Cennik usług prawnych - ile to kosztuje?

Cennik usług prawnych - ile to kosztuje?

Cennik usług prawnych - ile to kosztuje?

W społeczeństwie panuje przekonanie, że ceny za czynności adwokackie są horrendalnie wysokie i z tego też powodu, wiele osób nie decyduje się korzystać z pomocy prawników. W wielu przypadkach może to być poważnym błędem, którego konsekwencje będą naprawdę poważne. Aby uchronić Państwa przed podejmowaniem pochopnej decyzji i rezygnowania ze współpracy z adwokatem, przyjrzymy się bliżej sprawie opłat za pomoc prawną.

Adwokat Lublin - cennik za czynności adwokackie

Doskonałym przykładem do wyjaśnienia wszystkich cen, a także omówienia sposobu obliczania wynagrodzenia za pomoc prawną, może być cennik umieszczony na stronie https://adwokat-wielgus.pl/. Już na samym początku dowiadujemy się z niego, że istnieje coś takiego jak minimalne wynagrodzenie adwokata, które liczone jest od wartości przedmiotu sprawy. I tak najniższa kwota wynosi 60 złotych przy sprawie za 500 zł, natomiast przy sprawach równych lub droższych niż 200 000 złotych, wynagrodzenie wynosi nie mniej niż 7200 zł. Oczywiście są to stawki minimalne za prowadzenie sprawy sądowej i ostateczna cena niemal zawsze jest uzgadniana przez adwokata i klienta indywidualnie. Co zatem może składać się na cenę porady prawnej, sporządzenie opinii sądowej lub reprezentowanie klienta przed sądem?

Wyjaśnienie w sprawie opłat pobieranych przez adwokatów

Wiemy już, że w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości określone są minimalne stawki wynagrodzenia. W wielu przypadkach jednak ostateczne koszty są ustalane indywidualnie i zależą od takich rzeczy jak:

  • stopnia zawiłości sprawy;
  • wartości przedmiotu sprawy;
  • miejsca świadczenia usługi;
  • ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

W dalszej części artykułu szczegółowo opiszemy ww. czynniki, ostatecznie składające się na wysokość wynagrodzenia adwokata.

Sprawdź jak adwokat wycenia poradę prawną

Informacje umieszczone na stronie Adwokat Lublin Cennik są ogólnymi wytycznymi, dającymi pojęcie na temat ponoszonych kosztów oraz różnic w cenach pomiędzy różnymi poradami prawnymi. I tak jak wyżej napisano, im bardziej jest skomplikowana sprawa, tym więcej czasu, uwagi i zaangażowania adwokat musi jej poświęcić. Naturalną konsekwencją będzie zatem wyższa cena za prowadzenie sprawy sądowej tego typu. Nie można również pominąć wartości przedmiotu sprawy. Im jest ona większa, tym sprawa jest bardziej angażująca i zwykle bardziej skomplikowana. Porady prawne udzielane w sprawach o wartości kilkuset tysięcy złotych lub jeszcze droższych, zwykle wymagają licznych konsultacji i ekspertyz, które także są płatne. Im wyższe koszty ponosi kancelaria adwokacka w postępowaniu sądowym, tym wyższe będą ceny porady prawnej lub reprezentowania. W takich przypadkach warto rozważyć stałą obsługę prawną, którą można porównać do abonamentu adwokackiego.

Ile kosztuje prowadzenie sprawy sądowej w innym mieście?

O ile porada prawna jest zwykle świadczona na miejscu, w kancelarii, o tyle reprezentowanie klientów przed sądami może odbywać się w różnych miejscach w kraju, a czasami i za granicą. To również ma wpływ na ostateczną cenę wynagrodzenia. Zatem do koniecznego nakładu pracy należy też doliczyć koszty podróży, wynajmu hoteli, diet, a także czas spędzony poza miejscem zamieszkania. W sprawach cywilnych zwykle rzadko się zdarza, by adwokat musiał reprezentować klienta w innym mieście, a jeśli już coś takiego zaistniało, zwykle dotyczy firm, instytucji, urzędów. Wysokość honorarium warto w takich przypadkach ustalić na samym początku współpracy, gdyż na cenę może mieć wpływ np. klasa wybranego przez adwokata hotelu.

A może stawka godzinowa lub success fee?

Wysokość opłat ponoszonych przez klienta na rzecz radcy prawnego, adwokata lub prawnika może być liczona w jeszcze inny sposób.

  • Stawka godzinowa — zdarza się, że koszt porady prawnej wynika bezpośrednio z długości spotkania. Przykładowo, jeśli 45 minut spotkania z prawnikiem kosztuje 300 złotych, może to być lepszy system wyceny niż pojedyncze rozliczanie każdej sprawy. Taki system sprawdza się w np. w przypadkach, jeśli klient ma do omówienia większą liczbę problemów, dotyczących np. różnych prowadzonych przez siebie firm.
  • Success fee — tak zwana premia za sukces to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane przez klienta adwokatowi w przypadku wygrania sprawy sądowej. Stanowić to może dodatkową motywację do tego, aby jeszcze bardziej zaangażować się w sprawę, nie rzadko nie mając wówczas czasu dla innych klientów i chwilowo ograniczając swoje zyski. Rekompensatą tego ryzyka ma być dodatkowa premia w razie uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sądowego.

Czy można zatem jednoznacznie stwierdzić, ile będzie kosztowało sporządzenie opinii prawnej lub reprezentowanie klienta przed sądem? Niestety nie. Bez dokładnego poznania problemu, poleganie wyłącznie na wycenie na podstawie wartości przedmiotu sporu to za mało. O ile w prostych sprawach może to być dobrym systemem wyceny usług adwokackich, o tyle w sprawach nieco bardziej złożonych, wartość wynagrodzenia powinna być każdorazowo ustalana indywidualnie.

 Artykuł Partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj