Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- czym jest i jak z nim wygrać?

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- czym jest i jak z nim wygrać?

Zaciągnięcie kredytu nie jest skomlikowane. O wiele trudniejsze jest jego terminowe spłacanie, zwłaszcza, gdy sytuacja życiowa nagle znacząco się komplikuje. Jeśli szukasz informacji, co zrobić, gdy otrzymasz wezwanie od zapłaty wierzytelności? Czym właściwie jest Prokura i jakie funkcje spełnia? Co zrobić, gdy Prokura wyśle wezwanie do zapłaty? Czy z Prokurą da się wygrać? Odpowiedzi na te pytania znajdują się poniżej. 

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty- czym jest?

Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to podmiot zajmujący się skupowaniem roszczeń i ich windykacją. Jej działanie rozpoczyna się w momencie, w którym wierzyciel nie jest w stanie spłacać zaciągniętego kredytu. W takiej sytuacji zobowiązanie nabywa firma windykacyjna, która próbuje dokonać windykacji na drodze polubownej. Jeżeli takie działanie nie przynosi rezultatu, wówczas dłużnik otrzymuje pozew od Prokury. Warto wiedzieć, że w terminie 14 dni dłużnik może się odwołać, a sprawa może trafić do banku. 

Co zrobić, gdy Prokura domaga się zapłaty?

Dłużnik, który otrzymał nakaz spłaty wierzytelności, ma prawo na złożenie sprzeciwu od nakazu. Może powołać się na zapis na sąd polubowny, przedawnienie roszczenia, nieistnienie zobowiązania czy potrącenie. To sprawi, że nakaz spłaty utraci moc prawną, a cała sprawa trafi do sądu. Sąd wszczyna wówczas postępowanie zwyczajne. Dłużnik ma prawo do skorzystania z pomocy adwokata czy radcy prawnego. Z Prokurą da się wygrać i zawsze warto bronić swoich interesów. Sprzeciw może zostać wniesiony do sądu w terminie 14 dni sprzeciwu od nakazu zapłaty. 

Prokura należy do grupy kapitałowej KRUK SA. Powiązanymi podmiotem jest także Raven, czyli kancelaria prawna, która wysyła wszelkie pisma.

Jeżeli dług został sprzedany Prokurze, kluczowe jest odbieranie poczty, a zwłaszcza listów z sądu. Każdy otrzymany dokument trzeba zachować, bo mogą przydać się w walce z wierzycielem. Zawsze należy upewnić się, czy wysokość zobowiązania zgadza się ze stanem faktycznym. Warto też pamiętać, że nakaz zapłaty to jedynie stwierdzenie obecności długu. W rzeczywistości ten dług może być już przedawniony, bo Prokura w żaden sposób nie załącza dowodów. Jeśli należność została przedawniona, można ją podważyć w sądzie.

Warto wiedzieć, że wizyta komornika w domu nie wydarza się ot, tak. W większości przypadków jest skutkiem tego, co działo wcześniej. Dlatego tak ważne jest złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty lub brak odpowiedzi na pozew.

Więcej na https://nakaz-zaplaty.pl/baza-wiedzy/prokura-niestandaryzowany-sekurytyzacyjny-fundusz-inwestycyjny-zamkniety/.

 

artykul sponosorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj