Notarialne poświadczenie podpisu, czyli jak potwierdzić tożsamość danej osoby

Notarialne poświadczenie podpisu, czyli jak potwierdzić tożsamość danej osoby

Potwierdzenie autentyczności podpisu jest często kwestią bardzo istotną. Problem spotykany jest podczas wielu rozpraw sądowych, ale i w codziennym życiu od czasu do czasu zdarza się nam taka bolączka. Od tego może zależeć dostęp do spadku albo wręcz odwrotnie – uniknięcie odpowiedzialności za cudze zobowiązania. W niniejszym artykule powiemy o dokumentach sporządzonych w formie aktu notarialnego oraz innych aspektach związanych z notarialnym poświadczeniem podpisu.

Istota składania podpisu w obecności notariusza

Jeśli chodzi o najważniejsze dokumenty, jak chociażby testament czy uprawomocnienie protokołów uzgodnień przyszłych transakcji, wiele osób decyduje się załatwić sprawę w kancelarii notarialnej. To dlatego, że pieczęć notariusza ma potężną moc. Dzięki niej szanse uznaniu złożonego wcześniej podpisu są bardzo wysokie. W gruncie rzeczy to dość rzadkie, aby sąd zanegował autentyczność czyjegoś podpisu, który powstał w poważnej kancelarii.

W związku z tym notarialne poświadczenie podpisu jest nie tyle działaniem zdroworozsądkowym, co wręcz obowiązkiem, gdy rzecz dotyczy dokonania określonej czynności prawnej. Mowa na przykład o sytuacji, gdy któraś ze stron zrzeka się udziałów w spółce z o.o. prowadzonej z co najmniej jednym partnerem. Różnej formy pełnomocnictwa również wymagają wizyty w kancelarii notarialnej pod rygorem nieważności.

Procedura poświadczenia podpisu u notariusza

Poświadczeniu własnoręczności podpisu jest możliwe, gdy notariusz potwierdzi tożsamość osoby składającej taki podpis. Dokument tożsamości jest zatem konieczny. Prawo jazdy jednak nie wystarczy. Musi to być dowód osobisty albo paszport, ewentualnie karta pobytu. Gdy to zostaje załatwione, dana osoba składa podpis przy pomocy środka pisarskiego niemożliwego do podmiany lub usunięcia bez wyraźnych oznak takiego czyny. Ołówek się nie nadaje.

Notariusz powinien również upewnić się, czy osoba składająca podpis posiada świadomość co do skutków dokonywanej czynności. Zdarza się bowiem, że ktoś chce wykorzystać czyjąś niedyspozycję, np. chorobę Alzheimera lub tymczasowy zanik pamięci, i doprowadzić taką osobę do złożenia podpisu. Taka sytuacja wychodzi na jaw zazwyczaj po śmierci danej osoby, jednakże sądowe stwierdzenie nadużycia może być niemożliwe, jeśli prawnik notarialny nie dokonał wcześniejszej weryfikacji stanu świadomości człowieka składającego podpis.

Podpis notariusza i stosowna pieczęć "zaklepują" sprawę, jednakże trzeba również pamiętać o dacie, a niekiedy i godzinie, w której nastąpiło złożenie podpisu. Klienci kancelarii notarialnych bardzo często proszą o taką dokładność, choć nie jest wymagana prawnie. Chodzi o tzw. datę pewną, czyli domniemanie istnienia dokumentu w dacie poświadczenia podpisu. Takie urzędowe poświadczenie daty zaświadcza nie tylko o dacie zaistnienia skutków złożonego oświadczenia, ale również może przesadzić o dokonaniu jakiejś czynności prawnej.

Notariusz nie jest zobowiązany do tego, aby czytać i oceniać dokumenty będące przedmiotem notarialnego poświadczenia podpisu. Czasem się to jednak zdarza, ale pamiętajmy, że mamy prawo utrzymać wszystko w tajemnicy nawet przed prawnikiem pełniącym funkcję zaufania publicznego, jakim jest przecież notariusz. Jego usługi jednak zazwyczaj nie wykraczają poza poświadczenie własnoręczności podpisu, więc...

Kwestia aktu notarialnego

Samo w sobie notarialne poświadczenie podpisu de facto nie zmienia natury dokumentów. Nie stają się one urzędowe. Poświadczenie gwarantuje jedynie urzędową klauzulę poświadczeniową. Nie wszystkim zainteresowanym to wystarczy. W zależności od potrzeb i oczekiwań względem dokumentów, może zaistnieć konieczność nadania im mocy urzędowej, a to wymaga już sporządzenia aktu notarialnego.

Prawo o notariacie mówi, że akt notarialny to dokument urzędowy potwierdzający wyrażenie woli. Choć nie istnieje konkretnie sprecyzowana definicja takiego aktu (ani żadna restrykcyjna formuła jego sporządzenia), taki dokument w oczach sądu zapewnia pewność i niekwestionowane bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Zawartość notarialnego poświadczenia podpisu

Bez względu na to, czy życzymy sobie posiadać akt notarialny czy też nie, notarialne poświadczenie podpisu przez notariusza musi koniecznie zawierać kilka rzeczy. Oprócz wspomnianej wyżej pieczęci i tzw. daty pewnej, poświadczenie będzie nieważne, jeśli zabraknie w nim adresu oraz nazwy kancelarii, w której cały proces miał miejsce. Oczywiście nie ma możliwości złożenia poświadczenia notarialnego, jeśli osoba składająca podpis jest nieobecna. Oznacza to, że nie możemy poprosić na przykład dziadka, aby coś podpisał, a potem udać się do kancelarii bez niego, żeby można było poświadczyć autentyczność podpisu. Taka sytuacja w gruncie rzeczy neguje sam sens całej procedury.

Tak więc notarialne poświadczenie podpisu to sprawa relatywnie prosta, a jej załatwienie ma bardzo wiele plusów. Bez wątpienia jednym z nich jest również cena takiej usługi, która nikogo nie powinna doprowadzić do bankructwa. Najbardziej podstawowe czynności związane z podpisem to koszt rzędu od kilkudziesięciu po paręset złotych.

 Artykuł Partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj