Co może grozić za naruszenie znaku towarowego?

Co może grozić za naruszenie znaku towarowego?

Zarejestrowanie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym zapewnia ochronę przed nieuczciwymi działaniami konkurencji i daje wyłączne prawo do posługiwania się oznaczeniem na terytorium Polski. Za naruszenie tego prawa przez osobę trzecią grożą dotkliwe konsekwencje, nawet jeśli bezprawne używanie zastrzeżonego znaku towarowego nie było działaniem celowym. Zobacz, kiedy dochodzi do naruszenia prawa ochronnego i jak się przed tym bronić!

Kiedy w świetle prawa można mówić o naruszeniu znaku towarowego?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej, rejestracja znaku towarowego upoważnia do wyłącznego posługiwania się oznaczeniem i czerpania z tego korzyści materialnych. Dotyczy to zarówno elementów graficznych, jak i symboli tekstowych oraz kompozycji kolorystycznych, które służą do identyfikacji marki. Zastrzeżenie znaku towarowego teoretycznie powinno wykluczać możliwość wykorzystania oznaczenia przez konkurencję, w praktyce jednak często dochodzi do naruszeń. Dzieje się tak w przypadku:

  • posługiwania się identycznym znakiem towarowym;
  • używanie znaku towarowego podobnego do zastrzeżonego w kontekście podobnych towarów i usług, co może wprowadzać odbiorców w błąd;
  • korzystania ze znaku podobnego lub identycznego do zastrzeżonego, odnoszącego się do jakichkolwiek towarów i usług (znaki renomowane).

Do naruszenia znaku towarowego może dojść w sposób umyślny, kiedy osoba nieuprawniona ma świadomość, że jest on chroniony, a mimo to używa oznaczenia. Naruszenie może być również efektem niedopatrzenia i niedokładnej analizy rynku. Rejestracja znaku towarowego powinna być więc poprzedzona badaniem zdolności ochronnej, aby sprawdzić, czy podobne oznaczenie nie zostało już zastrzeżone przez innego przedsiębiorcę.

Czy tylko właściciel zastrzeżonego znaku towarowego może go używać?

Z reguły prawo ochronne na znaki towarowe przysługuje osobie, która dokonała zgłoszenia lub nabyła uprawnienia za pośrednictwem pełnomocnika. Dochodzi wówczas do indywidualnego zastrzeżenia znaku towarowego na rzecz jednego właściciela.

Dopuszczalne jest również korzystanie ze wspólnego prawa ochronnego na znak towarowy. W takiej sytuacji możliwe jest używanie oznaczenie przez kilka osób na zasadach określonych w ustanowionym między nimi regulaminie.

Co grozi za naruszenie znaku towarowego?

Właściciel zastrzeżonego znaku towarowego może żądać naprawienia szkody wynikającej z naruszenia prawa ochronnego. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo własności przemysłowej, pokrzywdzonemu przysługują roszczenia negatoryjne i kompensacyjne w postaci:

  • żądania do zaniechania naruszania znaku towarowego;
  • naprawienia szkody wynikającej z bezpodstawnego posługiwania się zastrzeżonym znakiem towarowym;
  • wydania bezprawnie uzyskanych korzyści, które powstały w związku z naruszeniem.

Konsekwencją bezprawnego używania zastrzeżonego znaku towarowego może być zatem, oprócz wezwania do zaprzestania dalszych naruszeń, wystąpienie z roszczeniem o zapłatę sumy pieniężnej, której wysokość zazwyczaj odpowiada opłacie licencyjnej. Właściciel oznaczenia może również oczekiwać zadośćuczynienia za wyrządzone szkody i wnioskować o wypłatę stosownego odszkodowania.

Artykuł Partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj