Czym różni się radca od adwokata?

Czym różni się radca od adwokata?

W życiu każdego człowieka może nastać moment, w którym stanie przed sądem lub będzie występować z pozwem. Tendencje i niechęć Polaków do walki o swoje prawa zmieniają się z każdym nowym pokoleniem. Przepisy praw jednak niezmiennie są skomplikowane i pozostają domeną osób o wyspecjalizowanym wykształceniu. Usługi prawnicze są coraz bardziej dostępne, a ich ceny przystępne. Decydując się na pełnomocnictwo warto mieć świadomość tego, jaka jest różnica między dwoma najczęstszymi przedstawicielami zawodu prawniczego.

Różnice i podobieństwa w kompetencjach

W większości krajów podział na kompetencje radcy prawnego i adwokata nie istnieje. Zazwyczaj jest to jeden zawód z kompletem kompetencji. Obydwu przedstawicieli zawodów charakteryzuje wykształcenie - skończone studia prawnicze oraz aplikacja. Ich wiedza teoretyczna powinna być niemal identyczna. Obecnie adwokat nie posiada wyłączności jako obrońca w postępowaniach karnych. Radca prawny może tak samo udzielać porad prawnych i interpretować przepisy. Obydwaj posiadają kompetencje do formułowania pozwów oraz pism przeznaczonych do spraw sądowych. Tak samo mogą być wyznaczeni jako osoby reprezentujące firmy i klientów indywidualnych w sprawach urzędowych niemal każdego sortu. Różnica zaczyna się w momencie zatrudnienia.

Adwokata cechuje ograniczenie do kancelarii, a jego usługi są świadczone tak jak spółka lub działalność gospodarcza. Radcy mogą odnajdywać się we wszystkich rodzajach urzędów i firm, z którymi może ich wiązać umowa o pracę. Obydwoje mogą z powodzeniem być przedstawicielami w sprawach cywilnych oraz tych w sądzie rodzinnym. Co za tym idzie, radca może być reprezentantem w sprawie rozwodowej, oraz np. w ustaleniu ojcostwa czy alimentów. Kompetencją, której nie posiada radca, jest występowanie w sprawach o charakterze karnym, ale również karno-skarbowym. Obydwa zawody są niejako uważane za "bezpieczne" dla klientów, ze względu na ścisłe regulacje ich dotyczące. Kierują nimi zasady etyki zawodowej, oraz konieczność ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej, przynależność do samorządów, tajemnica zawodowa, a także odpowiedzialność dyscyplinarna. Dzięki temu są uznawane za zawody zaufania publicznego.

Doradca prawny to nie radca

Z powodu tak dużych podobieństw między radcą a adwokatem, coraz częściej mówi się o połączeniu tych zawodów w jeden. Z pewnością skutkowałoby to zaprzestaniu częstego mylenia radcy prawnego z doradcą prawnym. Takowy zawód łączy z wyżej wymienionymi przede wszystkim wykształcenie (co nie jest do końca oczywiste, gdyż nie wyznaczają tego przepisy). Jednak brak wielu kompetencji wynika z braku stosownej aplikacji. Najczęściej jest to osoba świadcząca usługi, nienależąca do korporacji czy kancelarii prawnej. Nie wiążą jej restrykcje co do form zatrudnienia. Kompetencją doradcy prawnego są zarówno porady prawne, interpretacje przepisów oraz formowanie pism.

Choć doradca w pewnych sprawach może być reprezentantem w sądzie, to rodzaje sądów i spraw, w jakich może brać udział, są dość wąskie. Nie posiada też tak bardzo nakreślonej odpowiedzialności za swoją działalność m.in. za konflikty interesów oraz nie podlegają tym samym kodeksom etyki i odpowiedzialności dyscyplinarnej. Idzie za tym brak tajemnicy zawodowej (choć obowiązek przestrzegania tego i paru innych aspektów mają członkowie Stowarzyszenia Doradców Prawnych). Wzbudza wątpliwość fakt co do braku obowiązku posiadania określonego wykształcenia kierunkowego. Nie istnieje też obowiązek ubezpieczania się od odpowiedzialności cywilnej.

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj