Podatek od wygranej
Prawo cywilne

Podatek od wygranej

Czasami mamy ochotę zdać się na uśmiech losu – kupić los na loterii i wygrać fortunę. Można też wziąć udział w konkursie i wygrać nagrodę pieniężną lub rzeczową. Wygrane nie padają często, ale się zdarzają, więc jeśli to właśnie nam uda się wygrać, należy pamiętać o kwestiach związanych z podatkiem od nagród.

Podstawa prawna naliczania podatku od wygranych

Podstawa prawna naliczania podatku od wygranych znajduje się w Ustawie o Podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Znajdziemy tam uregulowania zarówno w zakresie przedmiotowego zwolnienia niektórych kategorii nagród, jak i podstawy i wymiaru podatku od pozostałych wygranych.

Wygrane zwolnione z podatku

Część z wygranych jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na mocy zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 pkt 1  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 • Wygrane w grach hazardowych (np. lotto, zdrapki itp.), pod warunkiem, że jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 2280 zł, a sama gra jest urządzana i prowadzona przez uprawniony podmiot, działający na podstawie przepisów regulujących obszar gier hazardowych aktualnie obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Wygrane w turnieju gry w pokera – bez ograniczenia kwotowego – pod warunkiem prowadzenia turnieju przez uprawniony podmiot działający na podstawie przepisów regulujących obszar gier hazardowych aktualnie obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
 • Wygrane w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu (konkursy radiowe, prasowe, telewizyjne) do wartości 2000 zł;
 • Wygrane w konkursach w dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu do wartości 2000 zł;
 • Nagrody związane ze sprzedażą premiową towarów lub usług do wartości 2000 zł, pod warunkiem, że nagrody nie są związane z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą – jeśli są związane z prowadzoną działalnością to nie mogą korzystać ze zwolnienia i stanowią przychód z tej działalności;
 • wygrane i nagrody otrzymane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisów o systemie oświaty – czyli nagrody zarówno rzeczowe jak i finansowe bez ograniczenia w postaci limitu kwotowego;

Definicja „jednorazowej wygranej”

W przypadku wygranych w grach hazardowych, ustawodawca jasno sprecyzował pojęcie jednorazowej wygranej stanowiącej podstawę naliczenia podatku od wygranych (lub uprawniającą do zwolnienia z obowiązku jego zapłaty). Jednorazowa wygrana została zdefiniowana następująco:

 • jako kwota wygranej uzyskanej na podstawie jednego losu – definicja dotyczy: gier liczbowych,  zakładów wzajemnych, gry telebingo, gry bingo fantowe, gry bingo pieniężne, loterii pieniężnych, loterii promocyjnych, loterii audiotekstowych, loterii fantowych;
 • kwota uzyskana przez wygrywającego, która stanowi różnicę pomiędzy sumą wpłaconych stawek, a sumą wypłaconych wygranych w trakcie jednorazowego pobytu w kasynie gier lub salonie gier na automatach – podstawy opodatkowania nie ustalamy na podstawie konkretnego zakładu lecz „zysku” pozostałego po pomniejszeniu uzyskanych wygranych o wpłacone stawki. Ważne jest określenie „podczas jednorazowego pobytu'': - jeśli np. dwa razy odwiedzimy kasyno w ciągu jednego dnia, wychodząc w międzyczasie na obiad, to będziemy zobligowani do dwukrotnego ustalenia podstawy opodatkowania;
 • kwota uzyskana podczas jednego logowania – w przypadku gier urządzanych przez sieć Internet przez spółkę wykonującą monopol państwa.

Stawka podatku

Po przekroczeniu limitu kwotowego zwolnienia, wygrane podlegają opodatkowaniu. Stawka podatku zryczałtowanego została określona w art. 30 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wynosi ona 10% podstawy opodatkowania.

Termin zapłaty podatku

Osoba, która wygrała nie ma obowiązku zapłaty podatku we własnym zakresie. Zapis art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera określenie „pobiera się zryczałtowany podatek”  czyli wartość wygranej jest wypłacana przez organizatora już po potrąceniu podatku. W przypadku nagród rzeczowych występują dwie możliwości:

 • odbiór nagrody rzeczowej jest możliwy po wpłacie podatku przez wygrywającego na konto organizatora (rzadko spotykane rozwiązanie);
 • wygrywający, zgodnie z regulaminem ma prawo do dwóch nagród – rzeczowej i finansowej, przy czym nagroda finansowa jest równa kwocie zryczałtowanego podatku od obu nagród. Nagroda rzeczowa jest wydawana wygrywającemu, natomiast nagroda finansowa jest pobierana na poczet zryczałtowanego podatku (zwykle występujące rozwiązanie).

 

Polecane kancelarie

Ostatnie artykuły

Jak wyjść
z długów?
Prawo cywilne

Bardzo łatwo wpaść w spiralę zadłużenia. Przyczyny mogą być różne: życie ponad stan, nagła utrata pracy, choroba czy ...

Czytaj
Ile kosztuje adwokat? Ile zapłacę za reprezentowanie w sądzie?

Osoby, które rozważają skorzystanie z pomocy adwokata, mogą zastanawiać się nad tym, ile będzie kosztowała porada pra...

Czytaj