwidacji majątku upadłego, a środki odzyskane w tym procesie są przeznaczone na spłatę zobowiązań

 • częściowe lub nawet całościowe umorzenie długów ciążących na konsumencie.

Trzeba jednak pamiętać, że postępowanie nie oznacza zupełnego zwolnienia z uregulowania zobowiązań. Chodzi w nim o zatrzymanie spirali długów – przygotowany plan spłaty wierzycieli musi być realistyczny i pozwolić na choć częściowe zaspokojenie ich oczekiwań.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jakie ma konsekwencje?

Po ogłoszeniu upadłości przez sąd:

 • zostaje powołany syndyk, który od tego momentu zarządza majątkiem dłużnika – dłużnik, która ogłosił upadłość osoby fizycznej nie ma prawa samodzielnie podejmować decyzji finansowych,

 • następuje likwidacja majątku dłużnika – syndyk dokonuje ustalenia masy upadłościowej i następnie dąży do jej spieniężenia. Nie oznacza to oczywiście, że upadły zostaje bez środków do życia. Tę kwestię uwzględnia się przy przygotowaniu planu spłaty wierzycieli,

 • zostają zawieszone wszelkie postępowania windykacyjne, w tym egzekucje komornicze, a bieg naliczonych odsetek – zatrzymany. Nie trzeba się więc np. obawiać wizyt komornika czy dalszego wzrostu zobowiązań.

W efekcie ogłoszenie upadłości pozwala pozbyć się stresu i nerwów związanych z zadłużeniem i zapewnić sobie nowy start w bezpiecznych warunkach.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć osoba fizyczna, która na daną chwilę nie prowadzi działalności gospodarczej. Obecnie prawo upadłościowe pozwala złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości każdemu, kto jest niewypłacalny – czyli stracił możliwość regulowania zobowiązań co najmniej 3 miesiące wcześniej.

W postępowaniu upadłościowym nie ma znaczenia przyczyna, dla której nastąpiło bankructwo. Obecnie oddłużenie jest możliwe także dla osób, które doprowadziły do niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa czy na skutek umyślnego działania. Wnioskodawca mógł również wcześniej prowadzić działalność gospodarczą. Nie ma też ograniczeń odnośnie do tego, ile razy w życiu dłużnik ma możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Można to jednak robić nie częściej niż raz na 10 lat.

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Konsumenckiego postępowania upadłościowego nie może przeprowadzić przede wszystkim przedsiębiorca. Takiej możliwości, zgodnie z zapisami prawa upadłościowego, nie mają również osoby, które:

 • są akcjonariuszami bądź komandytariuszami odpowiadającymi za długi spółki,

 • nie są faktycznie niewypłacalne,

 • w ciągu ostatnich 10 lat doprowadziły już do ogłoszenia upadłości, a ich długi zostały w części lub całości umorzone,

 • w ciągu ostatnich 10 lat dokonały czynności skutkującej pokrzywdzeniem wierzycieli.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Proces upadłości konsumenckiej może być długi i skomplikowany. Dlatego wiele osób korzysta w jego trakcie z pomocy radcy prawnego. A jak to wygląda w praktyce?

 1. Należy zacząć od przygotowania wniosku o ogłoszenie upadłości. Na tym etapie jest konieczne m.in. przygotowanie aktualnego spisu aktualnego majątku wraz z wyceną oraz spisu wierzytelności.

 2. Złożenie wniosku rozpoczyna procedurę. Sąd weryfikuje dokumenty i może albo oddalić sprawę, albo ogłosić właściwe postępowanie upadłościowe.

 3. Postępowanie upadłościowe właściwe obejmuje określenie wierzytelności i wierzycieli, likwidację majątku (masy upadłości) oraz ustalenie planu spłaty wierzycieli.

 4. Na tym etapie może też dojść do częściowego lub całościowego umorzenia wierzytelności.

Masz problemy z długami? Skontaktuj się z Kancelarią Radców Prawnych MKKL

Przebieg postępowań upadłościowych może być trudny i skomplikowany. Dlatego najczęściej są one prowadzone w imieniu zadłużonego przez kancelarię prawną. Eksperci zadbają o to, by wniosek dłużnika został przygotowany rzetelnie i zaakceptowany, a w trakcie ustalenia planu spłaty zadbano o jego interesy.

Osoby, które potrzebują pomocy w tym zakresie, mogą ją uzyskać w Kancelarii Radców Prawnych MKKL.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj