Przewodnik: Upadłość konsumencka – jak z niej skorzystać?

Przewodnik: Upadłość konsumencka – jak z niej skorzystać?

Zmagając się z nadmiernym zadłużeniem, warto rozważyć upadłość konsumencką jako bezpieczne, bo gwarantowane prawnie wyjście z trudnej sytuacji finansowej. W tym artykule wyjaśniamy, na czym polega upadłość konsumencka, jakie kryteria trzeba spełnić by móc ją ogłosić. Wyjaśnimy także jakie kroki podjąć, aby rozpocząć proces. Chcesz rozwiać obawy związane z upadłością konsumencką? – czytaj dalej!

Najważniejsze Informacje

 • Upadłość konsumencka to procedura przeznaczona dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, mająca na celu oddłużenie poprzez całkowite lub częściowe umorzenie trudnych bądź niemożliwych do spłaty zobowiązań finansowych.
 • Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, konieczne jest spełnienie odpowiednich kryteriów formalnych, przygotowanie właściwej dokumentacji wraz z uzasadnieniem powodów niewypłacalności.
 • Proces upadłości konsumenckiej wiąże się zarówno pozytywnymi aspektami, jak i mniej przyjemnymi dla dłużnika konsekwencjami wynikającymi z przebiegu procedury upadłości.

Definicja upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka to procedura sądowa, której celem jest oddłużenie osoby nieradzącej sobie ze spłatą zobowiązań. Jest zdefiniowana jako prawo mające na celu wyprowadzenie nadmiernie zadłużonego konsumenta ze spirali zadłużenia. O ogłoszenie upadłości konsumenckiej w Polsce można strać się, gdy:

 • Trwale tracimy zdolność do wywiązywania się ze swoich zobowiązań pieniężnych (nie spłacamy ich od minimum 3 miesięcy);
 • Na dzień złożenia wniosku nie prowadzimy działalności gospodarczej
 • Nasze centrum życiowe jest w Polsce
 • W czasie ostatnich 10 lat nie ogłaszaliśmy upadłości konsumenckiej.

Kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka nie jest dostępna dla każdego. Istnieją ścisłe kryteria, które muszą być spełnione, aby skorzystać z tej formy ochrony prawnej. Jednym z kluczowych kryterium jest bycie w stanie niewypłacalności, ale co to dokładnie oznacza?

Osoba fizyczna jest uznawana za niewypłacalną w kontekście upadłości konsumenckiej, gdy przynajmniej od 3 miesięcy nie reguluje swoich zobowiązań finansowych. Ważne – do niewypłacalności nie można doprowadzić w sposób celowy, co trzeba udowodnić, by z sukcesem przejść przez całą procedurę upadłości konsumenckiej, uzyskując oddłużenie.

Czy osoba, która kiedyś prowadziła działalność gospodarczą, lecz obecnie już jej nie prowadzi, ma możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej? Tak jak najbardziej.

Osoby nieposiadające żadnego majątku również mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej.

Co w przypadku osób pracujących za granicą? Czy mogą ogłosić upadłość konsumencką w Polsce? Praca za granicą nie jest przeszkodą, jeżeli Twoje centrum życiowe (dom, rodzina) jest w Polsce lub posiadasz majątek w naszym kraju.

Pamiętaj upadłość konsumencką można ogłosić raz na 10 lat.

 

Procedura ogłaszania upadłości konsumenckiej

Proces ogłoszenia o upadłości konsumenckiej jest dość skomplikowany i obejmuje 3 etapy:

 1. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką
 2. Postępowanie właściwe prowadzone przez syndyka pod nadzorem sądu
 3. Rozprawa sądowa, która odbywa się po zakończenie postępowania likwidacyjnego (właściwego)

Po skutecznym przejściu przez powyższe etapy upadły zyskuje całkowite oddłużenie lub sąd ustala realny do wykonania plan spłaty. Jak dokładnie przebiegają poszczególne etapy? Wyjaśniamy w dalszej części artykułu.

Wniosek o upadłość konsumencką

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką to pierwszy krok w procesie ogłaszania upadłości. Przygotowując wniosek, ważne jest pamiętanie o podaniu wszystkich niezbędnych danych do identyfikacji dłużnika oraz opisanie przyczyn nadmiernego zadłużenia i przedstawienie całej sytuacji życiowej. Ale jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku?

Aby złożyć wniosek o upadłość konsumencką, należy przygotować odpowiednie dokumenty, które mogą różnić się w zależności od sytuacji. Najlepiej skonsultować swoją sytuację z prawnikiem wyspecjalizowanym w prawie upadłościowym, aby uzyskać pełną listę wymaganych dokumentów. Wniosek o upadłość konsumencką można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika w sądzie rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Ale czy istnieje możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką online?

Co do zasady obecnie cały obieg dokumentów przy upadłości konsumenckiej odbywa się przez system informatyczny w ramach portalu Rejestrów Sądowych w zakładce - Krajowy Rejestr Zadłużonych. To tu można złożyć wniosek online.

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką w odpowiednim sądzie rejonowym w wydziale gospodarczym (także online), sąd weryfikuje poprawność wniosku oraz to czy wnioskujący spełnia wszystkie wspomniane wyżej kryteria. Realny średni czas oczekiwania na decyzję sądu wynosi obecnie około 6 miesięcy. Etap ten kończy się w momencie wydania przez sąd decyzji o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Warto zaznaczyć, że tak naprawdę jest dopiero pierwszy krok stanowiący 1/3 sukcesu w sprawie o upadłość konsumencką.

Postępowanie likwidacyjne (właściwe) przed syndykiem

Zapadła decyzja – sąd ogłosił upadłość i co dalej?
Do sprawy zostaje powołany syndyk, pod nadzorem sądu. Od tego momentu wszystkie postępowania windykacyjne, sądowe, egzekucyjne zostają wstrzymane, przestają także biec odsetki od zobowiązań. Żaden wierzyciel nie biedzę mógł już kontaktować się z Tobą. Obsługa długów przechodzi w ręce syndyka.

Zadaniem syndyka jest także zbudowanie masy upadłościowej poprzez likwidację – spieniężenie majątku w celu jak najpełniejszego zaspokojenia roszczeń wierzycieli. W skład masy upadłości wchodzi także Twoje wynagrodzenie za pracę. Syndyk musi jednak pozastawiać do Twojej dyspozycji tak zwaną kwotę wolną odpowiadającą najniższej krajowej. Kwota wolna przeznaczona jest na pokrycie kosztów życia. W uzasadnionych przypadkach można wnioskować o zwiększenie kwoty wolnej. Wszystko to, co zarabiasz ponad kwotę dolną wchodzi do masy upadłości.

Postępowanie właściwe kończy się w momencie, gdy syndyk przedstawi sądowi projekt zakończenia upadłości, po czym sąd ustala termin ostatniej rozprawy.

 

Rozprawa sądowa – decyzja o sposobie zakończenia

Na ostatniej rozprawie i jedynej, na którą możesz być wezwany, sąd podejmuje decyzję o sposobie zakończenia upadłości. Decyzję tą wydaje na podstawie złożonego wniosku i jego uzasadniania, informacji uzyskanych od syndyka oraz w oparciu o odpowiedzi upadłego w trakcie rozprawy.

Pewnie zastanawiasz się, jak może skończyć się taka sprawa? Zobaczmy zatem jakie sąd ma możliwości.

 1. Całkowite umorzenie zobowiązań — taka decyzja zapada w wyjątkowych i uzasadnianych okolicznościach np. w przypadku trwałej niezdolności do pracy.
 2. Warunkowe umorzenie zobowiązań – np. w przypadku tymczasowej niezdolności do pracy, czyli jeżeli stan zdrowia jest przeciwskazaniem do pracy, ale istnieje szansa na jego poprawę. Warunkowe umorzenie zobowiązań następuje max na 5 lat. Jeżeli po tym czasie nic się nie zmieni długi zostają umorzone.
 3. Plan spłaty – jest to najczęstszy sposób zakończenia upadłości konsumenckiej. Sąd, przy ustalaniu planu spłaty, uwzględnia możliwości zarobkowe upadłego, zarówno obecne, jak i przyszłe oraz koszty utrzymania upadłego. To oznacza, że sąd bierze pod uwagę zarówno Twoją obecną sytuację finansową, jak i przewidywane przyszłe dochody, przy ustalaniu planu spłaty.

 

Podsumowanie

Upadłość konsumencka to skomplikowany wieloetapowy proces, który wymaga dogłębnego zrozumienia i odpowiedniej analizy. W tym wpisie na blogu omówiliśmy to, co warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej, w tym jej definicję, przebieg, sposoby zakończenia.

Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku warto skonsultować się z prawnikiem od upadłości konsumenckiej, by ocenić szanse na jej uzyskanie. Pamiętaj, że upadłość konsumencka to nie koniec, ale szansa na nowy początek.

Artykuł Sponsorowany

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj