Testament testamentowi nierówny. Jak sporządzić wartościowy dokument?

Testament testamentowi nierówny. Jak sporządzić wartościowy dokument?

Każdy z nas w toku życia gromadzi majątek, który po śmierci zostanie rozdysponowany pomiędzy spadkobierców. To, w jakiej części poszczególne osoby dziedziczą po zmarłym, określa prawo spadkowe, jednak pierwszeństwo nad nim ma testament.

  1. Testament notarialny, a może ustny? Rodzaje testamentów
  2. Informacje potrzebne do sporządzenia testamentu
  3. Co warto wiedzieć, sporządzając testament?

Czynność sporządzenia testamentu jest aktem dobrowolnym, a więc każdy może spisać testament, jednak jeśli tego nie zrobi, nie poniesie żadnych konsekwencji. Dokument ten, aby był ważny, musi być przygotowany w określony sposób, z zachowaniem litery prawa.

Testament notarialny, a może ustny? Rodzaje testamentów

Obowiązujące w Polsce prawo spadkowe wyróżnia kilka rodzajów testamentów oraz wskazuje na okoliczności, jakie muszą być zachowane, aby przygotowany dokument był prawnie ważny. Wyróżnia się więc testamenty zwykłe i szczególne. 

Testamentem zwykłym jest testament własnoręczny (testament holograficzny), a więc taki, który ma formę pisemną i został spisany bezpośrednio przez testatora. Wszelkie odstępstwa od tej zasady mogą świadczyć o nieważności testamentu własnoręcznego. Zatem, jeśli taki testament zostanie spisany przez inną osobę lub na komputerze, a jedynie podpisany przez testatora, nie ma rangi prawnie ważnego dokumentu. Za testament zwykły uważa się również testament allograficzny oraz notarialny. Ten drugi zostaje sporządzony przez notariusza i podpisany przez testatora w jego obecności. Natomiast pierwszy polega na wyrażeniu swojej woli przez testatora w obecności dwóch świadków oraz wójta lub innego urzędnika sprawującego władzę w danym regionie, np. prezydenta miasta; kierownika urzędu stanu cywilnego, sekretarza, marszałka województwa lub starosty.

Wśród testamentów szczególnych wymienia się testament ustny, który stanowi oświadczenie spadkodawcy wyrażone przy określonej prawnie ilości świadków oraz podpisany przez testatora i wszystkich świadków. Może to być również testament wojskowy lub podróżny.

Informacje potrzebne do sporządzenia testamentu

Testament może sporządzić każda osoba, która ma zdolność do czynności prawnych, a więc jest zdolna do rozporządzania własnym majątkiem. Co więcej, taki dokument można spisać wiele razy - znaczenie w świetle prawa ma testament, który został przygotowany najpóźniej. W tym wypadku postanowienia poprzedniego testamentu tracą ważność, a w mocy pozostają te z najnowszego dokumentu.

Aby móc określić, czy sporządzony testament ma moc prawną, trzeba zbadać, czy posiada wszystkie niezbędne elementy. Należą do nich miejsce i data spisania dokumentu, dane testatora i spadkobierców, będący kwintesencją treści testamentu zapis testamentowy, a także podpis testatora. Brak któregokolwiek z tych elementów sprawia, że dokument może zostać uznany za nieważny.

Co warto wiedzieć, sporządzając testament?

Testament najczęściej jest zawierany w formie aktu notarialnego. Wizyta u notariusza, choć płatna, stanowi zabezpieczenie dla testatora dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z prawem danego dokumentu. Notariusz nie tylko pomoże sporządzić testament, ale również może zgłosić go do notarialnego rejestru testamentów, dzięki czemu akt będzie można łatwo pozyskać z chwilą śmierci spadkodawcy. Taki testament bardzo trudno obalić.

W testamencie można też zawrzeć wiele różnego rodzaju zapisów, np. zobowiązać spadkobierców do wykonania pewnych czynności. Może się tam znaleźć również zapis windykacyjny, na podstawie którego konkretny spadkobierca otrzymuje konkretną rzecz lub nieruchomość.

Artykuł Sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj