Na czym polega postępowanie spadkowe?

Na czym polega postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe jest procesem, w ramach którego dokonywany jest podział mienia osoby zmarłej. Zasady dziedziczenia reguluje prawo spadkowe. Postępowanie spadkowe nie jest obowiązkowe w każdym przypadku. Proces postępowania składa się z dwóch etapów: stwierdzenia nabycia spadku oraz podziału spadku.

Kiedy i jak dziedziczy się po zmarłym?

Sprawami spadkowymi zajmuje się prawo spadkowe. Sprawę można założyć, składając jedno z trzech oświadczeń spadkobiercy:

  • o odrzucenia spadku - osoba ta zostaje całkowicie wyłączona z dziedziczenia;
  • o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza - osoba ta przyjmuje spadek wraz z długami spadkodawcy. Odpowiada się jedynie za długi spadkowe w wysokości wartości spadku;
  • o przyjęciu spadku wprost - osoba przyjmuje wszelkie obowiązki, prawa i zobowiązania wchodzące w skład spadku.

Spadkobierca ma czas 6 miesięcy od śmierci zmarłego na złożenie jednego z powyższych oświadczeń. Można je złożyć przed notariuszem lub sądem.

Nie w każdej sytuacji wymagane jest wszczęcie postępowania spadkowego. Jest to konieczność jedynie, gdy w skład spadku wchodzą pieniądze na rachunkach bankowych, nieruchomości, pojazdy należące jedynie do spadkodawcy. Aby dysponować takim majątkiem należy wykazać, że jest się oficjalnym spadkobiercą. Dopiero dysponując takim dokumentem można pobrać majątek z konta bankowego lub zostać wpisanym jako właściciel posiadłości po zmarłym.

Postępowanie spadkowe

Przy pomocy postępowania spadkowego można załatwić wszelkie formalności prawne związane ze spadkiem. W pierwszym etapie postępowania stwierdza się nabycie prawa do spadku. Zostają wtedy określeni spadkobiercy i ich udziały.

Dopuszczone są dwie formy postępowania spadkowego:

  • postępowanie notarialne (akt poświadczenia dziedziczenia oraz protokół dziedziczenia),
  • postępowanie sądowe.

Postępowanie notarialne jest możliwe, gdy rodzina zmarłego nie kwestionuje ostatniej woli spadkodawcy. Postępowania sądowe najczęściej stosowane jest, gdy rodzina nie jest zgodna co do ostatecznego przeznaczenia majątku po zmarłym.

 

Istotną informacją jest, że według przepisów prawa, nie ma ściśle ustalonego terminu podjęcia postępowania spadkowego. Oznacza to, że spadkobierca może potwierdzić prawa do spadku nawet wiele lat po śmierci właściciela majątku.

Sądowe postępowanie spadkowe

Jeśli załatwienie sprawy u notariusza nie jest możliwe, należy rozpocząć postępowania sądowe. Najczęstszymi powodami, dla których jest to konieczne, jest niezgoda jednej z osób upoważnionych do spadku z testamentem zmarłego, lub pominięcie upoważnionej osoby z pierwszej linii.

Aby rozpocząć postępowanie sądowe, konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzeniu nabycia spadku. Dokument ten kieruje się do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Wniosek można złożyć zarówno osobiście, jak i wysłać listem poleconym. W piśmie koniecznie należy wskazać pozostałych uczestników postępowania. Najczęściej są to małżonkowie, rodzice, dzieci, wnuki.

Postępowanie spadkowe nie należy do prostych ze względu na zawiłość procesu oraz jego charakter. Specjaliści z Kancelaria Adwokacka Adwokat Wilczyński i Partnerzy w Katowicach pomogą w rozwiązaniu trudnych spraw.

W czym pomoże adwokat?

Podczas sprawy spadkowej adwokat jest nieocenioną pomocą. Jego zadaniem jest wskazanie korzystnych rozwiązań oraz zadbanie o interesy wszystkich osób mających prawa do dziedziczenia. Pomoże także rozwiązać nieprzyjemny problem długów spadkowych.

Adwokat podczas spraw spadkowych pomóc w:

  • sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
  • sprawach o podział majątku (w jakiej części i komu się należy),
  • kwestiach związanych z długami spadkowymi (jak je rozliczyć),
  • sprawach o przyjęciu, podważeniu lub odrzuceniu testamentu,
  • sprawach o wydziedziczenie.

Dodatkowo, adwokat może poprowadzić sprawę w sądzie, będąc negocjatorem i wsparciem w sytuacji konfliktu między spadkobiercami. Prawnik przygotuje także wszystkie niezbędne pisma procesowe i wnioski.

Artykuł Partnerski

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj