Czy rozwód rozwiąże problem?
Prawo rodzinne

Czy rozwód rozwiąże problem?

W czasie, kiedy nie widzimy już dalszego sensu naszego małżeństwa, stajemy wobec decyzji mogących wprowadzić naszą rodzinę w jeszcze gorszy okres rozwodowy. Jeśli później nie zostanie nam nic łączącego obie strony, możemy być pewni, że pozbędziemy się czynników, które czyniły nas nieszczęśliwymi. Małżonkowie po rozwodzie ponownie znajdują sie w wolnym stanie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby związać się z kimś innym. Jeśli jednak pozostaną nam wspólne dobra materialne, sprawy i osoby możemy być pewni, że nasze kontakty się nie skończą. Uzasadniona wtedy jest wątpliwość, czy wszystkie nasze problemy będą miały koniec.

Wspólne mieszkanie

Sąd rozstrzygający o sprawie rozwodowej domyślnie stara się wyznaczyć możliwość wspólnego korzystania z posiadanego mieszkania. Zakłada przy tym, że na daną chwilę strony dalej mieszkają ze sobą, lecz nie dzielą wspólnoty ekonomicznej. Decyzja o dalszym losie lokalu domniemanie należy do byłej pary. Jeśli jest to w interesie małżonków, mogą samodzielnie podzielić majątek lub wystąpić o sądową fragmentację tego dobra. Możliwe jest przyznanie mieszkania tylko jednemu małżonkowi w dwóch sytuacjach. Jedna z nich to ta, gdzie występuje obopólna zgoda na przyznanie własności tylko jednej osobie, a druga deklaruje opuszczenie lokalu. Druga sytuacja występuje wtedy, gdy jedna ze stron zachowuje się w sposób uciążliwy np. przez nadużywanie alkoholu. Sądowa decyzja o eksmisji nie jest jednak jednoznaczna z utraceniem prawa mieszkaniowego.

Alimenty wobec małżonków

W pewnych sytuacjach małżonkowie mają prawo wystąpić o sądowe przyznanie alimentów. Najistotniejszy w tym procesie jest fakt, że jedna ze stron doznała uszczerbku na swojej sytuacji materialnej. Mowa tu znaczącym pogorszeniu sie warunków bytowych, będących efektem rozwodu, takich jak pozbawienie miejsca zamieszkania jako wynik podziału majątku czy utrata pracy, gdy para miała wspólną działalność gospodarczą. Pieniądze są wypłacane w ten sposób przez okres pięciu lat lub do momentu zawarcia nowego małżeństwa. Ważne jest też to, czy występuje orzeczenie o winie pozwanego. Małżonek będący wyłącznym winowajcą rozstania może być pozwany, nawet jeśli nie występuje czynnik pogarszających się warunków ekonomicznych.

Alimenty na dzieci i władza rodzicielska

Decyzją sądu jest rozstrzygana kwestia dotycząca przyznania opieki nad niepełnoletnim dzieckiem. Zachodzi wtedy zarówno regulacja kwestii, kto będzie wyznaczony do opieki, jak i tego, w jakim stopniu każdy z rodziców jest zobowiązany finansowo do utrzymywania potomstwa. Ze względu na powstałą rozdzielność majątkową, obowiązek nie jest w żadnym stopniu powiązany z jakimikolwiek kosztami osobistymi jednej ze stron i pieniądze z niego wynikające nie mogą mieć takiego przeznaczenia. Rodzic nie mieszkający z dziećmi jest zobowiązany do przekazywania swojej części do rozporządzenia przez drugą stronę.

Wspólne nazwisko

Choć są od tego wyjątki, zazwyczaj żona po ślubie przyjmuje nazwisko męża. Po rozwodzie nie istnieje mechanizm, który nakazałby jej ponowne zmienienie go. Co za tym idzie - były mąż nie jest w stanie wpłynąć na dotychczasową żonę inaczej niż przekonując i licząc na jej dobrą wolę w tej sprawie. Prawnie żona ma możliwość powrotu do panieńskiego nazwiska przez oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego, w czasie do 3 miesięcy od uprawomocnienia się decyzji o rozwodzie. Dane wystawione na dotychczasowe nazwisko powinny zostać zaktualizowane, a dokumenty wymienione, np. dowód osobisty w ciągu 14 dni od orzeczenia o tej zmianie.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj