BIK, BIG, KRS – czy należy bać się informacji gospodarczej? Konsekwencje wpisu do rejestru
Prawo finansowe

BIK, BIG, KRS – czy należy bać się informacji gospodarczej? Konsekwencje wpisu do rejestru

W Polsce działa kilka odmiennych od siebie instytucji zajmujących się gromadzeniem informacji nt. dłużników i ich niespłaconych zobowiązań pieniężnych. Wskazać należy, iż gromadzą one zarówno informacje negatywne nt. dłużników, jak i pozytywne – odnoszące się do terminowego regulowania zobowiązań. Takie informacje pomagają przede wszystkim bankom podejmować decyzje odnośnie udzielenia kredytów, pożyczek oraz wydawania kart kredytowych.

Instytucje, które przechowują dane o dłużnikach to:

  1. Biura Informacji Gospodarczej,
  2. Biuro Informacji Kredytowej,
  3. Krajowy Rejestr Sądowy

BIURA INFORMACJI GOSPODARCZEJ

BIG zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem informacji nt. dłużników. Należy wskazać, iż BIG nie jest jedyną instytucją – jest to natomiast kilka biur, które działają niezależnie od siebie: BIG InfoMonitor, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowy Rejestr Długów BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej. Ważne jest to, że każde z tych biur prowadzi swoją własną, odrębną bazę danych. Informację o dłużniku zgłasza do biura wierzyciel, który nie otrzymał w terminie należnej mu zapłaty. Wierzycielem może być zarówno osoba prywatna, jak i przedsiębiorca. Co ciekawe, niektóre rejestry BIG zamieszczają pozytywne informacje o dłużniku (o opłacanych na bieżąco zobowiązaniach). Taka informacja działa jak najbardziej na naszą korzyść. Jesteśmy wówczas wiarygodni dla potencjalnych partnerów biznesowych, kontrahentów czy banku.

BIK – BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

BIK to instytucja, która zajmuje się zbieraniem i ujawnianiem danych dotyczących historii kredytowej klientów różnych banków, a także SKOK-ów. Rejestr prowadzony przez niniejsze biuro nie ogranicza się jedynie do spisu informacji nt. dłużników, ale zawiera dane na temat każdej osoby która brała kredyt lub pożyczkę. Tym samym bank, w którym ponownie zaciągamy określone zobowiązanie pieniężne będzie mógł sprawdzić informacje nt. regularności spłacania przez nas dotychczasowo zaciągniętych pożyczek czy kredytów.

KRS – KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Ten rejestr prowadzony jest przez Sądy oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Gromadzi on wszelkie informacje dotyczące spółek handlowych, przedsiębiorców, instytutów, organizacji, stowarzyszeń, przedsiębiorstw państwowych. KRS prowadzi również Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. W Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych możemy zaczerpnąć informacji o osobach prowadzących działalność gospodarczą i wspólnikach, którzy nie regulują terminowo swoich zobowiązań, osobach które nie mogą prowadzić własnej działalności, dłużników alimentacyjnych, którzy zalegają z opłacaniem należności alimentacyjnych ponad rok.

BIORĘ KREDYT LUB POŻYCZKĘ

Zaciągając kredyt lub pożyczkę w banku musimy liczyć się z tym, że najpierw pracownicy banku zweryfikują dane na nasz temat (przed wydaniem decyzji). Bardzo nieliczne instytucje nie sprawdzają wskazanych informacji w rejestrach informacji gospodarczej – brak kontroli rodzi dla nich duże ryzyko.

JAK SPRAWDZIĆ CZY JESTEM WPISANY W REJESTRZE DŁUŻNIKÓW

Jeśli chodzi o rejestr prowadzony przez BIK – nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Jeżeli kiedykolwiek zaciągnęliśmy kredyt lub pożyczkę dane o nas będą widniały w rejestrze i tym samym inne banki oraz instytucje mają do nich dostęp. Niniejsza okoliczność zadecyduje o tym czy zostanie nam przyznana następna pożyczka lub kredyt.

Jeżeli chodzi o BIG – wystarczy założyć konto i zalogować się do serwisu internetowego, a następnie ściągnąć raport o sobie. W raporcie zamieszczone będą wszelkie informacje na temat naszych ewentualnych zadłużeń.

ZOSTAŁEM WPISANY DO REJESTRU DŁUŻNIKÓW, CO TERAZ?

W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest spłacenie zgłoszonego długu. W tym celu należy skontaktować się jak najszybciej z wierzycielem w celu zasięgnięcia szczegółowych informacji. Jeżeli natomiast wpis do rejestru jest bezzasadny należy wystosować do wierzyciela wezwanie do usunięcia wpisu, podając uzasadnienie. Jego następnym krokiem powinno być złożenie wniosku o usunięcie wpisu do rejestru dłużników. Naszym prawem natomiast jest złożenie bezpośrednio do rejestru dłużników odpowiedniego wniosku o usunięcie wpisu, w którym wskazujemy, iż nie zgadzamy się z jego treścią. Jeżeli pomimo uwiarygodnienia bezzasadności wpisu informacja o nas nie zostanie usunięta z rejestru – mamy prawo złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa (zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych).

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Kiedy groźba jest karalna Prawo karne

Grożenie innej osobie wyrządzeniem krzywdy i działaniem na jego szkodę lub szkodę osoby mu najbliższej nie pozostaje ...

Czytaj
Wypowiedzenie umowy o pracę? Nie daj się oszukać - WZÓR Prawo cywilne

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko co musisz wiedzieć na temat wypowiedzenia umowy. Jakie pułapki na Ciebie czyh...

Czytaj