Czy można podważyć i unieważnić akt notarialny?

Czy można podważyć i unieważnić akt notarialny?

Wykonanie czynności prawnej, aby uzyskało moc wykonawczą, potwierdza się aktem notarialnym. Jednak w niektórych sytuacjach strona może nie zgadzać się z konsekwencjami istnienia dokumentu. Wtedy pojawia się myśl o jego unieważnieniu. Jednak czy podważenie i unieważnienie jest w tej sytuacji możliwe? Wyjaśniamy!

Unieważnienie aktu notarialnego podziału majątku i innych czynności – co to jest?

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest unieważnienie aktu notarialnego. Jednak aby było to możliwe, trzeba najpierw przybliżyć kwestię tego, co to jest akt notarialny. Jest to dokument, potwierdzający wykonanie określonej czynności prawnej. Zapobiega zachodzeniu sytuacji spornych, w których jedna ze stron może zaprzeczać na przykład dokonaniu podziału majątku. Podpisany w obecności notariusza, a także przez samego notariusza dokument jest potwierdzeniem, że dana czynność rzeczywiście została dokonana. Jest podstawą między innymi do podziału majątku według ustaleń potwierdzonych przez dokument. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dojdzie do podważenia i unieważnienia aktu notarialnego.

Otóż tak, unieważnienie aktu notarialnego jest możliwe. Unieważnienie to inaczej uznanie, że dany dokument nie może być uznawany za akt notarialny. W przypadku stwierdzenia tego przez sąd traci swoją wartość i przestaje być dokumentem stanowiącym przed sądem wartość w zakresie potwierdzenia dokonania danej czynności. Kiedy można skutecznie podważyć akt notarialny? O tym w dalszej części tekstu.

Dowiedz się więcej na https://www.kancelariamlynska.pl/podzial-majatku-gdansk/

Kiedy unieważnienie aktu notarialnego jest możliwe?

Istnieje kilka okoliczności, które powodują utratę ważności aktu notarialnego. Może to być zwyczajny błąd formalny. Do błędów tego typu należą:

  • brak podpisu którejś ze stron,
  • brak podpisu notariusza,
  • brak klauzuli potwierdzającej zapoznanie się z aktem, przyjęcie go i podpisanie,
  • brak daty na dokumencie.

Poza błędami formalnymi istnieją również inne czynniki, stanowiące podstawę do unieważnienia. Przede wszystkim chodzi tu o sytuacje, w których do podpisania aktu doszło bez świadomej zgody którejś ze stron. Za brak świadomości uznaje się sytuacje, w których do podpisania doszło:

  • w stanie psychicznym jednej stron powodującym brak zdolności do samodzielnego podjęcia świadomej decyzji,
  • wskutek podstępu lub groźby,
  • mimo zniekształcenia oświadczenia woli,
  • mimo upozorowania oświadczenia woli, pod warunkiem, że druga strona miała świadomość pozorności.

Ponadto powodem do unieważnienia aktu może być błąd dotyczący samej czynności prawnej, którą poświadcza dokument.

Jak unieważnić akt notarialny?

Jak widzisz, podważenie aktu notarialnego podziału majątku, czy dowolnego innego, jest możliwe. Nie oznacza to jednak, że jest łatwe. Aby do tego doszło, należy złożyć w sądzie pozew w tej sprawie. Następnie konieczne będzie udowodnienie, że wystąpił któryś wymienionych wyżej czynników. Dlatego właśnie warto współpracować w tym zakresie z adwokatem. Na złożenie pozwu strona ma rok od wykrycia zaistnienia okoliczności, umożliwiających unieważnienie. W przypadku groźby rok jest liczony od momentu, w którym zaszły okoliczności powodujące ustanie obawy.

Artykuł Partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj