Ocena pracowników prowadzona systematycznie wpływa na funkcjonowanie firmy. Jak powinny wyglądać kryteria oceny pracowników?

Ocena pracowników prowadzona systematycznie wpływa na funkcjonowanie firmy. Jak powinny wyglądać kryteria oceny pracowników?

System ocen pracowniczych

System pozwala na weryfikowanie faktycznej pracy oraz zaangażowania pracownika. Bierze pod uwagę kryteria ilościowe oraz jakościowe. Otrzymane rezultaty dają obraz bardzo ważnej części organizacji, która przekłada się na dobre funkcjonowanie firmy. Dzięki temu nie tylko sam pracodawca widzi, jak poszczególne osoby wywiązują się z zadań, ale również może w lepszy sposób przydzielać zadania pod konkretne możliwości osobiste. 

Do przeprowadzenia oceny służy karta oceny pracownika, która może być w późniejszym czasie dołączona do akt. Ma ona postać formularza, w którym noty zapisywane są opisowo lub oznaczane w skali punktowej.

Oceny są bardzo dobrym punktem wyjścia do podejmowania decyzji kadrowych np. o możliwych awansach, przydzielenia większego zakresu zadań lub zwolnienia pracownika. Mogą być podstawą do negocjacji oraz argumentów ze strony firmy.  

Kryteria oceny pracownika

 W systemie oceniania poszczególnych pracowników wyróżnia się cztery główne kryteria oceniania:

  • kryteria kwalifikacyjne - wiedza, umiejętności, doświadczenie
  • kryteria osobowościowe - indywidualne cechy np. odpowiedzialność, odporność na stres
  • kryteria behawioralne - stosunek do klientów, gotowość do działania, lojalność
  • kryteria efektywnościowe - terminowość, rzetelność wykonywanych zadań

Kryteria oceny pracowników są podstawą oceniania, które dokonuje się w usystematyzowany sposób, jednak to od właściciela danej firmy zależy np. częstotliwość oceniania. 

Jakie korzyści przynosi systematyczna ocena pracy?

Systematyczne ocenianie pracowników jest przydatnym narzędziem, które wprowadza do firmy zdrową rutynę. Pracodawca kierując się z góry założonymi zasadami może precyzyjnie przeprowadzić ocenę, a pracownik wie, czego ona będzie dotyczyć i jaki zakres wpływa na wyniki. W tym wszystkim rolą pracodawcy jest rzetelne i skrupulatne ocenianie, a pracownika dbałość o jak najlepsze wyniki. 

Jest to dobry sposób do motywacji. Z jednej strony wiemy, że ktoś regularnie przygląda się nam w pracy więc automatycznie lepiej skupiamy się na niej, a z drugiej nasze sukcesy oraz osiągnięcie będą widoczne, więc nasza chęć jest tym większa. 

Prowadzenie regularnych ocen pracowniczych wpływa na doskonalenie sprawności organizacyjnej. Dzięki niej następuje lepszy, wewnętrzny proces zarządzania ludzkimi zasobami oraz udoskonala się system przyznawania zadań. Każdy element zarządzania przedsiębiorstwem w realny sposób przekłada się na jego rozwój i funkcjonowanie. 

Artykuł Partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj