Czym jest postępowanie spadkowe?

Czym jest postępowanie spadkowe?

Kwestie dziedziczenia uregulowane są szczegółowo w prawie spadkowym. Samo powołanie danej osoby do dziedziczenia nie oznacza jeszcze przyjęcia przez tę osobę wybranych składników majątku osoby zmarłej. Aby móc nabyć własność po śmierci spadkodawcy często konieczne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego, które może przebiegać w dwóch formach. Może to być postępowanie prowadzone przed sądem lub postępowanie, w którym notariusz sporządza niezbędne dokumenty w postaci protokołu dziedziczenia i aktu poświadczającego dziedziczenie.

Czym jest postępowanie spadkowe?

Najogólniej rzecz biorąc postępowanie spadkowe to wszystkie formalności, które są wymagane, by nabyć prawo do składników majątku po śmierci spadkodawcy. W jego pierwszym etapie stwierdza się nabycie spadku i nie ma tutaj znaczenia, z jakiego tytułu następuje. Ważne jest w pierwszej kolejności, by określić spadkobierców i wyznaczyć ich udziały w dziedziczeniu. To niezwykle ważny etap, gdyż bez określenia kręgu spadkobierców nie jest możliwe rozporządzanie majątkiem spadkodawcy. W kolejnym etapie dochodzi do podziału spadku pomiędzy wyznaczonych wcześniej spadkobierców. W tej fazie rozdziela się konkretne dobra wchodzące w skład masy majątkowej pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Jak wcześniej wspomniano, samo postępowanie spadkowe może mieć dwie formy. Postępowanie sądowe i postępowanie, w którym dokumenty sporządza notariusz. Warto podkreślić, iż postępowanie spadkowe może zostać uruchomione w każdym momencie, nawet kilka lat po śmierci testatora, gdyż prawo nie reguluje terminów w tym zakresie.

Postępowanie spadkowe w sądzie

Konieczność ustalenia praw do własności ze spadku po spadkodawcy na drodze sądowej może wynikać z wielu przyczyn. Najczęściej na drogę sądową wstępują spadkobiercy, którzy nie mogą dojść do porozumienia z pozostałymi osobami, którym przysługuje prawo do dziedziczenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuacje, w których przynajmniej jeden z pozostałych spadkobierców kwestionuje zapisy testamentowe. W drodze sądowego postępowania spadkowego rozwiązuje się również kwestie osób z pierwszej linii dziedziczenia, które zostały pominięte w testamencie. W takich sytuacjach, aby uruchomić postępowanie, konieczne jest złożenie wniosku o ustalenie nabyciu spadku po zmarłym.

Notarialne postępowanie spadkowe

Notarialne postępowanie spadkowe jest zadecydowanie najszybszą formą załatwienia spraw związanych z dziedziczeniem. Jest jednocześnie dość wymagające, gdyż podczas sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia muszą być obecne wszystkie osoby z najbliższej rodziny spadkodawcy, które zostały powołane do spadku jako spadkobiercy ustawowi, czy też testamentowi. Obecność ta wymagana jest ze względu na konieczność uzyskania pełnej zgody na ustanowienie aktu poświadczenia przez wszystkich zainteresowanych. Jeżeli nikt ze spadkobierców nie kwestionuje testamentu lub też mamy do czynienia tylko z jedną osobą, która została powołana do dziedziczenia, notariusz może przeprowadzić całe postępowanie bez przeszkód. W przeciwnym wypadku konieczne będzie przeprowadzenie postępowania na drodze sądowej.

Artykuł Partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj