Co to jest intercyza i kiedy stanowi korzystne rozwiązanie?

Co to jest intercyza i kiedy stanowi korzystne rozwiązanie?

Dla jednych jest naturalną procedurą, dla innych zaś dowodem na brak zaufania ze strony partnera. Co to jest intercyza i kiedy warto ją podpisać? Szczegółów dowiesz się w poniższym artykule.

Co to jest intercyza i kiedy można ją zawrzeć?

Intercyza, czyli ustanowienie rozdzielności majątkowej, to rodzaj zawieranej zazwyczaj przez ślubem umowy majątkowej małżeńskiej. Jej celem jest wprowadzenie rozdzielności majątku należącego do przyszłych małżonków, choć nie tylko. Intercyza przeważnie zawierana jest przed ślubem, jednak istnieje możliwość podpisania jej już w momencie trwania małżeństwa. Dokument musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego, zaś by móc dopełnić formalności, obie strony muszą być zgodne w kwestii ustanowienia ustroju majątkowego, zdolni do czynności prawnych oraz w przypadku, gdy intercyza podpisywana jest po ślubie, małżonkowie muszą posiadać ze sobą akt małżeństwa. 

Na czym polega intercyza ustanawiająca rozdzielność majątkową?

Zawarcie intercyzy powoduje, że małżonkowie nie będą posiadali majątku wspólnego. Zarówno przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa, jak i w trakcie jego trwania, będą częścią majątku osobistego każdego z małżonków. Chcąc ustanowić rozdzielność majątkową, nie trzeba podawać notariuszowi konkretnego powodu. Jest to sprawa indywidualna, zaś decyzję o podpisaniu intercyzy można podjąć w dowolnej chwili. W każdym momencie można również rozwiązać umowę lub zmienić jej warunki. 

Wraz z podpisaniem dokumentu, jaki stanowi umowa majątkowa małżeńska, każda ze stron w pełni samodzielnie rozporządza swoim majątkiem. Majątek osobisty nie podlega kontroli ze strony drugiego z małżonków - według obowiązujących po podpisaniu intercyzy prawach, jeżeli nastąpił podział majątku, nie może on dysponować częścią majątku drugiej osoby. W przypadku chęci zaciągnięcia różnego rodzaju zobowiązań finansowych, również nie trzeba informować o tym swojego małżonka. 

Rozdzielność majątkowa oznacza brak wspólności majątkowej - po podpisaniu intercyzy istnieją jedynie majątki osobiste obojga małżonków. Warto również wiedzieć, że zawarta umowa nie działa wstecz, a jedynie obowiązuje od momentu jej zawarcia. Oznacza to, że jeżeli przed podpisaniem intercyzy małżonkowie posiadali wspólne zobowiązania, wciąż pozostaną one ich częścią wspólną. 

Kiedy warto zdecydować się na podpisanie intercyzy?

Rozdzielność majątkowa będzie stanowić zabezpieczenie dla małżonków, na przykład na wypadek podjęcia decyzji o rozwodzie, dzięki czemu nie będzie potrzeby zakładania dodatkowych spraw, mających na celu podział wspólnego majątku. Jest to korzystne rozwiązanie przede wszystkim w przypadku, gdy obie osoby w małżeństwie pracują zawodowo - w razie, gdy jedna z osób nie pracuje i przykładowo, zajmuje się gospodarstwem domowym, kiedy dojdzie do rozpadu małżeństwa, może nie być w dobrym położeniu materialnym. 

Intercyza może zostać podpisana również ze względu na chęć ochrony majątku drugiego z małżonków, w przypadku posiadania długów lub innego rodzaju zobowiązań. Jeżeli jedna z osób ma problemy finansowe, po podpisaniu umowy majątkowej małżeńskiej długi ściągane będą wyłącznie z majątku osobistego dłużnika, bez uwzględniania majątku jego małżonka. Dzięki temu małżonkowie wciąż posiadają środki finansowe, z których mogą pokrywać niezbędne życiowe wydatki. 

Oprócz wyżej wymienionych sytuacji, intercyzę można także podpisać w celu zyskania niezależności finansowej. Zawarcie umowy sprawi, że swoim majątkiem można będzie zarządzać samodzielnie, bez konieczności informowania małżonka zarówno o stanie posiadanego majątku, jak i zaciągniętych zobowiązaniach. Chcąc rozdzielić wspólność majątkową, można poszukać pomocy prawnej w internecie - wystarczy wpisać pożądaną frazę z uwzględnieniem dogodnej dla siebie lokalizacji, na przykład "Radca prawny Wrocław", a następnie umówić się na spotkanie w celu ustalenia wszelkich szczegółów związanych z podpisaniem intercyzy. 

 Artykuł Partnerski

 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj