3 lata na uzyskanie wyższego odszkodowania z OC

3 lata na uzyskanie wyższego odszkodowania z OC

Na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a tym samym na możliwość uzyskania wyższego odszkodowanie jest aż 3 lata. Nie warto jednak z decyzją o złożeniu takiego pisma zbytnio zwlekać.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją firmy ubezpieczeniowej, możesz złożyć odwołanie. Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z firmą ubezpieczeniową i wyjaśnienie, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją. Oczywiście należy złożyć formalne odwołanie. Odwołanie musi mieć formę pisemną i powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres, numer polisy, data i numer decyzji ubezpieczyciela, krótki opis problemu, konkretny powód odwołania (np. uważasz że firma ubezpieczeniowa popełniła błąd podczas rozpatrywania Twojego wniosku o odszkodowanie). Ponadto w odwołaniu należy uwzględnić to, co chcesz, aby firma ubezpieczeniowa zrobiła (np. wypłaciła świadczenia lub ponownie rozpatrzyła swoją decyzję). Do pisma dołącz wszelką dokumentację (na przykład opinię niezależnego rzeczoznawcy, dokumentację medyczną lub rachunki). Tutaj możesz bezpłatnie pobrać odwołanie od wyceny szkody wzór.

Jak ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie?

Istnieje kilka sposobów, w jaki ubezpieczyciele mogą zaniżać odszkodowania z polis OC sprawcy. Jednym ze sposobów jest nie wypłacenie pełnej kwoty roszczenia odszkodowawczego. Innym sposobem jest nie pokrycie wszystkich szkód, które zostały poniesione. Wszystko oczywiście zależy od rodzaju szkody: majątkowej (inaczej rzeczowej) czy osobowej. W przypadku szkody na pojeździe odszkodowanie jest zaniżone poprzez zastosowanie w kosztorysie naprawy części zamiennych czy niskich stawek za roboczogodzinę fachowca. Natomiast,  jeśli chodzi o szkody osobowe to tutaj często zdarza się tak, iż ubezpieczyciel nie wypłaca pełnego odszkodowania lub innych należnych świadczeń (np. zwrot kosztów zakupu leków, zwrot kosztów rehabilitacji).

Co to jest odszkodowanie z OC sprawcy?

Jeśli zostaniesz poszkodowany w wypadku bądź kolizji, który został spowodowany przez kogoś innego (innego kierowcę), możesz wnioskować o odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy - inaczej mówić z OC sprawcy. Ten rodzaj ubezpieczenia ma na celu ochronę posiadacza polisy przed szkodami finansowymi, które mogą wynikać z jego zaniedbania. Jeżeli uda się udowodnić, że druga strona ponosi winę za wypadek lub kolizję, to możesz otrzymać odszkodowanie i inne świadczenia np. zadośćuczynienie. Wiele zależy od rodzaju szkód powstałych w wyniku zdarzenia. 

Artykuł Partnerski

 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj